Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Thanh Nghị
Người gửi: Vũ Ba Sao (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:58' 23-09-2009
Dung lượng: 39.5 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầY, CÔ GIáO Về Dự tiết dạy HộI GIảNG.
Môn sinh học 8
Trường THCS Nam Đào
Giáo viên dạy: Phạm Thanh Nghị
Phần ống tiêu
hoá
Đặc điểm
Câu hỏi bài cũ
Hoàn thiện bảng sau :
Phần ống tiêu
hoá
Đặc điểm
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng
Cơ chéo
Đáp án
Tiết 29 -bài 28 - Tiêu hoá ở ruột non
Phần ống tiêu hoá
Đặc điểm
Hoàn thiện tiếp các thông tin ở bảng sau :
Phiếu học tập số 1
Nhóm:. . . . .. . Lớp:. . . .
Phần ống tiêu
hoá
Đặc điểm
Đáp án
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng
Phần ống tiêu
hoá
Đặc điểm
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng
Cơ chéo
CấU TạO Dạ DàY Và RUộT NON
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng
Bài tập
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Khi không có sự kích thích của thức ăn tuyến......., tuyến...tiết ít dịch, tuyến .... thường xuyên tiết dịch.

Khi thức ăn chạm vào lưỡi và niêm mạc dạ dày thì dịch. . . . ..và dịch. . . . . . tiết mạnh, dịch. . . . . . .
không tiết dịch

Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột thì tuyến. . . . .. . tiết dịch
ruột
tuỵ
mật
mật
tuỵ
ruột
ruột
Biến đổi lý học ở ruột non
Thức ăn được hoà loãng và trộn đều với các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuỵ, dịch ruột)
Các khối Lipit được muối mật tách thành những giọit Lipit nhỏ biệt lập với nhau tạo dạng nhũ tương hoá
Tinh bột và đường đôi
Enzim
Prôtêin
Lipit
Biến đổi hoá học của thức ăn trong ruọt non
Dịch mật
Enzim
Đường đôi
Peptit
Các giọt lipit nhỏ
Enzim
Enzim
Enzim
Đường đơn
Axit amin
Axit béo và glixêrin
Axit béo
glixêrin
Bài tập
Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Enzim

Enzim
Dịch mật
Enzim
Enzim
Enzim
c) Prôtêin
b) Lipit
a) Gluxit
......
....
....
....
....
....
đường đôi
Lipit nhỏ
đường đơn
Peptit
Axit béo và glixerin
Axit amin
Phần ống tiêu
hoá
Đặc điểm
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng
Cơ chéo
CấU TạO Dạ DàY Và RUộT NON
Có 4 lớp
Lớp màng
Lớp cơ
Lớp dưới niêm mạc
Lớp niêm mạc
Cơ dọc
Cơ vòng

Kết luận :
Thức ăn đến ruột non tiếp tục được biến đổi về mặt hoá học là chủ yếu. Nhờ có nhiều tuyến tiêu hoá hỗ trợ như gan, tuỵ, các tuyến ruột, ở ruột non có đủ các enzim phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, prôtêin) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được (đường đơn, glixêrin, axit béo và axit amin).

Phiếu học tập số 2 (4 Phút)
nHóM... lớP....
Bài tập 1 ( 4đ) Trong ruột non sự biến đổi thức ăn theo những hình thức nào?
A - Biến đổi lí học.
B - Biến đổi hoá học.
C - Cả Avà B.
Bài tập 2 ( 6đ) Nêu sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng?
Đáp án
Gluxit được biến đổi thành đường đơn
Lipit được biến đổi thành axit béo và glixêrin
Prôtêin được biến đổi thành axit amin
Axit nuclêic được biển đổi thành các thành phần của nuclêôtit.

Đáp án phiếu học tập số 2
Bài tập 1 ( 4đ) Cả Avà B
Bài tập 2 ( 6đ) Sự khác nhau cơ bản của quá trình tiêu hoá ở ruột non; dạ dày và khoang miệng là: khoang miệng và dạ dày chủ yếu diễn ra sự biến đổi lí học còn trong ruột non chủ yếu diễn ra hoạt động biến đổi hoá học.
Dặn dò
Về nhà:
Học kĩ bài 28.
Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 92
Đọc trước bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến