Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hùynh Thanh Trung
Ngày gửi: 17h:44' 01-09-2019
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
* Warm up:
Unit 2. HEALTH Period 9. Lesson 1. Getting Started/p. 16-17
Act 1: Vocabulary.
- Health (n)
: sức khỏe
Healthy (adj)
: khỏe mạnh
- Junk food (n)
: quà vặt, thức ăn nhanh
- Sunburn (n)
: sự cháy nắng
- Sunburnt (adj)
: rám nắng
- (to) put on weight
: tăng cân
- An allergy
: dị ứng
Act 2. Can you find a word or expression that means: 1a/p.16-17
A
1. the name of a computer game
2. I don’t want to
3. feeling sad
4. becoming fatter
5. I don’t accept it
B
a. putting on weight
b. Zooniverse
c. I won’t take no for an answer
d. feel kind of sad
e. I don’t feel like it
Unit 2. HEALTH Period 9. Lesson 1. Getting Started/p. 16-17
1- 2- 3- 4- 5-
b e d a c
Act 2. Can you find a word or expression that means: 1a/p.16-17
A
1. the name of a computer game
2. I don’t want to
3. feeling sad
4. becoming fatter
5. I don’t accept it
B
b. Zooniverse
e. I don’t feel like it
d. feel kind of sad
a. putting on weight
c. I won’t take no for an answer.
Unit 2. HEALTH Period 9. Lesson 1. Getting Started/p. 16-17
1- 2- 3- 4- 5-
b e d a c
Unit 2. HEALTH Period 9. Lesson 1. Getting Started/p. 16-17
1b. Read the conversation again. Who wants to do the following things.

a. spots
b. sunburn
c.(put on) weight
e. sunburn
b. (put on) weight
c. flu
d. (an) allergy
f. sickness
Act 3: Match the health problems in the box with the pictures. Then listen and repeat.2a/p.17
(an) allergy
sickness
flu
(put on) weight
sunburn
spots
Act 3: Match the health problems in the box with the pictures. Then listen and repeat.2a/p.17
ADVICE
Act 4. Match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?3p. 17
1. Wear a hat
2. Wash your hands regularly
a
b
e
d
c
3. Be careful with what you eat and drink
4. Exercise regularly
5. Wash your face regularly.
Unit 2. HEALTH Period 9. Lesson 1: Getting Started/p. 16-17
Act 4:
Game /p.4
Example:
A: I have spots.
B: Oh, I’m sorry. My advice is “Wear a hat”./
- Yes! My advice is “ Wash your face regularly”.
- Review the vocabulary.
Listen and read the Dialogue at home.
Do exercises 2,3 (P 11) in WB
- Prepare: A closer look 1
V. Homework
thank you for your attendance!
goodbye and see you again!
No_avatarf

bài hay quá,phong chữ rõ ràng , tạo hứng thú cho hs quan sát và tìm hiểu phát triển kỹ năng cho các e, thank a lot

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến