Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phúc Trình
Ngày gửi: 20h:45' 27-11-2018
Dung lượng: 12.8 MB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ

ĐỊA LÍ !

Hình 23.1.Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
Quan sát hình 23.1, xác định giới hạn lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ ?Cho biết ý nghĩa vị trí địa lí của vùng ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
Quan sát hình 24.1 sgk. Nhận xét mức độ đảm bảo lương thực ở Bắc Trung Bộ ?
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Hình 24.1. Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người, thời kì 1995-2002
1.Nông nghiệp
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người, thời kì 2015-2017
( kg/người)
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Tình hình phát triển và phân bố của cây lúa ?

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của Bắc Trung Bộ ?

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Cho biết thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ ?
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Địa bàn phân bố cây công nghiệp, chăn nuôi trâu bò, nuôi trồng đánh bắt thủy sản ?
 Lạc, vừng … trồng nhiều ở vùng đất pha cát duyên hải.
 Cà phê, cao su . . . trồng ở vùng gò đồi phía tây.
 Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: phát triển ở vùng ven biển phía đông.
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
Xác định các vùng nông - lâm kết hợp ?
Trồng rừng ở Bắc Trung Bộ
Hồ Kẻ Gỗ ( Hà Tĩnh )
Hãy nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ ?
 Lạc, vừng … trồng nhiều ở vùng đất pha cát duyên hải.
 Cà phê, cao su . . . trồng ở vùng gò đồi phía Tây.
 Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: phát triển ở vùng ven biển phía Đông
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
- Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Lúa được trồng chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
Hình 24.2. Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ,
thời kì 1995 – 2002 ( giá so sánh 1994 )
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ ?

Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Năm 2014 giá trị công nghiệp của vùng đạt mức 135752 tỉ đồng và 6 tháng đầu năm 2015 đạt 76000 tỉ đồng
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Em hãy cho biết những ngành công nghiệp nào phát triển nhất và là thế mạnh của vùng ?
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

Hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi ?
Đá vôi ở Thanh Hóa
Crôm ở Thanh Hóa
Thiếc ở Nghệ An
Titan ở Hà Tĩnh
CRÔM
SÉT
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Những khó khăn trong phát triển công nghiệp của vùng ?
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Em hãy cho biết vùng Bắc Trung Bộ có những ngành dịch vụ nào phát triển mạnh? Vì sao ?
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

3. Dịch vụ
- Ngành giao thông vận tải và du lịch phát triển
mạnh.
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Em hãy nêu tình hình phát triển và phân bố của hoạt động giao thông vận tải ?
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

3. Dịch vụ
- Ngành giao thông vận tải và du lịch phát triển
mạnh.
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
3. Dịch vụ
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7, 8, 9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này ?
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
Hãy kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ ?
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

3. Dịch vụ
- Ngành giao thông vận tải và du lịch phát triển
mạnh.
Ngọ Môn- Huế
Phong Nha – Kẻ Bàng
Làng Sen quê Bác
Lăng Cô
Sầm Sơn
Thiên Cầm
(Thừa-Thiên-Huế)
(Hà Tĩnh)
(Thanh Hóa)
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
 - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt.
 - Công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là thế mạnh của Bắc Trung Bộ.

3. Dịch vụ
- Ngành giao thông vận tải và du lịch phát triển
mạnh.
V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ
Hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ


1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
3. Dịch vụ
V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ
Xác định trên lược đồ các trung tâm kinh tế lớn của vùng Bắc Trung Bộ ?
Thanh Hóa
Vinh
Huế
Tiết 26:Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp theo)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nông nghiệp

2. Công nghiệp
Cho biết chức năng chủ yếu của các trung tâm kinh tế ?
3. Dịch vụ
- Ngành giao thông vận tải và du lịch phát triển
mạnh.
V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ
- Thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế lớn của vùng.
B
Ê
Á
Q
Á
Ê
Q
B
H
C

L
U
D
C

L
G
N
O
H
K
I
A
H
K
N
I
L
M
I
K
H
N
B
G
N

U
N
É
N

1
2
3
4
5
6
TK
Vườn quốc gia này nằm ở Tỉnh Thanh Hóa
Quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng nằm ở tỉnh này
Ngôi nhà Bác Hồ nằm ở ngôi làng này.
Ngành công nghiệp phát triển nhất ở Bắc Trung Bộ.
Cây công nghiệp hằng năm được trồng nhiều trên vùng đất cát pha duyên hải Bắc Trung Bộ
C
Ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng để phát triển ở Bắc trung Bộ
U
Ì
Một địa điểm tham quan du lịch không thể bỏ qua khi chúng ta đến Nghệ An
C
Á
B
Ê
U
Q
Củng cố: TRÒ CHƠI Ô CHỮ
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
1.Bài vừa học
Làm bài tập 1, 2 sgk trang 89
2.Bài sắp học
Tiết 27:Bài 25:VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Bài học đến đây kết thúc
Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
 
Gửi ý kiến