Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: chu thi kim tuyen
Ngày gửi: 11h:30' 27-11-2020
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
5
KIỂM TRA BÀI CŨ
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
(TIẾT 3)
TIẾT 28 - BÀI 13
Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
a. Hoàn cảnh
Yêu cầu phải thành lập các tổ chức cộng sản.
- Năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế.
- 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên đã ra đời ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).
- 5/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội VNCMTN, đoàn đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng cộng sản nhưng không được chấp nhận.
Ba tổ chức cộng sản ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?
Nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên( 3/1929)
Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI:
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929:
a. Hoàn cảnh
b. Sự thành lập ba tổ chức cộng sản
- 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng tại số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội).
- 8/1929, những hội viên của Hội VNCMTN trong Tổng bộ và Kì bộ ở Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản Đảng.
9/1929, bộ phận đảng viên tiên tiến trong Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn tại Trung Kì.
Phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản.
Ba tổ chức cộng sản cùng xuất hiện trong năm 1929 đã nói lên điều gì?
An Nam Cộng sản đảng
Đông Dương Cộng sản đảng
Đông Dương Cộng sản liên đoàn
Hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, CMVN có nguy cơ bị chia rẽ
Thành lập một chính đảng duy nhất
Yêu cầu
Cấp thiết
 Từ ngày 6/1/1930, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – HK)

Yêu cầu lịch sử đặt ra cho CM VN vấn đề gì?
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI:
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản diễn ra từ 6/1/1930 ->
8/2/1930 tại Cửu Long ( Hương Cảng – Trung Quốc)
Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Chính cương và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
 Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị đã bàn và thống nhất những nội dung gì?
Trình bày nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo ?
* NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN:
Chiến lược CM:
Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Nhiệm vụ CM:
Đánh đổ Đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tay sai phản CM, giành độc lập, tự do cho dân tộc
Lực lượng CM:
+ Công nhân, nông dân, tiểu TS, trí thức.
+ Phú nông, địa chủ và tư sản dân tộc: Lợi dụng hoặc trung lập họ.
Lãnh đạo CM:
Đảng cộng sản Việt Nam
Vị trí:
CM Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời để lại ý nghĩa quan trọng gì?

Qua tìm hiểu nội dung cơ bản của cương lĩnh, em có nhận xét gì ?
* Nhận xét : Lµ 1 cư­¬ng lÜnh cách mạng gi¶i phãng d©n téc sáng tạo, giải nquyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp , trong ®ã ®éc lËp vµ tù do lµ t­ t­ưëng cèt lâi
=> Hội nghị mang tầm vóc nhuư
đại hội thành lập đảng.
I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Chính cương và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
- Nguyễn Ái Quốc đã ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, HS…
- Cử BCH Trung ương lâm thời.
TIẾT 28 Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 (T.3)
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
a. Hoàn cảnh
b. Nội dung Hội nghị
c. Ý nghĩa của lịch sử của sự thành lập ĐCS Việt Nam
c. Ý nghĩa của lịch sử của sự thành lập ĐCS Việt Nam
CN Mác –
Lê nin
Phong trào CN
Phong trào yêu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam
Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc
ở Việt Nam,là sự lựa chọn của lịch sử.
Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam
Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho
những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng sau này
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Đảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào?
Quy luật chung
ĐẢNG CỘNG SẢNCHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN
PHONG
TRÀO
CÔNG NHÂNĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
VIỆT NAM
PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC
3.Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu và là bước ngoặt lịch sử ?
Cách mạng
tháng tám
thành công.
(2.9.1945)
Kháng chiến
chống Pháp
thắng lợi
(1954)
Giải phóng
miền Nam
thống nhất
đất nước
(1975)
Đổi mới
đất nước
(1986 -> nay)
CỦNG CỐ
?Hoàn thành sơ đồ sau về quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Các tổ chức cách mạng Việt Nam
6/1925
14/7/1928
25/12/1927
17/6/1929
8/1929
9/1929
2/1930
Tan rã năm 1930
CỦNG CỐ
Hoàn thành sơ đồ sau về quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Các tổ chức cách mạng Việt Nam
6/1925
Hội VNCMTN
14/7/1928
Tân Việt CM đảng
25/12/1927
Việt Nam CM đảng
17/6/1929 Đông Dương cộng sản đảng
2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam
Tan rã năm 1930
8/1929
An Nam cộng sản đảng
9/1929 Đông Dương cộng sản liên đoàn
6/1925
14/7/1928
25/12/1927
17/6/1929
8/1929
9/1929

SEE YOU AGAIN!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY!
 
Gửi ý kiến