Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Smart World 7 Theme 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đại Trường Phát
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 23h:06' 19-10-2018
Dung lượng: 20.9 MB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
THEME 1: FREE TIME
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
4
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
4
movie posters
badminton
fishing
martial arts
computer games
the guitar
?
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
4
Do you like
I like
collecting
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
4
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
5
playing
doing
going
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
5
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
5
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
6
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
6
store
gym
park
art gallery
stadium
mall
?
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
6
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
6
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
7
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
7
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
7
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
8
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
8
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
8
No
No
Yes
?
?
?
too
either
to
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
8
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
9
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
9
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
9
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
10
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
10
yourself
himself
herself
ourselves
themselves
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
10
himself
herself
ourselves
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
10
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
11
Shuttlecock (da cau): A Popular Sport in Vietnam
?
Yes, they do
Dr. Nguyen Khac Vien
easy and healthy sport
Yes, they can
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
11
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
11
?
?
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
12
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
12
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
12
G
A
D
H
F
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
12
a
l
l
d
a
t
i
u
m
o
o
l
y
m
a
r
k
?
?
?
?
?
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
13
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
13
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
104
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
119
Page
i-Learn Smart World 7 – Theme 1
120
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓