Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các số có năm chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Dương Văn Trọng
Ngày gửi: 12h:12' 08-04-2019
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
Năm học 2018 - 2019
QU TH?Y CƠ V? D? GI?
Toán
Bảy mươi hai nghìn một trăm ba mươi tám.
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Hai mươi hai nghìn một trăm năm mươi sáu.
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
32 050
ba mươi hai nghìn năm trăm linh năm
32 500
32 560
32 505
32 000
30 050
30 005
ba mươi hai nghìn năm trăm
ba mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi
ba mươi nghìn không trăm năm mươi
ba mươi hai nghìn không trăm năm mươi
ba mươi hai nghìn
ba mươi nghìn không trăm linh năm
ba mươi nghìn
3
0
0
2
30 000
0
3
2
5
0
0
3
2
5
6
0
Bài 1: Viết ( theo mẫu).
bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt
60 002
42 980
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
sáu mươi hai nghìn ba trăm
58 601
bốn mươi hai nghìn chín trăm tám mươi
70 031
sáu mươi nghìn không trăm linh hai
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
86 030
62 300
năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
Bài 2:
18 301; 18 302;….; …;…. ;18 306; ….
b) 32 606; 32 607;….;….;….; 32 611; ….
Số
?
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 2:
a/ 18301; 18302;18303; 18304; 18305 ;18 306; 18307
b/ 32606; 32607; 32608;32609;32610; 32 611; 32612
Số
?
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 3:
a) 18000; 19000; ...;......; .....; ....; 24000.
b) 47000; 47100; 47200;..;....; ....;.........

Số
?
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 3:
a)18000; 19000; 20000; 21000; 22000; 23000; 24000.
b) 47000; 47100; 47200; 47300; 47400; 47500; 47600.
Số
?
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 4: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên.
Hãy xếp thành hình dưới đây :
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Bài 4: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên.
Hãy xếp thành hình dưới đây :
.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019
Toán
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE
QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến