Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đạo đức 1. Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Diệu Linh
Ngày gửi: 21h:34' 11-01-2019
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Đạo đức
Bài 6 : Nghiêm trang khi chào cờ ( tiết 2)
Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ?
Khi ®øng chµo cê, hai b¹n ®ã cÇn ph¶i dõng viÖc nãi chuyÖn riªng, m¾t nh×n l¸ Quèc k×, tay bá th¼ng.
Khi chµo cê, b¹n ph¶i ®øng nh­ thÕ nµo?
Chúng mình cùng đứng nghiêm trang chào cờ và hát bài Quốc ca nhé!
Mình cùng vẽ lá cờ thật đẹp nhé !
Ghi nhớ
Nghiêm trang chào lá Quốc kì,
Tình yêu đất nước em ghi vào lòng.
 
Gửi ý kiến