Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:33' 18-10-2017
Dung lượng: 609.0 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo
về dự giờ lớp 5D
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính: 23,75 + 8,42 + 19,83
48,11 + 26,85 + 8,07
23,75
+ 8,42
19,83
52,00
48,11
+ 26,85
8,07
83,03

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong dó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
1.Ví dụ 1:
429
184
-
4
2
5
1,84m
?m
4,29 m
(cm)
Ta phải thực hiện phép trừ:
4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có:
4,29m
1,84m
4,29
1,84
-
4
2
5
,
(m)
4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Vậy:
245cm = 2,45m
-Đặt tính sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
-Trừ như trừ các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
= 429cm
= 184cm
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
2.Ví dụ 2:
45,8 - 19,26 = ?
0
45,8
19,26
Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
-
2
5
6
4
,
-Đặt tính:Viết số 19,26 dưới số 45,8 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Thực hiện trừ từ phải sang trái như trừ các số tự nhiên.
Quy tắc:
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Quy tắc: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Bài 1.Tính:
42,7
37,46

b) 46,8
9,34

a) 68,4
25,7

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân
Quy tắc: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
41,7
4,44
Bài 2. Đặt tính rồi tính:
72,1 – 30,4 ;
72,1
30,4
5,12
0,68
b) 5,12 – 0,68

28,75 kg
?kg
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( Kg )
Đáp số : 10,25 kg
Tóm tắt
Bài 3.
10,5kg
8kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( Kg )
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki lô gam đường ?
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán:
Trừ hai số thập phân

Quy tắc: Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Bài học kết thúc.
Xin cảm ơn!
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ,chúc các em học giỏi, chăm ngoan!
Chúc hội giảng thành công tốt đẹp!
 
Gửi ý kiến