Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 22h:03' 31-03-2018
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
Châu Phi nằm ở phía Nam châu Á.
Em hãy nêu vị trí của châu Phi.
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi có khí hậu nóng, mưa nhiều.
Em hãy nêu đặc điểm của
khí hậu châu Phi.
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở Bắc Phi, là hoang mạc lớn nhất thế giới.
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi( Tiếp theo )
Em hãy nêu đặc điểm của
Hoang mạc Xa-ha-ra
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
(1) Không kể dân số Liên bang Nga.
(2) Kể cả dân số Liên bang Nga
Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục
9 33
Châu Đại Dương
14
Châu Nam Cực
10 728 (2)
Châu Âu
42 876
Châu Mĩ
30 884
Châu Phi
44 3875 (1)
Châu Á
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
1. Quan sát bảng số liệu cho biết dân cư châu Phi là bao nhiêu triệu người?
2. So sánh số dân của châu Phi với các châu lục khác
1. Mô tả đặc điểm bên ngoài của người châu Phi.
2. Em có suy nghĩ gì về điều kiện sống của người dân châu Phi?.
3. Người dân châu Phi chủ yếu sống ở những vùng nào?.
4. Dân cư châu Phi có đặc điểm gì nổi bật?.
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi( Tiếp theo )
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi( Tiếp theo )
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi( Tiếp theo )
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
? Viết Đ vào trước ý đúng, viết S vào trước ý sai:
a. Châu Phi là châu lục có nền kinh tế phát triển.
b. Châu Phi là chỉ tập trung vào khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp nhiệt đới.
c. Đời sống của người dân châu Phi còn rất nhiều khó khăn.
S
Đ
Đ
? Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì so với các châu lục đã học?
Kinh tế chậm phát triển, chỉ tập trung vào trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
Thu hoạch cà phê ở châu Phi
? Chỉ trên bản đồ các nước có nền kinh tế phát triển so với các trong khu vực
? Vì sao các nước châu Phi lại có nền kinh tế chậm phát triển?
An-giê-ri
Nam Phi
Ai Cập
? Hãy xác định vị trí của nước Ai Cập trên lược đồ.
? Ai Cập có con sông nào chảy qua?.
5. Ai Cập
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
Em hãy giới thiệu cho bạn bên cạnh nghe
vài nét về một công trình kiến trúc
của Ai Cập mà em đã tìm hiểu.
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
? Em hãy cho biết Ai Cập nổi tiếng về những công trình kiến trúc nào?
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
5. Ai Cập
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
Trò chơi
Châu Phi
* Dân cư chủ yếu là người :
A, Da trắng
B, Da đen
C, Da vàng
* Hoạt động kinh tế chủ yếu ở Châu Phi là:
A, Trồng cây công nghiệp nhiệt đới
B, Khai thác khoáng sản
C, Sản xuất nông nghiệp
* Đất nước Ai Cập nằm vị trí nào ở Châu Phi?
A, Bắc Phi
B, Trung Phi
C, Nam Phi
* Đất nước Ai Cập là nơi có công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nào?
B, Kim Tự Tháp
A, Đền Ăng-co
C, Vạn lí
Trường thành

* Tìm hiểu xem vì sao ở châu Phi, ngoài người da đen
còn có người da trắng và người lai giữa hai màu da.
* Xem trước bài châu Mĩ:
Vị trí châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ tự nhiên thế giới.
Sưu tầm những thông tin ( bài viết, tranh ảnh) về vùng rừng A-ma-zôn.
Dặn dò:
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018
Địa lý:
Châu Phi ( Tiếp theo )
1
2
3
4
5
6


Hàng 1: Gồm 5 chữ cái: Là nước có tượng nhân sư?
Hàng 2: Gồm 9 chöõ caùi: Là công trình nổi tiếng của nước Ai Cập ?
Hàng 3 : G?m 7 chữ cái: Chu Phi.....cĩ kinh t? ch?m pht tri?n.
Hàng 4 : Gồm 4 chöõ caùi: Đây là con kênh nổi tiểng ở Ai Cập
Hàng 6: Gồm 6 chữ cái: Đây là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế
Hàng 5: Gồm 6 chöõ caùi:Gồm 6 chöõ caùi , Ai Cập nằm ở?

Từ khoá
Gợi ý từ chìa khóa : Đây là ô chữ gồm 7 chữ cái: L chu l?c cĩ n?n kinh t? ch?m pht tri?n nh?t th? gi?i.
A I C ? P
7
Hàng7: Gồm 7 chữ cái: Đây là con sông dài nhất thế giới

Chiếc nón kỳ diệu
K I M T Ự T H Á P
C H Â U L Ụ C
X U Y Ê
B Ắ C P H I
X A H A R A
S Ô N G N I N
C
H
Â
U
P
H
I
 
Gửi ý kiến