Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Thi
Ngày gửi: 06h:11' 27-12-2017
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 290
Số lượt thích: 0 người
English 7
UNIT 7 . TRAFFIC
PERIOD 55: A CLOSER LOOK 1
Welcome to our class
Play Game
00
01
02
03
04
05
Time out
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Time out
Cấm rẽ phải
Đèn giao thông
Cấm xe đạp
Nơi đỗ xe
Phía trước là trường học
Phía trước là bệnh viện
Cấm đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
A. VOCABULARY. I, VOCABULARY
Traffic lights
Parking
Cycle lane
Đèn giao thông
Phía trước là bệnh viện
Nơi đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
(n):
(n):
Hospital ahead

No parking
No cycling
(n):
(n):
(n):
(n):
Cấm đỗ xe
Cấm đi xe đạp
School ahead
(n):
Phía trước là trường học
No right turn
(n):
Cấm rẽ phải
II, PRACTICE
1. Label the signs in part 1 with words/phrases bellow:

Trafic lights
No parking
No right turn
Hospital ahead
Parking
No cycling
6.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
8.
Cycle lane
School ahead
No right turn
Cycle lane
Parking
No cycling
Traffic lights
Hospital ahead
No parking
School ahead
Order signs
Information signs
Signs with blue circles are usually to
order you to do following.
Signs with blue rectangle are usually
to give information.
Prohibition signs
Warning signs
Signs with red circles and while
background are usually to
order you to do following.
Signs with red triangle and yellow
background are usually to
warn you of something.
3. Work in pair. Discuss which of the signs you see
on the way to school.
A: On the way to school, I can see a “no left turn” sign.
B: On my way to school there is a hospital, so I can see a “hospital ahead” sign.
What can you see the signs on the way to school?
What can you see the signs on the way to school?
What can you see the signs on the way to school?
lucky
1. No parking
2. No car
3. No cycle
What does this signs mean?
Cấm đi ngược chiều
Which sign means One way?
Cấm xe đạp
Which sign means no cycling?
Who do not follow the traffic rule?
Để đảm bảo an toàn, các em nhớ
chấp hành đúng hiệu lệnh của biển
báo hiệu đường bộ.
remember
1. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
II.Pronunciation:
2. Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /ei/.
1. Does your bike ever break down on the way to school?

2. It is not very far to the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. We must keep to the left when are in the UK.

5. They are waiting for the next train to come.
Good bye and see you again!
 
Gửi ý kiến