Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thư viện violet
Người gửi: nguyễn thị tươi
Ngày gửi: 08h:29' 29-07-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
HS1: Định nghĩa số hữu tỉ. Muốn so sánh hai số hữu

tỉ ta làm thế nào? Làm bài tập 4 - SGK trang 8.

* Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số

với a, b ? Z, b ? 0.
Đại số


1. Cộng trừ hai số hữu tỉ
?. Nhắc lại quy tắc cộng, trừ phân số.

?. Định nghĩa số hữu tỉ.

?. Muốn cộng trừ hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
* Muốn cộng trừ hai số hữu tỉ x, y ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

?. Nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số.


* Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất
của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng
với số 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối (Cho VD).

Với x = , y = (a, b, m ? Z, m> 0), ta có:
x + y = + =
x - y = - =
Ví dụ

a. + = + = =


b. (-5) - ( ) = - = =


c. (-0,2) - = - = =
Tính: a) 0,6 + ; b) - (-4).

a) 0,6 + = + = =


b) - (-4) = - ( ) = =
?1
2. Quy tắc "chuyển vế"
?. Hãy phát biểu quy tắc "chuyển vế" trong Z.

Tương tự như trong Z, trong Q ta cũng có quy tắc "chuyển vế":
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.
Với mọi x, y, z ? Q: x + y = z ? x = z - y.
Ví dụTheo quy tắc "chuyển vế", ta có:

x = +

x = + =

Vậy: x =
Tìm x, biết + x =
Tìm x, biết:

a) x - = ; b) - x = .
Giải:
?2
► Chó ý
Trong Q, ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tuỳ ý như các tổng đại số trong Z.
Điền "Đ" hay "S" vào ô trống và chữa lại cho đúng nếu sai:
■ Tr¾c nghiÖm
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
3o
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
H?t gi?
k
Bài tập củng cố:
Thực hiện nhanh phép tính sau:

A = (5 - + ) - (3+ - ) - (1 - - ).

Giải: A = (5 -3 -1) + (- - + ) + ( + + ).

A = 1 + +

A = 1 + +

A = 1 -2 + = 1 + = + = .
Bài tập về nhà

* Học thuộc lí thuyết.

* Làm bài tập 7; 8; 9; 10 (SGK-10).

* Chuẩn bị bài mới.
Hướng dẫn làm bài tập
Bài 7(sgk-10):

= + = +

= - = -

Bài 8 (sgk-10): Tính:

a) + ( ) + ( ) = +( ) + ( ) = =

b) ( ) + ( ) + ( ) = + + = = .

c) - ( ) - = - - = = .

d) - - + = + - - = = .

Bài 9 (sgk-10): Tìm x, biết:

a) x + =

x = -

x = = .


b) x - =

x = +

x =

c) -x - =

x + =

x = -

x =

d) - x =

x = -

x =

Bài 10 (sgk-10): Tính giá trị của A:

A = (6 - + ) - (5 + - ) - (3 - + ).

C1:
A = (6 + ) - (5 + ) - (3 + )

A = - -

A = - -

A =

A = =

C2:
A = (6 - 5 - 3) + ( + ) + ( + ).

A = - 2 + + .

A = - 2 + 0 +( ) = =
 
Gửi ý kiến