Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỊA 12. BÀI 33. VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Xuyến
Ngày gửi: 15h:11' 16-04-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ 12 VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
TRẮC NGHIỆM
Câu 1
Bài tập trắc nghiệm
Số tỉnh của Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
Câu 2
Bài tập trắc nghiệm
Số tỉnh của ĐBSH nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Câu 3
Bài tập trắc nghiệm
Sản lượng lương thực bình quân đầu người ở ĐBSH thấp hơn mức trung bình của cả nước do
A. Diện tích đất canh tác khá lớn
B. Người dân có nhiều kinh nghiệm và truyền thống canh tác
C. Dân số thuộc loại đông của cả nước
D. Đất chuyên dùng và đất thổ cư có xu hướng giảm
Câu 4
Bài tập trắc nghiệm
Vấn đề quan trọng hàng đầu của ĐBSH cần giải quyết là
A. Thiên tai khắc nghiệt
B. Đất nông nghiệp khan hiếm
C. Dân số đông
D. Tài nguyên không nhiều
Câu 5
Bài tập trắc nghiệm
Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH vì
A. Nhằm khai thác hợp lí các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
B. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng.
C. Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
D. Góp phần giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường trong vùng.
Câu 6
Bài tập trắc nghiệm
Hai trung tâm du lịch tiêu biểu của ĐBSH là:
A. Hà Nội, Hải Dương.
B. Hà Nội, Nam Định.
C. Hà Nội, Ninh Bình.
D. Hà Nội, Hải Phòng.
Câu 7
Bài tập trắc nghiệm
Điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?
A. Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng.
B. Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.
C. Thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.
D. Một số tài nguyên (đất, nước trên mặt …) bị xuống cấp.
Câu 8
Bài tập trắc nghiệm
Yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng quan trọng nhất làm cho Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng trọng điểm thứ 2 về lương thực, thực phẩm của nước ta là
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, có một số khoáng sản đá vôi, sét, than nâu,
B. Đồng bằng châu thổ rộng lớn, khí hậu thuận lợi, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
C. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nguồn nước phong phú, cơ sở hạ tầng tốt.
D. Đồng bằng châu thổ rộng lớn, khí hậu thuận lợi, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
Câu 9
Bài tập trắc nghiệm
Loại đất có diện tích lớn nhất ở ĐBSH là
A. Đất xám trên phù sa cổ.
A. Đất mặn.
C. Đất phù sa bồi đắp hành năm.
Đất phù sa không bồi đắp hằng năm.
Câu 10
Bài tập trắc nghiệm
Thế mạnh cơ bản về dân cư và lao động của ĐBSH so với các vùng khác là
A. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
B. Chất lượng lao động vào loại hàng đầu cả nước.
C. Nguồn lao động dồi dào có kinh nghiệm và trình độ.
D. Dân cư có truyền thống thâm canh lúa nước.
TRÒ CHƠI
THỎ VÀ RÙA
Bài kiểm tra tổng hợp
Cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH đã có sự chuyến biến tích cực theo hướng: - A. Tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư. - true - B. Tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng, giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư và dịch vụ. - false - C. Giảm tỉ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, tăng tỉ trọng nông-lâm-ngư. - false - D. Tăng tỉ trọng nông-lâm-ngư và dịch vụ, giảm tỉ trọng công nghiệp-xây dựng. - false - false - false
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực I của ĐBSH là - A. Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi, giảm tỉ trọng thủy sản. - false - B. Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi và thủy sản. - true - C. Tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản. - false - D. Tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi, giảm tỉ trọng thủy sản. - false - false - false
Biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng đất đai hợp lí ở ĐBSH - A. Quy hoạch thủy lợi. - false - B. Đẩy mạnh thâm canh. - true - C. Khai hoang và cải tạo đất. - false - D. Trồng rừng và xây dựng thủy lợi. - false - false - false
Công nghiệp khai thác khí đốt ở ĐBSH phân bố ở (Atlat trang 26): - A. Đồ Sơn. - false - B. Tiền Hải. - true - C. Cát Bà. - false - D. Hạ Long. - false - false - false
Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH vì - A. Nhằm khai thác hợp lí các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. - false - B. Cơ cấu kinh tế trong vùng chuyển dịch chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng. - true - C. Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. - false - D. Góp phần giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường trong vùng. - false - false - false
Tài nguyên thiên nhiên có giá trị hàng đầu của vùng ĐBSH là: - A. Khí hậu. - false - B. Nước - false - C. Đất. - true - D. Khoáng sản - false - false - false
Về mặt xã hội, sức ép dân số đã làm cho ĐBSH: - A. Có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất nước - false - B. Có tỉ lệ thất nghiệp thành thị cao nhất nước - false - C. Có lương thực bình quân đầu người thấp nhất nước - true - D. Tỉ lệ người lớn biết chữ thấp hơn bình quân cả nước - false - false - false
Mật độ dân số ĐBSH cao hơn ĐBSCL là do: - A. Đất phù sa màu mỡ - false - B. Lịch sử khai thác sớm - true - C. Trình độ phát triển kinh tế - false - D. Điều kiện khí hậu, nguồn nước thích hợp - false - false - false
false - false - false - false - false - false
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓