Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 29-10-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 1 người (Trần Hải Nam)
Unit 4
Our customs and traditions
Lesson 6 Skills 2
Warm up: Interviewing
Hi, Can I ask you some questions about the family customs and traditions?
Sure. What do you want to know about?
I. Vocabulary
express (v):
thể hiện, diễn đạt
perform (v):
biểu diễn
reflect (v):
phản ánh
unity (n):
đoàn kết
wealthy (adj):
giàu sang
private gatherings (n):
sự tụ họp riêng tư
lifestyle (n):
lối sống
honour (v):
thể hiện sự kính trọng

What tradition do you think this video is?
What is the name of this traditional dance?
Watch a video

What tradition do you think this video is?
What is the name of this traditional dance?
The Xoe dance.
Can you tell us more about this traditional dance?
Watch a video
1. What tradition do you think this is?
The Xoe dance.
2. Listen to Mai’s presentation and complete the table.
https://www.sachmem.vn/books/15/exercises/2781
II. Listening
1. What tradition do you think this is?
The Xoe dance.
2. Listen to Mai’s presentation and complete the table.
1. happy and wealthy
2. private gatherings
3. 30
4. the circle dance
5. social
6. fire
7. the music
8. culture and lifestyle
II. Listening
1. What tradition do you think this is?
The Xoe dance.
2. Listen to Mai’s presentation and complete the table.
3. True or False.
https://www.sachmem.vn/books/15/exercises/2727

II. Listening
1. What tradition do you think this is?
The Xoe dance.
2. Listen to Mai’s presentation and complete the table.
3. True or False.
1. T
2. F
3. F
4. T
5. T
II. Listening
4. Read about a traditional Japanese dance.
https://www.sachmem.vn/books/15/exercises/5172
III. Writing
4. Read about a traditional Japanese dance.
The Obon dance is a traditional Japanese dance.
The Obon dance expresses people’s honouring their ancestors.
It is performed in the Obon festival, in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions.
The Obon dance has many different forms in different regions.
III. Writing
4. Read about a traditional Japanese dance.
The Obon dance is a traditional Japanese dance.
The Obon dance expresses people’s honouring their ancestors.
It is performed in the Obon festival, in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions.
The Obon dance has many different forms in different regions.
III. Writing
5. Write a description of this dance.
https://www.sachmem.vn/books/15/exercises/5172
III. Writing
5. Write a description of this dance.
There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival.
The Obon dance expresses …
III. Writing
 
Gửi ý kiến