Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Dân số nước ta

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:54' 24-10-2017
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
MÔN: ĐỊA LÍ
GV thực hiện: Vũ THỊ NGA
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A2
Bảng số liệu dân số các nước Đông Nam Á năm 2004
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta
1. Dân số
Năm 2004, dân số nước ta là 82,0 triệu người.
Em có nhận xét gì về đặc điểm dân số Việt Nam?
Nước ta có dân số đông.
Dân số nước ta
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
1. Dân số
Năm 2004 , nước ta có dân số là bao nhiêu?
Nước ta có số dân đứng thứ mấy trong số các nước Đông Nam Á?
Nước ta có số dân đứng thứ ba trong số các nước Đông Nam Á sau In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin.
Dân số nước ta
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Triệu người
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Dân số nước ta
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Biểu đồ thể hiện dân số của nước ta những năm nào ? Cho biết dân nước ta từng năm ?
Năm 1979 là 52,7 triệu người. Năm 1989 là 64,4 triệu người. Năm 1999 là 76,3 triệu người.
Ước tính trong vòng 20 năm qua mỗi năm tăng thêm bao nhiêu người ?
Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số của nước ta?
Ước tính trong vòng 20 năm qua mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu người.
Dân số nước ta tăng nhanh.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
* Theo bạn dân số tăng nhanh ở địa phương mình dẫn tới hậu quả gì?
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta
Chia sẻ
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.
Gia đình ít con, đời sống như thế nào?
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.
Trong những năm gần đây, vì sao tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm đi so với trước?
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.
Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, những năm gần đây tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm hơn so với trước.
Một từ gồm 4 chữ cái nói lên đặc điểm dân số nước ta.
Một từ gồm 5 chữ cái nói về tốc độ tăng dân số ở nước ta.
Trò chơi: Ô CHỮ KÌ DIỆU
Một từ gồm 8 chữ cái nói lên hậu quả của sự tăng dân số nhanh.
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Địa lí
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân.
Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, những năm gần đây tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm hơn so với trước.
Củng cố, dặn dò
 
Gửi ý kiến