Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

unit 1 home (I learn smart world 6)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Sơn
Ngày gửi: 05h:52' 31-08-2021
Dung lượng: 32.7 MB
Số lượt tải: 344
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1
HOME
LESSON 1
P7
G
A
R
A
G
E
Y
A
R
D
B
A
L
C
O
N
Y
P
O
O
L
A
P
A
R
T
M
E
N
T
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Talk about your house
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Unit 1 : HOME – Lesson 1 p7
Grammar
Do you live in a house? Yes, I do/ No, I don’t
Do you live in a city?
Do you have a pool?
Do you live with your parents?
Do you have a living room?
Do you have a gym?
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Where do you live?
I live in a house.
I don’t live in a house
Where does she live?
She lives in a house.
She doesn’t in a house.
The simple present tense
Do + you/we/they/2 + V?
I/you/we/they/2 + V
I/you/we/they/2 + don’t V
Does + she/he/it + V?
She/He/It + Vs/es
She/He/It + doesn’t V
V-es (o, s,ch,x,sh,z)
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Change into negative and interrogative
I live in a house
-> I don’t live in a house
-> Do you live in a house?
I have a house
->
->
2. She have a house
->
->
3. They live in a house
->
->
He lives in a house
-> He doesn’t live in a house
-> Does he live in a house?
4. He lives in an apartment
->
->
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
have
live
lives
doesn’t have
b. Fill in the blanks with the correct form of the verbs
My brother ………… (live) in the USA
2. We ……………….(have) a dog.
3. Does he ……………(live) in Ha Noi?
No, he doesn’t. He ……………(live) in Hue.
4. My house ……………………(not have) a yard.
5. Do you live in a house?
No, I don’t. I…………….(live) in an apartment.
6. Do they ………………(have) a car?
Yes, they do
live
have
lives
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Yes, it does
No, it doesn’t
No, it doesn’t
Yes, it does
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
It have a balcony
Yes, it does
It have a yard
No, it doesn’t
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
Homework
Make a table of things that your house has.
Prepare unit 1 home lesson 1. P8
31/08/2021
Mr. Son 0977.989.151
No_avatar

bài giảng rất hay. 

 

No_avatar

Many thanks

 
Gửi ý kiến