Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn ngọc
Ngày gửi: 14h:43' 24-08-2017
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Bài 4:
GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC

I. MỤC TIÊU
1. Về Kiến thức:
- Nhận biết được súng tiểu liên AK , biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp thông thường.
2. Về kỷ năng:
- Biết thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK
3. Về thái độ:
- Yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị.
CẤU TRÚC BÀI HỌC
Tác
dụng,
tính
năng
chiến
đấu
Cấu
Tạo
Súng.Cấu
tạo
đạn
K56


lược
chuyển
động
của
súng
Cách
lắp

tháo
đạn
Tháo

Lắp
súng
Thông
thường
SÚNG TIỂU LIÊN AK
SÚNG TRƯỜNG CKC
QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ
BẢO QUẢN SÚNG ĐẠN
Mikhail Timofeevich Kalashnicov
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÚNG TIỂU LIÊN AK

Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov -
người Liên bang Nga thiết kế. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat Kalashnikova. Súng AK được thiết kế năm 1947.
AKM
AKMS
Súng AK cải tiến
Lắp thêm bộ phận
giảm nảy ở đầu nòng súng và có lẫy giảm tốc
Loại báng gấp
làm bằng sắt


- Súng trang bị cho từng người sử dụng, dùng hỏa lực để tiêu diệt sinh lực địch, súng có lê để đánh gần (giáp lá cà)
I . SÚNG TIỂU LIÊN AK :
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu.
Khóa an toàn
Liên thanh
Phát một
-Sng dng d?n ki?u 1943( Nga) ho?c d?n ki?u 1956 ( Trung Qu?c). Vi?t Nam g?i chung l d?n K56 .
D?n K56 g?m cc lo?i d?u d?n: d?u d?n thu?ng, d?u d?n v?ch du?ng, d?u d?n chy, d?u d?n xuyn chy
TÁC DỤNG, TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU
Chứa 30 viên
Hộp
tiếp
đạn
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm:
AK cải tiến: 1 – 10 tương ứng với 100m – 1000m ngoài thực địa.
AK: 1 – 8 tương
ứng với 100m – 800m
ngoài thực địa.
- Tầm bắn hiệu quả: 400m
+ Hỏa lực tập trung : 800m , HLTT: Là sử dụng nhiều khẩu súng bắn vào 1 mục tiêu.
+ Bắn máy bay,
quân nhảy dù: 500m
Mục tiêu cao 0,5m
Mục tiêu cao 1,5m
Tầm bắn thẳng
350 m
525 m
Tốc độ đầu của đầu đạn : AK: 710m/s ;AK cải tiến 715m/s
Tốc độ bắn lý thuyết : 600 phát/phút
Tốc độ bắn chiến đấu : 40 phát/phút khi bắn phát 1 ; 100 phát/phút khi bắn liên thanh
Khối lượng của súng
3,8 kg
3,1 kg
3,3 kg
AK 47
AKM
AKMS
Cấu tạo súng Tiểu liên AK
1. Nòng súng :
Tác dụng: định hướng bay ban đầu cho đầu đạn.
Cấu tạo:
Buồn đạn
Khâu truyền khí thuốc
Ren đầu nòng
Rãnh xoắn
Lỗ trích khí thuốc
2. Bộ phận ngắm : Đầu ngắm và thước ngắm
Tác dụng : Ngắm bắn vào các mục tiêu khác nhau
Cấu tạo :
- Đầu ngắm :
Vành bảo vệ đầu ngắm
Đầu ngắm
Bệ di động
Bệ đầu ngắm
- Thước ngắm
Thân thước ngắm
Khe ngắm
Vạch khấc
Cữ thước ngắm
Then hãm
3. Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng
Tác dụng : Liên kết các bộ phận của súng, hướng cho bệ khóa nòng, khóa nòng chuyển động
Cấu tạo
Sống nắp hộp khóa nòng
C?a thoỏt v? d?n
Lỗ chứa mấu giữ nắp hộp khóa nòng ( đuôi cốt lò xo )
Nắp hộp khóa nòng
Bảo vệ các bộ phận chuyển động, che bụi, BV súng
4. Bệ khóa nòng và thoi đẩy
Tác dụng : Làm cho khóa nòng và bộ phận cò chuyển động
Cấu tạo
Tay kéo bệ khóa nòng
Lỗ chứa bộ phận đẩy về
Lỗ chứa đuôi khóa nòng
Thoi đẩy
Rãnh cản khí thuốc
Mặt thoi đẩy
5. Khóa nòng
Tác dụng : Đẩy đạn vào buồn đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài
Cấu tạo
Kim hỏa
Đuôi khóa nòng
Sống đẩy đạn
Đầu khóa nòng
Ổ chứa đáy vỏ đạn
Tai khóa nòng
6. Bộ phận cò
Tác dụng : Giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hỏa làm đạn nổ, khóa an toàn
Cấu tạo
Búa
Lò xo búa
Tay cò
Cần định cách bắn và kháo an toàn
Trục cò
Lò xo trục
Lẫy phát một
7. Bộ phận đẩy về
Tác dụng : Đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng về trước
Cấu tạo
8. Ống dẫn thoi và ốp lót tay
Tác dụng : Dẫn thoi chuyển động, ốp lót tay để giữ súng và bảo vệ tay
Cấu tạo
Ống dẫn thoi
Lỗ thoát khí
Ốp lốp tay trên
Khâu giữ ốp lốp tay và ống dẫn thoi
Khe tản nhiệt
Ốp lốp tay dưới
9. Báng súng và tay cầm
Tác dụng : Tì súng vào vai, giữ súng khi tập luyện và khi bắn
Cấu tạo
Đế báng súng
Ổ chứa ống phụ tùng
Cổ báng súng
Khuy luồn dây súng
Tay cầm
10. Hộp tiếp đạn
Tác dụng : Để chứa đạn và tiếp đạn
Cấu tạo
Thân hộp tiếp đạn
Nắp hộp tiếp đạn
Mấu trước
Mấu sau
11. Lê
Tác dụng : Tiêu diệt địch ở cự li gần ( giáp lá cà )
Cấu tạo
Lưỡi lê
Khâu lê
Cán lê

G?m 4 b? ph?n chính.
-V? d?n: Noi ch?a thu?c phĩng, h?t l?a, buitj kín bu?ng d?n, khơng cho khí thu?c ph?t qua sau khi b?n, d?nh v? khi n?p d?n vo bu?ng d?n.
-Thu?c phĩng: D? sinh ra p l?c khí thu?c d?y d?u d?n chuy?n d?ng.
-H?t l?a: D? pht l?a d?t chy thu?c phĩng.
-D?u d?n: Tiu di?t cc m?c tiu, lm hu h?ng, d?t chy cc phuong ti?n chi?n tranh.
Cĩ 4 lo?i d?u d?n: D?u d?n thu?ng, d?u d?n v?ch du?ng, d?u d?n xuyn chy, d?u d?n chy.
CẤU TẠO ĐẠN K56
Đầu đạn thường
Đầu đạn vạch đường
Đầu đạn xuyên cháy
Đầu đạn cháy
Đầu đạn thường: Chóp đầu đạn không sơn, dùng để tiêu diệt sinh lực địch ngoài công sự, sau các vật che khuất, che đỡ mà đầu đạn có thể xuyên qua được.
Đầu đạn vạch đường: Chóp đầu đạn sơn màu xanh lá cây, dùng để tiêu diệt sinh lực địch. Khi bay đầu đạn tạo ra một vệt sáng mà ban ngày vẫn nhìn thấy.
Đầu đạn xuyên cháy: Chóp đầu đạn sơn màu đen và đỏ dùng để đốt cháy những chất dễ cháy và tiêu diệt sinh lực địch ở sau những vật chắn bọc thép mỏng, ở cự ly 300m trở lại.
Đầu đạn cháy: Chóp đầu đạn sơn màu đỏ dùng để đốt cháy những vật dễ cháy và tiêu diệt sinh lực địch.
Sơ đồ chuyển động của súng:
6.Tháo lắp súng thông thường
A. quy tắc chung tháo lắp súng.
+ Nắm vững được cấu tạo của súng.
+ Khi tháo phải chọn nơi khô ráo, sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phương tiện cần thiết cho tháo lắp súng.
+ Trước khi tháo, lắp súng phải khám súng.
+ Làm đún quy trình, đúng thứ tự động tác nghiên cứu thận trọng, không dùng sức đập, bẩy súng
b. Thứ tự, động tác tháo lắp súng.
+ Tháo hộp tiếp đạn, kiểm tra súng.
+ Tháo ống phụ tùng.
+ Tháo thông nòng.
+ Tháo nắp hộp khóa nòng.
+ Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng.
+ Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.
Củng cố kiến thức

+ Nắm được tính năng tác dụng của súng tiểu liên AK.
+ Nắm được 1 số cấu tạo và đạn của súng tiểu liên AK.
+ Nắm được sơ lược chuyển động của súng AK.
+ Hiểu được thứ tự cách tháo lắp súng thông thường AK

CÂU 1:
Tốc độ đầu của đầu đạn AK là
bao nhiêu m/s ?
A. 720 m/s
A. 610 m/s
C. 715 m/s
B. 710 m/s
Đ.A

Câu 2: Đây là bộ phận nào của súng Tiểu
Liên AK?

CÂU 3:
Tầm bắn hiệu quả của súng TL AK là bao
nhiêu m?
A. 400 m
B. 02/03/1930
C. 03/02/1931
D. 02/03/1931
Đ.A
B. 02/03/1930
C. 03/02/1931
B. 02/03/1930
D. 800 m
C. 03/02/1931
B. 02/03/1930
B. 02/03/1930
C. 525 m
B. 500 m

Câu 4: Đây là bộ phận nào của súng Tiểu
Liên AK?

CÂU 5:
A. 3,1 Kg
B. 3,3 Kg
C. 3,8 Kg
D. 4,3 Kg
Đ.A

Khối lượng của súng TL AK là bao nhiêu?
Dặn dò, ra bài tập về nhà
Học bài cũ nội dung bài học hôm nay
Soạn mục 4, 5, 6 phần I trang 54 SGK
Nắm chắc cấu tạo của súng AK để chuẩn bị thực hành tháo lắp súng.

Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Nêu tác dụng, tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK?
Câu 2: Nêu cấu tạo của súng tiểu liên AK và cấu tạo đạn K56?


 
Gửi ý kiến