Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Cương
Ngày gửi: 07h:36' 17-05-2017
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO ENGLISH CLASS
Unit 16 – (Cont) Lesson 3: B1-Famous people
WARM UP
PHẦN I:
WARM UP
Who is he?
He is Kakl Marx
Who is he?
He is Le-nin
Who is he?
He is Bush
Who is he?
He is Vo Nguyen Giap
Unit 16 – (Cont)
Lesson 3: B1-Famous people
Do you know anything about this person?
Which victory are these pictures about?
Do you know the famous person who was in this battle?
Do you know anything about this person?
Unit 16 – (Cont) Lesson 3: B1-Famous people
Vocabulary
Lead (v)
Lãnh đạo
Army
Quân đội
History Quiz
Câu đố lịch sử
History
Vocabulary
Commander-In-Chief
Tæng t­ lÖnh
People’s Army of Viet Nam
Quân đội Nhân dân VN
Battle (n)
Trận đánh
- Lead (v)
- History Quiz
Lãnh đạo
Câu đố Lịch sử
Quân đội nhân dân Việt Nam
- Commander-In-Chief (n)
- People’s Army of Viet Nam
- Battle (n)
Trận đánh
Tổng tư lệnh
- General
Đại tướng
- Force
Lực lượng
* Vocabulary:
* Grammar:
(to) be famous for: …. + V-ing/N…
Example:
He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu.
Checking vocabulary:
What and Where
Unit 16 – (Cont) Lesson 3: B1-Famous people
1
lead
2
General
4
Battle
5
History Quiz
3
Defeat
Unit 16 – (Cont) Lesson 3: B1-Famous people
Name: …………………….
Year of birth:........
Job:………………………..
Famous for: Leading the people’s…… of Viet Nam
The battle: ………………..
Name: Vo Nguyen Giap
Year of birth: 1911
Job: General/ Commander-In-Chief
Famous for: Leading the people’s Army of Viet Nam
The battle: Dien Bien Phu
1. Listen and Fill the form
Unit 16 – (Cont) Lesson 3: B1-Famous people
2. True or False statement
a) Liz knows a lot about Genral Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
d) General Giap was born in 1920.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Liz will lend Ba some history books.
T
F
True or False statement
a) Liz knows a lot about General Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
d) General Giap was born in 1920.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Liz will lend Ba some history books.
a) Liz know nothing about Genral Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defaeted the Frech in 1954.
d) General Giap was born in 1911.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Ba will lend Liz some history books.
F
F
T
F
T
F
1. Who’s Vo Nguyen Giap?
2. What’s Vo Nguyen Giap famous for?
3. When was he born?
4. When did the People’s Army of Viet Nam defeat the French?
5. What is Liz doing?
6. Is Ba good at history?
Answer the questions
S.E.C
Lucky Numbers!
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Who`s Vo Nguyen Giap?
He`s a famous general?
He`s famous for leading the People`s Army of Viet Nam at Dien Bien Phu.
2. What’s Vo Nguyen Giap famous for?
Lucky number
3
She is studying for a history quiz.
5. What is Liz doing?
The People`s Army of Viet Nam defeated the French in 1954
4. When did the People`s Army of Viet Nam defeat the French?
He was born in 1911.
4. When was Vo Nguyen Giap born?
7
Lucky number
Yes, he is
6. Is Ba good at history?
Learn by heart the new words.
Read the section B1 and answer
the questions below.
* Prepare: Unit 16- B2 and B5.
(- Find other famous people in Viet Nam.
Read the Biography of Uncle Ho in Vietnamese.)
Homework
Thank you for your attention.
Good bye.
See you next time.
No_avatar

Bài này hay 

Nhưng chủ đề hơi ngắn

Phàn trình cx đc

 

 
Gửi ý kiến