Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Công nghệ tế bào

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo nhiều bài trên thư viện bài giảng
Người gửi: Bùi Uyển Nhi
Ngày gửi: 19h:55' 26-12-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 434
Số lượt thích: 0 người
Dãy 2-Lớp 9a2
SINH HỌC 9
Tiết 30-Bài 31:
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
BÀI TẬP 1:Điền vào chỗ chấm
Công nghệ tế bào là ngành …………(1) về qui trình ứng dụng phương pháp nuối cấy ……………(2) hoặc……………(3)để tạo ra những…………..(4), ……..….(5) hoặc …………(6) hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.
kĩ thuật
tế bào
cơ quan

cơ thể

Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
BÀI TẬP 2: Chọn đáp án đúng. “Các công đoạn thiết yếu của công nghệ tế bào được tiến hành theo thứ tự là:…”
tách TB từ cơ thể thực vật, động vật  nuôi cấy TB trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo tạo thành mô non (mô sẹo)  dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo  tách TB  dùng hoocmôn kích thích.
tách TB  dùng hoocmôn kích thích  nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo.
dùng hoocmôn kích thích  tách TB  nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo.
▼2.Để nhận được mô non,cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc,người ta phải thực hiện những công việc gì?
- Người ta phải thực hiện 2 công đoạn
+. Tách tê bào hoặc mô từ cơ thể mẹ, rồi nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo thành mô non (mô sẹo).
+. Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

▼3.Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?
- Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh có kiểu gen giống dạng gốc vì: Cơ thể con được sinh ra do sự nguyên phân liên tiếp của tế bào hoặc mô lấy từ cơ thể mẹ  Bộ NST, bộ gen giống hết cơ thể mẹ.
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
1. Khái niệm
Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.
3. Mục đích
Để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc
2. Phương pháp:
Nuôi cấy tế bào hoặc mô
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Bạn hãy cho biết thành tựu của công nghệ tế bào trong sản xuất
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng (vi nhân giống)
QUI TRèNH NHN GI?NG Vễ TNH TRONG ?NG NGHI?M ? CY MA
B. Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ TB lá non) rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm để tạo mô sẹo.
D. Các mô sẹo được chuyển sang nuôi cấy trong ống nghiệm chứa môi trường dinh dưỡng đặc có hoocmôn sinh trưởng thích hợp kích thích chúng phân hóa thành cây con hoàn chỉnh.
Các cây con được chuyển sang trồng trong các bầu (thường là các hộp nhựa nhỏ đựng đất) trong vườn ươm có mái che.
C. Cây tạo thành từ nuôi cấy mô được trồng trên đồng ruộng.
1
2
3
4
?-Các bạn hãy chi biết ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng
ưu điểm và triển vọng
của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng
1. Là phương pháp có hiệu quả để tang nhanh số lượng cá thể đáp yêu cầu của sản xuất
2. Bảo tồn gen các loài thực vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
+ Sâm ngọc linh
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng (vi nhân giống)
* Ưu điểm và triển vọng:
Nhân nhanh số lượng cây trồng.
Rút ngắn thời gian tạo cây con.
Bảo tồn một số nguồn gen thực vật quí hiếm.
* Thành tựu: khoai tây, mía, phong lan, gỗ quí, thuốc quí,…
Dứa
Dâu Tây
Phong lan
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng (vi nhân giống)
2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
3. Nhân bản vô tính ở động vật
CHỌN DÒNG TẾ BÀO  TẠO RA GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI
Giống lúa CR 203  Chọn dòng TB chụi nóng, khô  dùng phương pháp nuôi cấy mô để nhân nhanh dòng TB này từ đó tạo ra giống lúa DR2 (năng suất cao, độ thuần chủng cao, chụi nóng và khô hạn tốt)
Cải
bắp
LAI TẾ BÀO Ở THỰC VẬT
Năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng (vi nhân giống)
2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
Phương pháp nuôi cấy mô và tế bào để phát hiện và chọn lọc dòng tế bào xooma biến dị
Một dòng tế bào xooma là tập hợp các tế bào đươch hình thành từ một tế bào xooma ban đầu qua nhiều lần nguyên phân liên tiếp.
3. Nhân bản vô tính ở động vật
Các nhà khoa học có thể dùng tế bào gốc để nhân bản động vật.
Nhân bản vô tính Cừu Dolly
Cá trạch
THÀNH TỰU Ở VIỆT NAM
Tiết 26 - Bài 24
ột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Công nghệ tế bào
TIẾT 33 – BÀI 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
II. Ứng dụng công nghệ tế bào
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng (vi nhân giống)
2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
3. Nhân bản vô tính ở động vật
Nhân nhanh các loài gen quí của các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Tạo ra các cơ quan nội tạng động vật từ các TB động vật đã được chuyển gen người. Chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân có cơ quan bị hỏng tương ứng.
Câu hỏi: Phương pháp nhân giống vô tính ở cây trồng so với nhân bản vô tính ở động vật có gì giống và khác nhau cơ bản?
Giống nhau:
Cơ thể con đều được tạo ra từ TB sinh dưỡng bằng phương pháp nuôi cấy TB hoặc mô.
Các bước tiến hành cơ bản giống nhau.
2. Khác nhau: Ở động vật, mô non (mô sẹo) phải được nuôi dưỡng từ tử cung của một con vật dùng làm mẹ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ

n
s
Ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh là ngành...
h
Dể có đủ số lượng cây trồng trong thời gian ngắn người ta áp dụng phương pháp nhân giống vô tính trong...
i
ứng dụng công nghệ tế bào để....vô tính ở động vật.
h
Dùng hoocmôn sinh trưởng...mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
c
Dùng phương pháp tách....hoặc mô từ cơ thể mang nuôi cấy tạo mô sẹo.
o
Sự truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu là hiện tượng......
Lá non được nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm tạo thành...
1
2
3
4
5
6
7
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
 
Gửi ý kiến