Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ huynh
Ngày gửi: 08h:47' 10-02-2018
Dung lượng: 830.5 KB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Câu 1. Chuyển đổi câu chủ động sau thành 2 câu bị động tương ứng : một câu dùng “bị”, một câu dùng “được”.
Cho biết sắc thái ý nghĩa của câu dùng “được” và câu dùng “bị” có gì khác nhau?
Mẹ gọi em về.
1, Em được mẹ gọi về.
2, Em bị mẹ gọi về.
 Vui mừng vì được mẹ gọi về.
 Buồn, không muốn bị mẹ gọi về.
? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau và cho biết
đó là câu gì ?
a, Bạn Lan đi học.
Chủ ngữ
Vị ngữ
 Gồm 1 kết cấu chủ-vị.
b, Sáng thứ sáu, bạn Lan đi học.
Trạng ngữ
Chủ ngữ
Vị ngữ
 Gồm 1 kết cấu chủ-vị.
? Hãy so sánh 2 câu a, b và nêu nhận xét?
=> Nhận xét:
Về cấu tạo:
Về nội dung:
Cả 2 câu đều là câu đơn.
Cùng nội dung thông báo nhưng ở câu b cụ thể hơn về thời gian vì đã có thêm thành phần trạng ngữ.
DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Tiết 102
Ví dụ: Sgk/68
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có,

luyện những tình cảm ta sẵn có.
Chủ ngữ
Vị ngữ
Cụm danh từ
Cụm danh từ
Vị ngữ
I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu ?
những tình cảm ta không có
những tình cảm ta sẵn có
Phần phụ
trước
Phần
trung tâm
(DT)
Phần phụ
sau
Phần phụ
trước
Phần
trung tâm
(DT)
Phần phụ
sau
C
V
C
V
Cụm C-V được dùng làm phụ sau trong cụm danh từ.
Cách 1:
Văn chương
gây cho ta
tình cảm, luyện
cho ta tình
cảm.
Cách 2:
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
- So sánh 2 cách viết sau. Theo em, cách viết nào hay hơn?
*Nhận xét: Cách viết 2, nội dung cụ thể hơn,
nhịp điệu câu văn uyển chuyển hơn  hay hơn.

Cái bút bạn tặng tôi
rất đẹp.
Cái bút bạn tặng tôi//
c v
C
rất đẹp.
V
*Nhận xét: Cụm c-v làm chủ ngữ
Phân tích cấu tạo ngữ pháp, tìm cụm
c-v làm thành phần câu trong câu sau:
Ghi nhớ 1- SGK/68
Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ
có hình thức cấu tạo giống câu đơn bình thường,
gọi là cụm chủ - vị (cụm C-V) làm thành phần câu
hoặc thành phần của cụm từ để mở rộng câu.
*Ví dụ 1 - Sgk/68

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.
b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.
c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm,
cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.
d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự
được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám
thành công.
II. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu:
Câu hỏi:
- Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trên?
Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ
trong các câu trên?
- Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì?
Chủ ngữ
Vị ngữ
C
V
C
V
Động từ

Cụm C – V làm chủ ngữ ; làm phụ ngữ cho
động từ khiến.
a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.
b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.
Trạng ngữ
Chủ ngữ
Vị ngữ
C
V
 Cụm C – V làm vị ngữ.

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm,

cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.
Chủ ngữ
Vị ngữ
Vị ngữ
(Cụm động từ)
(Cụm động từ)

có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm,

cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.
Động từ trung tâm
Phụ ngữ sau
Phụ ngữ sau
C
V
C
V
 Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm động từ.
d. Nói cho đúng thì phẩm giá của Tiếng Việt chỉ mới thực sự


được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
Chủ ngữ
Trạng ngữ
Vị ngữ
ĐT trung tâm
Phụ ngữ sau
Cụm động từ
Vị ngữ
Phụ ngữ
trước
(là cụm danh từ)
ngày Cách mạng tháng Tám thành công
Danh từ
trung tâm
C
V
Phụ sau
 Cụm C - V làm phụ sau trong cụm danh từ.
Chủ
ngữ
Vị ngữ
Bạn vẫn trẻ như một thanh niên đang 18 tuổi.
(Cụm tính từ)
Phụ
trước
TT
TT
Phụ sau
C
V
 Cụm C-V làm phụ sau trong cụm tính từ.
*Ví dụ 2:
Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ , cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V.
Ghi nhớ 2 – SGK/69
Dùng cụm C – V
để mở rộng thành
phần câu
Phụ ngữ trong
cụm tính từ
Chủ ngữ
Phụ ngữ trong
cụm động từ
Phụ ngữ trong
cụm danh từ
Vị ngữ
Dùng cụm C-V để mở rộng các thành phần trong câu:
Chủ
ngữ
Vị
ngữ
Phụ ngữ
trong cụm danh từ
Sơ đồ tư duy
Phụ ngữ
trong cụm động từ
Phụ ngữ
trong cụm tính từ
Khái niệm
Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu:
Dùng cụm C-V
để mở rộng câu
Thế nào là dùng cụm

C-V để mở rộng câu?
Là dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm C-V làm thành phần của câu hoặc thành phần của cụm từ để mở rộng câu.
Các trường hợp dùng

cụm C-V để mở rộng câu
Chủ ngữ
Vị ngữ
Phụ ngữ trong cụm danh từ
Phụ ngữ trong cụm động từ
Phụ ngữ trong cụm tính từ
Sơ đồ tư duy
a, Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn
mới định được, người ta gặt mang về .
( Thạch Lam)
C
V
=> Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm DT
c, Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen,
chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết,
không có mảy may một chút bụi nào. ( Thạch Lam )
ĐT
C
V1
V2
V3
=> Cụm C-V làm phụ ngữ trong cụm D và cụm Đ
d, Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

( Nam Cao )


C
V
C
V
ĐT
C
V
c, Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.
C
V
Chủ ngữ
Vị ngữ
 Cụm C-V làm vị ngữ trong câu.
Luyện tập:
* Bài tập thêm
Phân biệt câu có cụm C-V được mở rộng và câu ghép ?
a, Vì con chăm học nên mẹ rất vui lòng.
b, Con chăm học khiến mẹ rất vui lòng .
C1
V1
C2
V2
CN
VN
C
V
ĐT
C
V
 Câu ghép có 2 vế câu , mỗi vế là 1 cụm C- V
 Câu đơn mở rộng C và phụ ngữ
Về học thuộc các ghi nhớ, chuẩn bị phần II
để tiết sau luyện tập.
Viết đoạn văn (15– 20 câu) trong đó có sử
dụng cụm C –V để mở rộng các thành phần
câu: Chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ trong cụm
danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. Chỉ ra
các câu đó?
Hướng dẫn học bài
 
Gửi ý kiến