Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tÀI LIỆU CHUẨN KIẾN THÚC VÀ KĨ NĂNG MÔN TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trần Duy Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:45' 10-08-2009
Dung lượng: 358.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TIẾNG VIỆT
CẤP TIỂU HỌC

Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
1. Quá trình hình thành và phát triển chuẩn KT, KN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC

Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN

- Trong cải cách giáo dục lần thứ ba (1981 - 2001):
+ Đã có “ Các yêu cầu cơ bản về KT, KN” ở từng môn, lớp học
+ Cuối những năm 80 có: “Trình độ học tập tối thiểu” của môn Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5 (được sự hỗ trợ của UNICEF)
- Trong giai đoạn soạn thảo, thử nghiệm và triển khai chương trình GDPT - cấp Tiểu học hiện hành ( từ năm 1996 đến nay)
+ Ngày 31 tháng 01 năm 1996 Bộ đã quyết định thành lập ban soạn thảo chương trình Tiểu học cho sau năm 2000 (CTTH - 2000). Tháng 12 năm 1998 sau khi thẩm định vòng 1, Bộ tiếp tục chỉ đạo soạn thảo “Trình độ chuẩn” của CTTH - 2000.
+ Chuẩn kiến thức, kĩ năng đã được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2006.

- Dạy học phù hợp với đối tượng; dạy học theo phân phối chương trình, sách giáo khoa. Bộ cũng đã ban hành các văn bản:
+ Công văn 896/BGD&ĐT- GDTH, ngày 13/02/2006;
+ Công văn 9832/BGD&ĐT- GDTH, ngày 01/9/2006;
+ Công văn 9890/BGD&ĐT- GDTH, ngày 17/9/2007;
+ Công văn 10398/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007;
- Chất lượng dạy học chưa đạt như mong muốn. Nhiều CB-GV vẫn còn lúng túng khi vận dụng chương trình, sách giáo khao cho các đối tượng học sinh.
2. Sự cần thiết phải dạy học theo chuẩn KT, KN
a/ Thực trạng hiện nay
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
b/ Cần hiểu đúng về CT, SGK và DH:
- Chương trình là một chỉnh thể gồm 5 thành tố: mục tiêu; nội dung; yêu cầu cần đạt; phương pháp dạy học; đánh giá.
- Sách giáo khoa vừa đảm bảo yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao: trong sách giáo khoa, bên cạnh những yêu cầu tối thiểu dành cho tất cả học sinh còn chứa đựng cả yếu tố phát triển chỉ dành cho những học sinh có khả năng, không bắt buộc cho mọi đối tượng.
> Theo sách giáo khoa ( một số giáo viên vẫn có sự nhầm lẫn sách giáo khoa là pháp lệnh)
+ Khó, dài, nặng gây mệt mỏi cho học sinh
+ Quá tải ( GV&HS) và bức xúc cho xã hội
> Theo chương trình ( chương trình là pháp lệnh)
+ Đảm bảo nội dung
+ Dạy theo chuẩn, đánh giá theo chuẩn
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
2. Sự cần thiết phải dạy học theo chuẩn KT, KN

- Là cơ hội tạo ra sự hỗ trợ cần thiết cho việc dạy học ở những địa phương và HS có hoàn cảnh khó khăn.
c/ Sự cần thiết phải dạy học theo chuẩn KT, KN :

- Góp phần thực hiện nghiêm túc nhưng linh hoạt CTGDPT - cấp Tiểu học, tạo sự ổn định để nâng dần chất lượng giáo dục tiểu học.

- Là một trong những căn cứ quan trọng để so sánh quốc tế trình độ giáo dục tiểu học và hoàn thiện dần Chuẩn KT, KN trong CT GDPT cấp Tiểu học.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
2. Sự cần thiết phải dạy học theo chuẩn KT, KN
“Chuẩn KT, KN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập. Mỗi cấp học có chuẩn KT, KN và yêu cầu cơ bản về thái độ mà học sinh cần phải đạt được. Chuẩn KT, KN là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, quản lý dạy học, đánh giá kết quả ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của chương trình giáo dục phổ thông ; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục”
Tài liệu được biên soạn như thế nào?
3. Chuẩn KT, KN trong CTTH - 2000:
Khái niệm về chuẩn kiến thức, kĩ năng
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC

Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
Ví dụ: Lớp 3 - Tuần 1
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
3. Chuẩn KT, KN trong CTTH - 2000:
4. So sánh Mục đích, yêu cầu SGV và chuẩn KT, KN:

Ví dụ: Lớp 1 - Tuần 25
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009

Ví dụ: Lớp 2 - Tuần 1
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KT, KN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
4. So sánh Mục đích, yêu cầu SGV và chuẩn KT, KN:
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN CHUẨN KT, KN MÔN TV:
1. Soạn giáo án:
Cần đảm bảo 3 phần sau:

Phần 1: Nêu mục đích, yêu cầu của bài học ( gắn với yêu cầu cần đạt ghi trong tài liệu hướng dẫn). Chú ý đọc kĩ hướng dấn ở tuần 1 để ghi đầy đủ yêu cầu cần đạt ở các tuần sau, đối với một số loại bài học có yêu cầu giống nhau.

Phần 2: Nêu những yêu cầu cần chuẩn bị về thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động học tập đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ví dụ: Bảng phụ ( ghi gợi ý kể chuyện), cách tổ chức học sinh kể chuyện theo cặp, kể trước lớp.

Phần 3: Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy đối với giáo viên, yêu cầu cần học đối với từng đối tượng học sinh, kể cả học sinh cá biệt ( nếu có)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC

Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN CHUẨN KT, KN MÔN TV:
Một số ví dụ:

- Tuần 1:

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu: cột Yêu cầu cần đạt ( đọc thành tiếng) có ghi: “ Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn)”.

- Tuần 2:

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( tiếp theo): cột Yêu cầu cần đạt ( đọc thành tiếng) chỉ ghi “Giọng đọc phù hợp với tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn”, nhưng giáo viên cần ghi đủ trong giáo án là: “Đọc rành mạch, trôi chảy; giọng đọc phù hợp với tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn”.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TIỂU HỌC
Nam Đông, ngày 04 tháng 8 năm 2009
1. Soạn giáo án:
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN CHUẨN KT, KN MÔN TV:
2. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
Một số ví dụ:
 
Gửi ý kiến