Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phương Thế Duy
Ngày gửi: 07h:53' 04-03-2018
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
môn: lịch sử 7
GIÁO VIÊN : La Trần Khôi Nguyên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC HÔM NAY.
TRƯỜNG : THCS AN NHƠN

KI?M TRA BI CU
? Nu tn cc cu?c kh?i nghia l?n c?a
phong tro nơng dn Dng Ngồi th? k? XVIII .
KN Hoàng Công Chất (1739-1769)
Khoái Châu,Sơn Nam
KN Nguyễn Danh Phương (1740-1751)
Vĩnh Phúc,Sơn Tây
KN Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751)
Hải Dương,Hải Phòng ,Quảng Ninh
KN Lê Duy Mật
(1738-1770)
Thanh Hoá, Nghệ An
KN Tây Sơn
(1771-1789)
Tây Sơn (Bình Định)
2
Sông Gianh
I. KHỞI
NGHĨA
NÔNG
DÂN
TÂY SƠN
II. TÂY SƠN
LẬT ĐỔ
CHÍNH QUYỀN
HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN
QUÂN XÂM
LƯỢC XIÊM
IV. TÂY SƠN
ĐÁNH TAN
QUÂN THANH
III. TÂY SƠN
LẬT ĐỔ
CHÍNH QUYỀN
HỌ TRỊNH
CHỦ ĐỀ 13 - BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
CHỦ ĐỀ 13 -BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I.
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội.
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I.
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội.
Trong "Phủ biên tạp lục", nh bc h?c L Qu Dơn cĩ nh?n xt v? Truong Phc Loan - m?t quy?n th?n c?a nh Nguy?n nhu sau:
"Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ,. lấy sự phú quý, phong lưu để khoe khoang lẫn nhau. Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng". Trương Phúc Loan "thu lợi 5 cửa nguồn, nhận của đút lót, vàng bạc, châu báu, gấm vóc chứa đầy nhà. Ruộng vườn, tôi tớ, trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kể".
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát
Chính
quyền
họ Nguyễn
suy yếu,
mục nát
Biểu hiện
- Ở triều đình, Trương Phúc Loan
nắm mọi quyền hành.
- Ở địa phương, quan lại , cường hào
kết bè cánh đua nhau ăn chơi xa xỉ
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
Chính
quyền
họ Nguyễn
suy yếu,
mục nát
Biểu hiện
- Ở triều đình, Trương Phúc Loan
nắm mọi quyền hành.
- Ở địa phương, quan lại , cường hào
kết bè cánh đua nhau ăn chơi xa xỉ.
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
Hậu quả
- Đời sống nhân dân cơ cực.
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Chính
quyền
họ Nguyễn
suy yếu,
mục nát
Biểu hiện
Ở triều đình, Trương Phúc
Loan nắm mọi quyền hành.
- Ở địa phương, quan lại ,
cường hào kết bè cánh đua
nhau ăn chơi xa xỉ.
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
Hậu quả
- Đời sống nhân dân cơ cực.
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Họ phải nộp nhiều thứ thuế
Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.
Nhân dân miền núi phải nộp sản vật quý.
Nông dân bị địa chủ lấn chiếm ruộng đất.
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Tình hình xã hội.
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
Lành
Lía
Lý Văn Quang
Lược đồ minh họa các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong thế kỉ XVIII
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a.Tình hình xã hội
b.Khởi nghĩa Chàng Lía
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
* Căn cứ: Truông Mây (Bình Định).
* Kết quả: Khởi nghĩa thất bại
* Ý nghĩa:
+ Thể hiện tinh thần đấu tranh quật cường của nông dân ta chống chính quyền họ Nguyễn.
+ Báo trước một cuộc đấu tranh sẽ giáng vào đầu chính quyền phong kiến họ Nguyễn.
Can cứ Truông Mây (Hoài Ân)
* Chủ trương: lấy của người giàu chia cho người nghèo.
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.
BA ANH EM TÂY SƠN
- Nguyễn Nhạc
Nguyễn Huệ
Nguyễn Lữ
a. Lãnh đạo:
Chủ trương : Lấy của nhà
giàu chia cho người nghèo”
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Lãnh đạo:
- Căn cứ Tây Sơn thượng đạo(ấp Tây Sơn)An Khê- Gia lai
Căn cứ Tây Sơn hạ đạo(ấp Kiên Mỹ)Tây Sơn – Bình Định
b. Căn cứ:
LƯỢC ĐỒ CĂN CỨ ĐỊA CỦA NGHĨA QUÂN TÂY SƠN
c. Lực lượng:
-Nông dân nghèo
- Đồng bào dân tộc thiểu số: Chăm, BaNa
-Thợ thủ công, thương nhân, kể Cả hào mục các địa phương
Lực lượng:
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong
nửa sau thế kỉ XVIII .
a. Lãnh đạo:
b. Căn cứ:
BA ANH EM TÂY SƠN
c. Lực lượng:
Một số giáo sĩ phương Tây có mặt ở nước ta bấy giờ đã
mô tả nghĩa quân Tây Sơn là: ban ngày những người khởi
nghĩa xuống các chợ, kẻ đeo gươm, mgười mang cung
tên, có người mang súng... Người ta gọi họ là những
kẻ nhân đức đối với người nghèo... Họ muốn giải phóng
người dân khỏi ách chuyên chế của vua quan.
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
CÂU HỎI THẢO LUẬN
? Theo em, khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra có những thuận lợi gì.
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
CÂU HỎI THẢO LUẬN
? Theo em, khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra có những thuận lợi gì.
5
10
15
20
25
60
45
40
35
30

0
HẾT THỜI GIAN
đồng hồ đếm ngược 60 giây
50
55
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
CÂU HỎI THẢO LUẬN
? Theo em, khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra có những thuận lợi gì.
GỢI Ý
* Căn cứ: Có địa thế hiểm yếu, rộng.
* Có thời cơ:
Chính quyền chúa Nguyễn suy yếu.
Được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân
Lòng dân căm giận chính quyền cao độ.
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
PHỤC DỰNG NGHĨA QUÂN TÂY SƠN
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
Tình hình xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII .
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu
Đời sống nhân dân khổ cực
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt
- Khởi nghĩa nông dân
Khởi nghĩa Tây Sơn
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
BÀI TẬP CỦNG CỐ
? Chọn đáp án đúng trong các câu trả lời sau :
Câu 1: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào:
A. Đầu thế kỷ XVIII
C. Nửa sau thế kỷ XVIII
B. Giữa thế kỷ XVIII
D. Cuối thế kỷ XVIII
Câu 2: Triều đình ở Đàng Trong người nắm mọi quyền hành
tự xưng “quốc phó”khét tiếng tham nhũng là:
A. Trương Văn Hạnh
C. Trương Phúc Thuần
B. Trương Phúc Loan
D. Trương Phúc Tần
Câu 3: Chàng Lía lập căn cứ ở:
A. Bình Định – Quy Nhơn
C. Ba Tơ – Quảng Ngãi
B. Trà kiệu – Quảng Nam
D. Truông Mây – Bình Định
Câu 4: Anh em Nguyễn Nhạc chọn đâu làm đại bản doanh:
A. An Khê – Gia Lai
B. Kiên Mĩ – Tây Sơn(Bình Định)
C. Truông Mây – Bình Định
D. Bình Định – Quy Nhơn
2.Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
CHỦ ĐỀ 13: BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN
TÂY SƠN
1.Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII .
Tình hình xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII .
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu
Đời sống nhân dân khổ cực
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt
- Khởi nghĩa nông dân
Khởi nghĩa Tây Sơn
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc bài phần I – Bài 25
2. Soạn bài phần II – Bài 25
3.Xem trước lược đồ hình 58.


Tiết học kết thúc
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !
 
Gửi ý kiến