Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Như Thục Huyên
Ngày gửi: 20h:39' 16-01-2019
Dung lượng: 30.1 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Unit 7: TRAFFIC
Period 55: A Closer Look 1
Composer: VU NHU THUC HUYEN
Kim’s game
00
01
02
03
04
05
Time out
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Time out
Cấm rẽ phải
Đèn giao thông
Cấm xe đạp
Nơi đỗ xe
Phía trước là trường học
Phía trước là bệnh viện
Cấm đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
Traffic lights
No parking
No right turn
Hospital ahead
Parking
No cycling
6.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
8.
Cycle lane
School ahead
No right turn
Cycle lane
Parking
No cycling
Traffic lights
Hospital ahead
No parking
School ahead
- Traffic lights:
- Parking:
- Cycle lane:
Đèn giao thông
Phía trước là bệnh viện
Nơi đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
- Hospital ahead:
- No parking:
- No cycling:
Cấm đỗ xe
Cấm đi xe đạp
- School ahead:
Phía trước là trường học
- No right turn:
Cấm rẽ phải
I. VOCABULARY:
WARNING SIGN
A sign within a red triangle will warn you of something
PROHIBITIVE SIGN
A sign with red circle are mostly prohibitive – that means you can’t do something
INFORMATIVE SIGN
Signs in blue are usually to give information
II. PRONUNCIATION: /e/ and /ei/
Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /ei/.
Does your bike ever break down on the way to school?
It is not very far to the railway station.
We must always obey traffic rules for our safety.
We must keep to the left when are in the UK.
They are waiting for the next train to come.
HOMEWORK
Learn by heart new words.
Read again the sentences in Ex.5/P9.
Do Ex A1, 2/WB/P3.
Prepare A closer look 2.
 
Gửi ý kiến