Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thiên Nhật Minh
Ngày gửi: 23h:23' 15-09-2018
Dung lượng: 877.0 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
MÔN TOÁN LỚP 5
( TRANG 22)
Kiểm tra bài cũ :
Toán
Bài toán: Mẹ có một số tiền, nếu mua táo với giá 8000 đồng 1kg thì mua được 3kg. Hỏi nếu mua mận giá 6000 đồng 1kg thì mua được mấy ki-lô-gam?
Giải:
Số tiền mẹ có là:
8000 x 3 = 24000 (đồng)
Số ki-lô-gam mận mẹ mua là:
24000 : 6000 = 4 (kg)
Đáp số: 4 kg
Toán
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Toán
Bài 1: a)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:
Km
hm
dam
m
dm
mm
cm
1m
=…. dm
1dam
1hm
= km
1km
1dm
1cm
1mm
10
=… hm
10
=…. mm
=…. cm
=…. m
=…. dam
10
10
10
10
= hm
= dam
= m
= dm
= cm
b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 1 củng cố cho em kiến thức gì ?

Nội dung:
Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài.
Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km
1350
3420
150
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 2 củng cố thêm cho em kiến thức gì nữa ?

Nội dung:
Thực hành chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
8m 12cm = …... cm
3040m = … km … m
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
4037
4
35
8m 12cm = …... cm
812
3040m = … km … m
40
3
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016


Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 3, 4 củng cố cho các em kiến thức gì ?

Nội dung:
Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
Toán
- Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Củng cố bài:

Nội dung:
Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài.
Toán
- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
- Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Dặn dò

Ôn tập:
Bảng đơn vị đo độ dài
Chuẩn bị bài:
Ôn tập
Bảng đơn vị đo khối lượng
(trang 23)
Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ!

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
b) 8300m = …... dam
4000m = …... hm
25 000m = ….. km
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km
1350
3420
150
830
40
25
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
8m 12cm = …... cm
3040m = … km … m
Bài 4: Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:
Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
4 km 37 m = ………. m 354 dm = ……. m……dm
8 m 12 cm = ………. cm 3040 m = ……km ……m

T
144km
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
?km
?km
791km
Bài 4: Tóm tắt: 1
Bài 4: Tóm tắt: 1
144km
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
?km
?km
Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 144 = 935(km)
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 935 = 1726(km)
Đáp số: a) 935km
b) 1726km
791km
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Giải
No_avatarf

Ôn Tập Bảng Đơn Vị DoDDooj Dài


MÔN TOÁN LỚP 5
( TRANG 22)
Kiểm tra bài cũ :
Toán 
Bài toán: Mẹ có một số tiền, nếu mua táo với giá 8000 đồng 1kg thì mua được 3kg. Hỏi nếu mua mận giá 6000 đồng 1kg thì mua được mấy ki-lô-gam? 
Giải:
Số tiền mẹ có là:
8000 x 3 = 24000 (đồng)
Số ki-lô-gam mận mẹ mua là:
24000 : 6000 = 4 (kg)
Đáp số: 4 kg
Toán 
ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Toán 
Bài 1: a)Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:
Km 
hm 
dam 
m 
dm 
mm 
cm 
1m
=…. dm
1dam
1hm
= km
1km
1dm
1cm
1mm
10
=… hm
10
=…. mm
=…. cm
=…. m
=…. dam
10
10
10
10
= hm
= dam
= m
= dm
= cm
b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 1 củng cố cho em kiến thức gì ?

Nội dung: 
Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài.
Toán 

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km
1350
3420
150
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 2 củng cố thêm cho em kiến thức gì nữa ?

Nội dung: 
Thực hành chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
Toán 
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
8m 12cm = …... cm
3040m = … km … m
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
4037
4
35
8m 12cm = …... cm
812
3040m = … km … m
40
3
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016


Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập 3, 4 củng cố cho các em kiến thức gì ?

Nội dung: 
Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
Toán 
- Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Củng cố bài:

Nội dung: 
Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài.
Toán 
- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.
- Giải bài toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
Dặn dò

Ôn tập:
Bảng đơn vị đo độ dài
Chuẩn bị bài:
Ôn tập
Bảng đơn vị đo khối lượng
(trang 23)
Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khoẻ!

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 2: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
135m = ….... dm
342dm = …..... cm
15cm = …… mm
b) 8300m = …... dam
4000m = …... hm
25 000m = ….. km
c) 1mm = …....cm

1cm = …..... m

1m = …….km
1350
3420
150
830
40
25
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4km 37m = ….. m
354dm = … m … dm
8m 12cm = …... cm
3040m = … km … m
Bài 4: Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi: 
Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
4 km 37 m = ………. m 354 dm = ……. m……dm
8 m 12 cm = ………. cm 3040 m = ……km ……m

T 
144km
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
?km
?km
791km
Bài 4: Tóm tắt: 1
Bài 4: Tóm tắt: 1
144km
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
?km
?km
Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 144 = 935(km)
Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:
791 + 935 = 1726(km)
Đáp số: a) 935km
b) 1726km
791km
Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Toán 
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Giải
 
Gửi ý kiến