Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dũng
Ngày gửi: 19h:53' 11-02-2019
Dung lượng: 295.8 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
`
Giáo viên: NGUYỄN THỊ DŨNG
MÔN: VẬT LÍ
LỚP 8.1
TIẾT PPCT: 29
CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Cân
(Không có)
(Không có)
A = F.s
?
Hoàn thành ô trống trong bảng dưới đây:
Nhiệt kế
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây:
- Khối lượng của vật.
- Độ tăng nhiệt độ của vật.
- Chất cấu tạo nên vật.
1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
0 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
6 phút
7 phút
8 phút
9 phút
10 phút
200C
400C
Bảng 24.1
C1: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước) được giữ giống nhau; khối lượng vật khác nhau. Để tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.
C2: Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
1/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
2/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ:

0 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
6 phút
7 phút
8 phút
9 phút
10phút
200C
400C
600C
Bảng 24.2
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C5: Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
1/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
2/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ:
3/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật:

0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
200C
400C
>
Bảng 24.3
C6: Khối lượng không thay đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau; chất làm vật khác nhau.
C7: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật.
II.Công thức tính nhiệt lượng:
- Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
Q = m.c.∆t
- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J)
m là khối lượng vật (kg)
∆t = t2 – t1 là độ tăng nghiệt độ (oC)
c là nhiệt dung riêng của vật (J/kg. K)
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc,
khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật
(nhiệt dung riêng của chất làm vật).
- Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
Q = m.c.∆t
- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
Bảng 24.4
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
III. Vận dụng:
C9: Tính nhiệt lượng cần tuyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC?
Tóm tắt:
m = 5kg
c = 380J/kg. độ
∆t = 50-20 = 30oC
Q =?
Giải
Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng nóng
lên 30oC
Q = m.c.∆t = 5.380.30 = 57.000 (J)
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
III. Vận dụng:
C10: Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở nhiệt độ 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?
Tóm tắt
m1 = 5kg; m2 = 2kg
c1 = 880J/kg. độ
c2 = 42000J/kg. độ
∆t = 100-25 = 75oC
Q =?
Giải
Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên 75oC
Q1 = m1.c1.∆t = 0,5.880.75 = 33.000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên 75oC
Q2 = m2.c2.∆t = 2.4200.75 = 630.000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên 75oC
Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633.000(J)
Tiết học kết thúc
Các em về nhà ôn bài và
làm tốt các bài tập .
Chuẩn bị trước bài:
phương trình cân bằng nhiệt
 
Gửi ý kiến