Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Sơn
Ngày gửi: 12h:48' 06-10-2019
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1819 ĐẾN NĂM 1925
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I (tiết 1)
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD Pháp
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của TD Pháp
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở VN
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925 (tiết 2)
1. Hoạt động của Phan Bội Châu và một số người VN sống ở nước ngoài
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân VN
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
a. Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
-Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề nhất.
-Nước Nga Xô viết ra đời, Quốc tế Cộng sản được thành lập.
-Tình hình đó đã tác động mạnh đến VN.

Tại sao sau CTTG I đã tác động mạnh đến VN?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
a. Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
b. Nguyên nhân
-Để bù đắp thiệt hại của nước Pháp.
-Pháp tiến hành khai thác sau CTTG I (1919) đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).

Nguyên nhân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ 2
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
a. Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
b. Nguyên nhân
c. Biện pháp tiến hành
-Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở VN.
-Vốn đầu tư vào nông nghiệp nhiều nhất, chủ yếu đồn điền cao su.
-Mở mang ngành công nghiệp như dệt, muối, xay xát…
-Coi trọng khai thác mỏ than, thiếc, kẽm, sắt…
Biện pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp ở VN ?
CHIẾM
RUỘNG
ĐẤT
LẬP
ĐỒN
ĐIỀN
TRỒNG
LÚA

CAO
SU
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
PHÁT
TRIỂN
CÁC
NGÀNH
CÔNG
NGHIỆP
PHỤC
VỤ
CHO
KHAI
THÁC
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
a. Hoàn cảnh quốc tế sau CTTG I
b. Nguyên nhân
c. Biện pháp tiến hành
-Ngoại thương phát triển, nội thương được đẩy mạnh.
-GTVT phát triển, đô thị mở rộng.
-Ngân hàng Đông Dương phát hành tiền giấy và cho vay lãi.
-Tăng thuế năm 1930 gấp 3 lần năm 1912.
Biện pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp ở VN ?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của TD Pháp
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của TD Pháp
a. Chính sách chính trị
-Cải cách chính trị - hành chính để đối phó biến động : đưa người Việt vào phòng Thương mại và Canh nông ở TP lớn, lập Viện Dân biểu ở Trung Kì và Bắc Kì.
Để đối phó biến động chính trị Pháp đã dùng biện pháp gì ?
Huỳnh Thúc Kháng
Viện Dân biểu Trung Kì
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của TD Pháp
a. Chính sách chính trị
b. Chính sách văn hóa, giáo dục
-Hệ thống GD Pháp – Việt được mở rộng từ tiểu học đến đại học.
-Cơ sở xuất bản, in ấn tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ ngày càng nhiều.
-Ưu tiên xuất bản sách báo cổ vũ chủ trương “Pháp – Việt đề huề”.
-Các trào lưu tư tưởng phương Tây có điều kiện tràn vào VN.
-Văn hóa truyền thống, tiến bộ và nô dịch cùng tồn tại, đan xen nhau.

Chính sach VH-GD của Pháp sau CTTG I có gì mới ?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở VN
a. Chuyển biến về kinh tế
-Cơ cấu kinh tế VN vẫn mất cân đối.
-Sự chuyển biến có tính chất cục bộ ở một số vùng, còn lại vẫn lạc hậu, nghèo nàn.
-Kinh tế Đông Dương bị cột chặt vào tư bản Pháp, là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.
Sau CTTG I, chuyển biến về kinh tế ở VN đã diễn ra như thế nào ?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở VN
a. Chuyển biến về kinh tế
b. Chuyển biến về giai cấp xã hội
-Giai cấp địa chủ phong kiến : chống TD Pháp và phản động tay sai.
-Giai cấp nông dân : là lực lượng CM to lớn của dân tộc.
-Giai cấp tiểu tư sản : hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
-Giai cấp tư sản : tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
-Giai cấp công nhân : chịu ảnh hưởng của cách mạng vô sản.
Kể tên 5 giai cấp ở xã hội VN từ sau CTTG I
Các giai cấp trong xã hội
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở VN
a. Chuyển biến về kinh tế
b. Chuyển biến về giai cấp xã hội
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở VN
a. Chuyển biến về kinh tế
b. Chuyển biến về giai cấp xã hội
c. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội VN
-Mâu thuẫn chủ yếu là toàn thể nhân dân VN với TD Pháp và phản động tay sai.
-Cuộc đấu tranh dân tộc chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung và hình thức.
Mâu thuẫn chủ yếu của nhân dân VN ?


Văn hoá
xã hội
Lạc hậu
phụ thuộc
Bóp nghẹt
tự do

Nô dịch
ngu dân
Chính sách của thực dân Pháp
Chính trị
Kinh tế
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I

Mâu thuẫn chủ yếu của nhân dân


THUỘC ĐỊA
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
Mâu thuẫn chủ yếu của nhân dân VN ?
BÀI TẬP 1
1. Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào CMVN trong những năm 1919 – 1925 là
chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
các nước thắng trận họp hội nghị ở Véc-xai – Oa-sinh-tơn để bàn về hòa bình thế giới.
Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời.
Pháp thực hiện chính sách thai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam.
2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành
đồn điền trồng cao su.
công nghiệp khai mỏ.
giao thông vận tải.
ngân hàng.
3. Nắm trọn quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương là
Chính phủ Pháp.
Ngân hàng Đông Dương.
Toàn quyền Đông Dương.
chủ các đồn điền cao su.
4. Pháp đầu tư mạnh, tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai nhằm
hướng VN phát triển theo con đường TBCN.
bóc lột lợi nhuận tối đa cho chính quốc.
giúp tư bản ở Đông Dương củng cố thế lực.
Các ý A, B, C đều đúng.
5. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sach khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là
các ngành, các vùng kinh tế phát triển không đều.
một số ngành kinh tế có nguy cơ bị thui chột.
Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Pháp.
nguồn ngân sách Pháp thu được từ thuế ngày một tăng.
6. Ảnh hưởng của chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục mà Pháp tiến hành ở Việt Nam là
các quyền tự do dân chủ được mở rộng.
trình độ dân trí được nâng cao.
những tư tưởng tiến bộ KH-KT có điều kiện phát triển mạnh mẽ.
cuộc đấu tranh giữa các yếu tố văn hóa truyền thống với văn hóa mới, văn hóa ngoại lai, nô dịch diễn ra quyết liệt
7. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa sâu sắc trong xã hội Việt Nam là
chính sách cai trị của thực dân Pháp.
sự biến đổi về kinh tế do tác động của cuộc khi thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
quy luật phát triển của xã hội.
Các ý A, B, C đều đúng.
8. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội VN từ sau CTTG I là
mâu thuẫn giữa dân tộc VN với thực dân Pháp.
mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với ĐQ Pháp và tư sản dân tộc.
mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản dân tộc với chính quyền thực dân.
9. Tính đến năm 1929, số lượng giai cấp công nhân VN có khoảng
15 vạn.
20 vạn.
21 vạn.
trên 22 vạn.
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I (tiết 1)
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925 (tiết 2)
1. Hoạt động của Phan Bội Châu và một số người VN sống ở nước ngoài
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân VN
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu và một số người VN sống ở nước ngoài
a.Phan Bội Châu
-1913 đến 1917 bị giam ở Trung Quốc.
-6-1925 bị kết án tù rồi đưa về an trí ở Huế.

Phan Bội Châu
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở VN từ sau CTTG I
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu và một số người VN sống ở nước ngoài
a.Phan Bội Châu
b.Phan Châu Trinh
-1922 vạch 7 tội đáng chém của vua Khải Định (Thất điều thư) tại Pháp.
-6-1925 về nước tuyên truyền đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền…
Phan Châu Trinh
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu và một số người VN sống ở nước ngoài
a.Phan Bội Châu
b.Phan Châu Trinh
c.Các tổ chức cách mạng
-1925 “Hội những người lao động trí óc ở Đông Dương” ra đời tại Pháp.
-1923 tổ chức “Tâm tâm xã” do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn… thành lập tại Quảng Châu.
-19-6-1924 Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương Méclanh ở Sa Diện (Quảng Châu).
Phạm Hồng Thái
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân VN
-1923 Đảng Lập hiến thành lập đòi tự do, dân chủ sau thỏa hiệp với Pháp.
-Nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ thuyết “quân chủ lập hiến”.
-Nhóm Trung Bắc Tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao tư tưởng “Trực trị”.
-Một số tổ chức chính trị được thành lập : VN nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên.

Phong trào dân tộc, dân chủ những năm 1919-1925 đã có bước phát triển mới ra sao?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân VN
-Nhiều tờ báo tiến bộ ra đời : Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê (tiếng Pháp). Hữu Thanh,Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo (tiếng Việt).
-Một số nhà xuất bản tiến bộ : Nam Đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế).
-Đấu tranh tiêu biểu : đòi trả tự do Phan Bội Châu, đám tang Phan Châu Trinh, đấu tranh công nhân Ba Son thể hiện bước chuyển biến.
Phong trào đã có bước phát triển về mục tiêu, hình thức, lực lượng tham gia.
Hoạt động của Nguyễn Ái quốc (1911 - 1925)
Tìm con đường cứu nước
Truyền bá chủ nghĩa Mac lê nin
1920
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

1925
Nêu các sự kiện trong những năm hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ?
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
-1911 ra đi tìm đường cứu nước.
-1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.
-18-6-1919 gởi Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.
-1920 đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đế dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin đã khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam.
-25-12-1920 gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
II. Phong trào dân tộc, dân chủ ở VN từ năm 1919 đến năm 1925
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
-1921 lập ra “Hội Liên hiệp thuộc địa” ở Pari và làm chủ bút báo “Người cùng khổ” (Le Paria) của hội.
-Viết bài cho các báo : Nhân đạo (của Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp), đặc biệt là viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản ở Pari năm 1925).
-Tháng 6-1923 đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).
-11-11-1924 về Quảng Châu xây dựng tổ chức CM GPDT cho nhân dân VN.
BẢN ÁN CHẾ ĐỘ
THỰC DÂN PHÁP
Con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, đã đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Cách mạng
tháng Tám
thành công
Kháng chiến
chống Pháp
thắng lợi
Giải phóng
miền nam
thống nhất
đất nước
D?i m?i
d?t mu?c
10. Sự kiện được đánh giá “như con chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” là
Phan Bội Châu được ra tù (1917) và tiếp tục hoạt động.
Phan Chu Trinh viết “Thất điều thư” vạch tội vua Khải Định (1922).
Phạm Hồng Thái thực hiện việc mưu sát toàn quyền Méclanh (1924).
Hội những người lao động trí óc Đông Dương ra đời (1925).
11. Giai cấp giữ vị trí châm ngòi cho phong trào dân tộc dân chủ ở VN trong những năm 1919 – 1925 là
giai cấp tư sản.
giai cấp công nhân.
giai cấp tiểu tư sản.
giai cấp nông dân.
12. Sự kiện thể hiện bước chuyển biến mới của phong trào CMVN kể từ sau CTTG I là
phong trào “bài trừ ngoại hóa” của giai cấp tư sản.
hoạt động xuất bản sách, báo của tầng lớp tiểu tư sản trí thức.
cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và truy điệu, để tang Phan Chu Trinh.
phong trào đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son năm 1925.
12. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặc về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là
gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919.
đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin năm 1920.
được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân Quốc tế năm 1923.
tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản năm 1924.


Bài tập 2 : Hãy điền chữ Đ vào ô đúng hoặc chữ S vào ô sai trước câu sau :
1. Năm 1917, sau khi được trả tự do, Phan Bội Châu sang Nga.
2. Phan Châu Trinh kịch liệt đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền.
3. Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở VN là để bù đắp lại những thiệt hại do CTTG I gây ra.
4. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội ở VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai không ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các khuynh hướng cách mạng khác nhau.
S
Đ
Đ
S


5. Trí thức tiểu tư sản là lực lượng CM rất nhạy cảm với thời cuộc, dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì sự canh tân của đất nước.
6. Giai cấp tư sản dân tộc là giai cấp hăng hái nhất trong phong trào dân tộc, dân chủ ở VN đầu TK XX.
7. Giai cấp công nhân VN trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.
8. Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng CM.
9. Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.
10.Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo Luận cương của Lê nin...
Đ
S
S
Đ
Đ
Đ
Bài 12 – PHONG TRÀO DTDC Ở VN TỪ NĂM 1919 – 1925
CÂU HỎI CỦNG CỐ
1. Hãy phân tích những ảnh hưởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam từ sau CTTG I ?
2. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế của Việt Nam như thế nào ? Nêu những ảnh hưởng tới tình hình xã hội Việt Nam ?
3. Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 ?
 
Gửi ý kiến