Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Năm
Ngày gửi: 08h:59' 13-09-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
LV5-GV
TIẾT 6:
CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
? Hãy vẽ lại hình ảnh mà các em quan sát được trong kính hiển vị, qua tiết thực hành. Theo em đó là cái gì ?
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
2. Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật?
- Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau.
Ví dụ: Tế bào rễ cây có hình đa giác.
Tế bào lá cây có hình trụ dài.
Quan sát hình 7.1 hãy cho biết các cơ quan của thực vật được tạo nên bằng gì ?
Các cơ quan thực vật đều do TB cấu tạo nên
Người ta đã cát những lát thật mỏng qua rễ, thân và lá của một cây rồi đem quan sát dưới kính hiển vi
Qua quan sát 3 hình trên:
1. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá?
2. Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật?
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
 Người ta đo được kích thước của các loại tế bào thực vật khác nhau theo bảng sau:
? Nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật ?
- Kích thước tế bào khác nhau.
Phần lớn tế bào có kích thước nhỏ bé không thể nhìn bằng mắt thường được mà chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi như tế bào thịt quả cà chua, tế bào mô phân sinh ngọn.
Nhưng có những tế bào khá lớn như tế bào sợi đay, tép bưởi mà mắt thường nhìn thấy được.
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Hình dạng, kích thước của tế bào thực vật khác nhau.
2. Cấu tạo tế bào
Quan sát tranh vẽ tế bào thực vật trên sơ đồ sau. Em hãy cho biết tế bào có những bộ phận nào?
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
2. Cấu tạo tế bào
Em hãy ghi chú thích chi huinhf vẽ sau:
VÁCH TẾ BÀO
MÀNG SINH CHẤT
CHẤT TẾ BÀO
NHÂN TẾ BÀO
KHÔNG BÀO
LỤC LẠP
1. VÁCH TẾ BÀO
2. MÀNG SINH CHẤT
3. CHẤT TẾ BÀO
4. NHÂN TẾ BÀO
5. KHÔNG BÀO
6. LỤC LẠP
? Tế bào gồm mấy bộ phận, đólà những bộ phận nào?
Chức năng của từng bộ phận?
7.VÁCH TẾ BÀO BÊN CẠNH
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Hình dạng, kích thước của tế bào thực vật khác nhau.
2. Cấu tạo tế bào
Cấu tạo TB TV gồm
- Vách TB
- Màng sinh chất
- Chất TB
- Nhân
- Các bào quan
-Không bào
-Đặc biệt trong TB có hạt
diệp lục
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
2. Cấu tạo tế bào
- Vách tế bào→ làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
- Màng sinh chất→ bao bọc ngoài chất tế bào.
- Chất tế bào là chất keo lỏng trong chứa các bào quan như lục lạp …  diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
- Nhân có cấu tạo phức tạp→ điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
- Không bào→ chứa dịch tế bào.
- Ở thực vật có vách tế bào (màng xenlulôzơ ~ chất gổ) nên vững chắc.
-
? Thành phần nào của tế bào làm cho cây có màu xanh ?
- Lục lạp trong chất tế bào có chứa diệp lục làm cho hầu hết cây có màu xanh và góp phần vào quá trình quang hợp.
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Hình dạng, kích thước của tế bào thực vật khác nhau.
2. Cấu tạo tế bào
Cấu tạo TB TV gồm
- Vách TB
- Màng sinh chất
- Chất TB
- Nhân
- Các bào quan
-Không bào
-Đặc biệt trong TB có hạt
diệp lục
3. Mô
? Em hãy nêu nhận xét, về hình dạng và kích thước của các tế bào ở các loại mô trong những hình vẽ trên ?
- Các tế bào có cấu tạo hình dạng kích thước tương tự nhau nhau, trong cùng loại mô
? Vậy em hiểu mô là gì ?
=> Là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng riêng
BÀI 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Hình dạng, kích thước của tế bào thực vật khác nhau.
2. Cấu tạo tế bào
Cấu tạo TB TV gồm
- Vách TB
- Màng sinh chất
- Chất TB
- Nhân
- Các bào quan
-Không bào
-Đặc biệt trong TB có hạt
diệp lục
3. Mô
KL :Mô là tập hợp nhiều TB có cấu tạo giống nhau cùng làm 1 chức năng
-Trông cơ thể TV có nhiều loại mô
phân sinh , môbì ,mô cơ, mô dinh dưỡng , mô tiết ...
GHÉP CÁC Ý GIỮA CỘT A VÀ CỘT B SAO CHO PHÙ HỢP
CỘT A
Tế bào
Nhân tế bào
Màng sinh chất
Chất tế bào
Vách tế bào
Lục lạp
Không bào

CỘT B
Là chất keo lỏng chứa các bào quan
Giúp cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định
Chứa chất diệp lục, tham gia quá trình quang hợp
Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng.
Lớp màng mỏng bao bọc chất tế bào
Chứa dịch tế bào, điều hòa áp suất thẩm thấu của tế bào
Đơn vị cấu tạo nên các cơ quan của thực vật
Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
g
h
e
a
b
c
f
d
T
?
T
C
?

H
N
N
T

Â
B
O
O
K
N
G
H
Ô
B

M
H
C
H
I
S
G
N

T
N

C
H

T
T
?
B

O
V
H
VÁCH TẾ BÀO BÊN CẠNH
VÁCH TẾ BÀO
MÀNG SINH CHẤT
CHẤT TẾ BÀO
NHÂN TẾ BÀO
KHÔNG BÀO
LỤC LẠP
Hướng dẫn học
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk.
- Đọc mục em có biết.
- Đọc và nghiên cứu trước bài mới:
“Sự lớn lên và phân chia tế bào”
ROBERT HOOK ( 1635 - 1730 )
 
Gửi ý kiến