Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1: Good morning. How are you?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Gia Quỳnh
Ngày gửi: 20h:54' 16-07-2017
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
Friday, June 7th, 2017
Hello. My name is Le Nam.
I am rom Ha Noi. I study at
Nguyen Du Primay School.
It is a big school in Ha Noi.
I have many riends. Tony,
Phong, Linda and Mai are
my riends.
f
f
f
nine
A
B
like
A
B
afternoon
A
B
nose
A
B
niece
A
B
lake
A
B
class
A
B
BÀI TẬP
Speak
Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again.

5. Good night.
Nice to see you, too.

Bye, Hoa. See you
tomorrow.

c. Good night.

d. Good morning, Miss Hien.

e. I’m very well, thank you.
Speak
Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again.

5. Good night.
Nice to see you, too.

Bye, Hoa. See you
tomorrow.

c. Good night.

d. Good morning, Miss Hien.

e. I’m very well, thank you.
1. Hoàn thành từ sau:
_inda       2. he__o    
3. _ice           4. _ight

2. Hoàn thành với những từ phía trên:
1. Hi. I`m ________.
2.__________. I`m Nam.
3. ________to see you again.
4. Good_______, Mum.3. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
to / see / you / again / nice
…………………………………………………….
2. are / how / you
…………………………………………………….
3. later / you / see
…………………………………………………….
4. I / well / very / am
…………………………………………………….
3. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
5. is / your/ old / sister? / How
…………………………………………………….
6. How / you / now? / are
…………………………………………………….
7. teacher / mother / a / My / is
…………………………………………………….
8. Nice / to / you, / meet / Tommy.
…………………………………………………….
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓