Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lương văn long
Ngày gửi: 21h:45' 17-01-2018
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 1 người (Bach The Phuong)
KiỂM TRA BÀI CŨ
1)Luận điểm của bài TiẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ
2)Nội dung phản ảnh của văn nghệ ?
3)Vì sao con người cần đến tiếng nói văn nghệ ?
Ti?t 102-103:
CHU?N B? HNH TRANG VO TH? K? M?I

-Vế KHOAN-
?

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
Tác giả, tác phẩm
Dựa vào chú thích SGK em hãy nêu những nét cơ bản về t/g?
? Em hiểu gì về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?
a. Tác giả
b. Tác phẩm
Ông là một chính trị gia nổi tiếng .
Từng giữ chức thứ trưởng bộ ngoại giao nhiều năm.
Là bộ trưởng bộ thương mại.
Phó thủ tướng chính phủ nước Việt Nam.

- Đăng trên tạp chí tia sáng năm 2001
- In vào tập Một góc nhìn tri thức - 2002

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
Tác giả, tác phẩm
2. Đọc và chú thích
Đọc.
Chú thích.
Giọng rõ ràng mạch lạc, tình cảm, phấn chấn
Động lực: Lực tác động vào
vật hay đồ vật
Kinh tế tri thức: Khái niệm chỉ
một trình độ P/triển rất cao của
Nền kinh tế mà trong đó tri thức
chiếm tỉ trọng cao…

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. T/g, t/p
2. Đọc – chú thích
3. Kiểu loại văn bản
Văn bản trên được viết theo kiểu loại nào ?
- Nghị luận về một vấn đề xã hội, giáo dục,
- Nghị luận - giải thích.

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. T/g, t/p
2. Đọc – chú thích
3. Bố cục : 3 phần
? Theo em , văn bản này có thể chia làm mấy phần? Nội dung của từng phần?
- P1: Đặt vấn đề: từ đầu đến …Thiên niên kỉ mới.
Bối cảnh của thế giới và nước ta khi bước vào thế kỉ XXI
- P2: Giải quyết vấn đề: Tiếp đến … Kinh doanh và hội nhập
Những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam trước yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.
- P3: Kết thúc vấn đề
Thế hệ trẻ Việt Nam chuẩn bị hành trang vào thế kỉ XXI

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
Vấn đề mà nêu ở đây là gì ?
1. Nêu vấn đề
“Lớp trẻ VN cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người VN để rèn những thói quen tốt để đi vào nền kinh tế mới”
Việc đặt vấn đề của tác giả vào thời điểm bắt đầu thế kỉ mới có ý nghĩa như thế nào?
Mục đích: Rèn những thói quen tốt khi bước vào nền KT mới.
Đối tượng: Thế hệ trẻ Việt Nam
ND: Nhận ra cái mạnh, cái yếu của con người VN

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
“Lớp trẻ VN cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người VN để rèn những thói quen tốt để đi vào nền kinh tế mới”
Nhận xét của em về cách nêu vấn đề của tác giả?
=> Vấn đề được nêu một cách trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
“Lớp trẻ VN cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người VN để rèn những thói quen tốt để đi vào nền kinh tế mới”
Luận cứ đầu tiên được triển khai như thế nào?
- Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.
Tác giả đã dùng các luận chứng làm rõ vấn đề như thế nào?
a. Những đòi hỏi của thế kỉ mới

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
* Luận chứng làm sáng tỏ luận cứ.
+ Con người là động lực phát triển lịch sử. Không có con người lịch sử không phát triển.
+ Trong nền kinh tế tri thức, vai trò con người lại càng quan trọng.
+ Một thế giới khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại.
+ Sự giao thoa giữa các nền kinh tế.
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
Cảnh học tập, thi cử thời xưa
Nhà ở nông thôn đầu TK 20
Nông thôn ngày nay
Trường học thời nay

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
Những đòi hỏi của thế kỉ mới
Giải quyết ba nhiệm vụ
Ba nhiệm vụ
Giải thoát tình trạng nghèo nàn lạc hậu
Đẩy mạnh CNH- HĐH
Tiếp cận nhanh với nền kinh tế tri thức.

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
Ngoài những nguyên nhân trên tác giả còn đưa ra nguyên nhân nào khác ?
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
a. Những đòi hỏi của thế kỉ mới
b. Những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
? Tác giả đã nêu những cái mạnh, cái yếu nào của con ngườiViệt Nam? Nguyên
nhân vì sao có cái yếu? Ông sử dụng những thành ngữ nào? Tác dụng?
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
a. Những đòi hỏi của thế kỉ mới
b. Những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
-Thông minh, nhạy bén
với cái mới
-Thiếu kiến thức cơ bản
-Khả năng thực hành
sáng tạo hạn chế
-Thiếu đức tỉnh tỉ mỉ và
kỉ luật lao động, thiếu coi trọng quy trình công nghệ
-Đố kị trong làm ăn,
trong cuộc sống.
-Đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau
-Thích ứng nhanh
-Kì thị với kinh doanh, sùng ngoại, bài ngoại, khôn vặt, thiếu chữ tín
=>Rất thuận lợi hữu ích trong nền kinh tế mới
=>Cản trở sự phát triển
kinh tế, gây khó khăn
trong quá trình kinh doanh
hội nhập
-Sự cần cù, sáng tạo

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
2. Giải quyết vấn đề
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu vấn đề
a. Những đòi hỏi của thế kỉ mới
b. Những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam
Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả
Muốn xây dụng và phát triển đất nước, cần giữ vững, phát huy
Điểm mạnh và khắc phục điểm yếu

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
2. Giải quyết vấn đề
1. Nêu vấn đề
3. Kết thúc vấn đề
? Tác giả nêu lại mục đích và sự cần thiết
của khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định
khi bước vào thế kỉ mới là gì? Vì sao?
Mục đích : Sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sánh vai với cường quốc năm châu luôn là ước mong của Bác

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
I. TÌM HIỂU CHUNG
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
2. Giải quyết vấn đề
1. Nêu vấn đề
3. Kết thúc vấn đề
Mục đích : Sánh vai với các cường quốc năm châu.
Con đường, biện pháp: Lấp đầy những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu Làm cho lớp trẻ nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu tạo thói quen tốt để vận dụng vào thực tế.
? Em có nhận xét như thế nào
về nhiệm vụ tác giả nêu ra?
- Nhiệm vụ đề ra thật cụ thể, rõ ràng, giản dị, tưởng như ai cũng có thể làm theo.
giy pht tr?ng d?i , VN gia nh?p WTO du?i s? quy?t d?nh c?a ơng E.Glenne
Hình ảnh Việt Nam với biểu tượng hội nhập quốc tế
Tuổi trẻ Việt Nam đang tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
TI?T: 102
Tác giả: Vũ Khoan
* TỔNG KẾT VÀ LUYỆN TẬP
Nội dung: Nhận thức được vai trò to lớn của con người về hành trang, mục tiêu, nhiệm vụ khi bước vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những mặt mạnh, mặt yếu từ đó có ý thức rèn luyện thành công dân tốt
Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ giản dị có tính thuyết phục
? Tác giả đã sử dụng những tín hiệu
nghệ thuật gì trong văn bản?
? Nội dung chủ yếu mà văn bản đề cập
đến là gì?
Hướng dẫn về nhà
1. Tìm một số câu thành ngữ, tục ngữ nói về điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.
2. Nêu một số ví dụ về những thói quen xấu của bản thân và cách khắc phục.
3. So¹n bµi: “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten”
No_avatar

Sao ko xem đc vậy. Plugin ko hỗ trợ là sao

 
Gửi ý kiến