Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. ADN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 22-09-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người

Phòng giáo dục huyện lý NhÂn
Trường THCS Nhân Phú
chào mừng các thầy cô giáo
và các em học sinh thân yêu!
GIáO VIÊN: Lê Bá Dân
cấu tạo tế bào
Màng tế bào
Tế bào chất
Nhân
Nhiễm sắc thể
ADN
Chương III. AND và GEN
Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
ADN du?c c?u t?o t? nh?ng nguyờn t? no ?
Vì sao nói AND thuộc loại đại phân tử ?
 - ADN được cấu tạo từ những nguyên tố C, H, O, N và P
- ADN có kích thước và khối lượng phân tử lớn
G
G
G
G
G
G
G
 - Đơn phân cấu tạo nên ADN gồm 4 loại nu là :
A-đê-nin
Ti-min
G
Gu-a-nin
Xy-tô-zin
Một đoạn phân tử ADN (mạch thẳng)

Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN

Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
- ADN cấu tạo từ những nguyên tố hoá học C, H, O, N và P
- ADN có kích thước và khối lượng rất lớn
- Don phn c?u t?o nn ADN g?m 4 lo?i nu l :
Ađenin - A; Timin - T; Guanin - G; Xitoxin - X
Do đâu mà ADN có tính đặc trưng ?
Vì sao mà phân tử ADN có tính đa dạng ?
 - ADN được đặc trưng bởi số lượng thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit
- Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nu đã tạo nên tính đa dạng của phân tử ADN
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1
2
3
4

Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
Tính đa dạng
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN

Bài 15: ADN
II. Cấu trúc không gian của
phân tử ADN
Năm 1953, J.Oatson và F.Crick công bố mô hình của ADN và xem như là mô hình của sự sống
34 A0
20 A0
A
T
T
A
G
G
X
X
(?) Các loại nucleotit nào giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp?
 ADN laø moät chuoãi xoaén keùp song song töø traùi qua phaûi. Ñöôøng kính voøng xoaén 20Ao, 1 chu kì xoaén 34A0
Giữa 2 mạch đơn thì A liên kết với T và G liên kết với X theo nguyên tắc bổ sung
(?) Ap dụng nguyên tắc bổ sung giữa 2 mạch đơn của phân tử ADN viết trình tự nucleotit trên mạch đơn còn lại?
A
T
T
A
G
G
X
X
T
T
A
G
T
X
X
T
T
A
A
A
T
X
A
G
A
A
T
G
Nhận xét về số nucleotit loại A với nucleotit loại T; nucleotit loại G với nucleotit loại X?
A = T và G = X
Nếu gọi N là tổng số nucleotit trên ADN thì N tính như thế nào?
N=A+T+G+X =2(A+G)
1 chu kì xoắn có 10 cặp nucleotit. Vậy khoảng cách giữa 2 nucleotit kế nhau là bao nhiêu?
3,4 A0
Gọi l là chiều dài của ADN thì l tính như thế nào?
 hệ quả của nguyên tắc bổ sung
Do A=T và G = X nên tỉ số là đặc trưng cho từng loài.
Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN
AND được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H, O, N, P.
ADN thuộc loại đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
Đơn phân là Nuclêôtit thuộc 4 loại : A, T, G, X.
- ADN có tính đa dạng và đặc thù.
AND là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều.
- Các Nuclêôtit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS : A - T ; G -X
Bài tập củng cố
Bài tập 1 : Điền từ (cụm từ) thích hợp vaò chỗ . trong các câu sau :

Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P. AND thuộc loại .................... được cấu tạo theo nguyên tắc ................... mà đơn phân là . .................thuộc 4 loại : A, T, G, X.
AND của mỗi loài được đặc thù bởi ............thành phần,và trình tự sắp xếp cuả các Nuclêôtit. Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại Nuclêôtit đã tạo nên tính . ....................của ADN. Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là . ........................cho tính đa dạng và tính đặc thù của các loài sinh vật.
ADN là một .......................... gồm 2 mạch song song, xoắn đều. Các Nuclêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS : A liên kết với ....., G liên kết với ......., chính nguyên tắc này đã tạo nên tính chất bổ sung của hai mạch đơn.
đại phân tử
đa phân
Nuclêôtit
số lượng
đa dạng
cơ sở phân tử
chuỗi xoắn kép
T
X
Bài tập 2 : Đánh dấu ?vào chữ cái chỉ ý trả lời đúng
1. Những yếu tố nào dưới đây qui định tính đặc thù của mỗi loại ADN:
a. ADN tập trung trong nhân tế bào và có khối lượng ổn định, đặc trưng cho mỗi loài.
b. Các loại Nuclêôtít giữa 2 mạch liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung.
c. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các Nuclêôtít trong phân tử ADN.
d. Cả a,b và c.
2. Theo NTBS, về số lượng đơn phân, những trường hợp nào sau đây là đúng.
a. A + G = T + X
b. A = T; G = X
c. A + T + G = A + X + T
d. A + X + T = G +X + T
?
?
?
?
Cho Đoạn mạch đơn mẫu
1
2
3
Mẫu
Hãy tìm đoạn tương ứng: 1, 2 hay 3?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lựa chọn chưa chính xác!
xin một tràng vỗ tay an ủi?
Lựa chọn chính xác _ điểm: 9 phẩy 5
Lựa chọn chưa chính xác!
xin một tràng vỗ tay an ủi?
Bi 3 . Một phân tử ADN có 3000 nucleotit, trong đó A =900.
A-Xác định chiều dài của gen?
B- Tính số nucleotit mỗi loại?
Vì N = 2(A + G) ? G = N - 2A/2 =
= 3000 - 900x2/2= 600 (nu)
Ap dụng nguyên tắc bổ sung ta có:
A = T = 900 nu
G = X = 600 nu
Áp dụng công thức : L =
Dặn dò :
Về nhà học bài cũ và đọc trước bài ADN và bản chất của gen
HAVE A GOOD DAY
No_avatar

cho em hỏi, sao các chữ nó đè lên nhau ạ, em học thêm trên dây mà chữu đè lên nhau, làm em rất khó để nhìn, đọc ạ.


 

 
Gửi ý kiến