Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: s
Người gửi: Võ Thành Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 30-01-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 1080
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên d?y: Lý Thị Thu Hồng
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ HÒA
TRƯỜNG THCS Tr?n Ho
MÔN: LỊCH SỬ 7
DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA?.
1/ Dựa vào lược đồ em hãy trình bày tóm tắt diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ ?
2/ Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ nhất là gì ?
Hình 33 - lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ (1258)
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
H?t T?t Li?t ch? tr??ng xâm l??c Cham-pa và ??i Vi?t nh?m m?c ?ích gì ?
Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
?
Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?
Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt.
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
I/ Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vaøo phía nam Đại Việt.
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía nam Đại Việt .
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
Thảo luận.
Nhà Trần đã làm gì để chuẩn bị kháng chiến ?
?
Phát động kháng chiến toàn quốc
Triệu tập hội nghị Bình Than
Triệu tập hội nghị Diên Hồng
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
Hội nghị Bình Than có ý nghĩa rất quan trọng , vì sao ?
Em có suy nghĩ gì về người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản ?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía nam Đại Việt.
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
Ta thường tới bữa quên ăn,nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa,ruoät đau như cắt, chỉ giận không được ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu quân thù, tuy trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm...
Qua đoạn trích trên nói lên điều gì?
Vieäc các chieán só thích vào cánh tay hai chữ “ Sát Thát” có ý nghĩa gì?
Theo em hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến ?
Theo em việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến?
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong hội nghị Diên Hồng.
-Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
*Ý chí quyết tm tiu di?t gi?c:
Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần ?
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só
-Trần Quốc Toản bĩp nát quả cam khi no khơng bi?t
- Tiếng hô đánh trong hội nghị Diên Hồng.
(Trích Hịch tướng sĩ của Trần QuốcTuấn )
?? Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên
Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già,người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.
?. dù phải gian lao kháng chiến,nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta ! ?
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược Cham-pa và Ñaïi Vieät của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
-Chữ “ Saùt thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong nghị Diên Hồng(1285).
-Trần Quốc Toản bốp nát quả cam.
3/ Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a/ Diễn biến:
*Ý chí quyết tm tiu di?t gi?c:
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
Quân Trần chặn đánh
--
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
--
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
--
--
Phù Ninh
-
--
---
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
--
--
-
Phù Ninh
-
-
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
TH?NG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
0
--
--
-
Phù Ninh
-
-
---
--
TIẾT 25
Bài 14 :BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII ) (Tiếp theo )
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1/ Âm mưu xâm lược cham-pa và Ñại Việt của nhà Nguyên
- Nhà Nguyên đánh cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công phía nam Đại Việt
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
*Sự chuẩn bị của Nhà Trần:
-Triệu tập hội nghị Bình Than.
-Triệu tập hội nghị Diên Hồng(1285).
-Chữ “ Saùt Thaùt “ ñöôïc thích treân caùnh tay caùc chieán só.
- Tiếng hô đánh trong nghị Diên Hồng(1285).
-Trần Quốc Toản bốp nát quả cam.
*Ý chí của của Nhà Trần:
3/Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a/ Diễn biến:
( Học SGK / 59,60,61)
b/ Kết quả:
Cuộc khaùng chiến hoaøn toaøn thaéng lôïi.
Cuộc kháng chiến đem lại kết quả như thế nào ?
Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến?
Cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.
- Để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.
Bài tập
Bài tập 1: Chọn câu đúng.
1/ Nhà Trần đã làm gì để chuẩn bị kháng chiến ?
b . Triệu tập hội nghị Diên Hồng.
a . Triệu tập hội nghị Bình Than.
c. Cả a và b đều đúng.
2/ Nhà Trần mở hội nghị Bình Than và hội nghị Diên Hồng nhằm mục đích gì ?
a. Thống nhất ý chí đánh giặc và bàn kế hoạch kháng chiến.
b .Thống nhất ý chí và phát động toàn dân chống giặc.
c .Tạo lập khối đoàn kết trong nội bộ quý tộc và tướng lĩnh cao cấp, củng cố khối đoàn kết của toàn dân .
Bài tập 2 :Cách đánh quân Nguyên của nhàTrần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai như thế nào? Ghi chữ Đ ( đúng) trước những ý em cho là đúng.
d . Tất cả các ý trên đều đúng.
a Thực hiện chủ trương ?vườn không nhà trống?.
b . Đánh nhanh , thắng nhanh.
c .Tránh thế giặc mạnh lúc chúng mới đến xâm lược.
.d .Chọn đội quân cảm tử, hi sinh để cứu triều đình.
e .Vừa cản giặc,vừa rút lui dần để bảo toàn lực lượng.
g .Khi thời cơ đến,phản công tiêu diệt giặc.
Đ
Đ
Đ
Đ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học kỹ nội dung bài vừa học ? kết hợp đọc SGK
1. Bài vừa học:
2.Bài sắp học: Bi 14 :BA L?N KHNG CHI?N CH?NG QUN XM . L??C MƠNG ? NGUYN (TH? K? XIII ) (Ti?p theo )
III/ CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287-1288)
1/ Nêu một số dẫn chứng về nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba .
2/Töôøng thuaät dieãn bieán traän Vaân Ñoàn ( theo löôïc ñoà hình 32-SGK/62 )
3/ Sau trận Vân Đồn ,tình thế quân Nguyên như thế nào?
4/ Trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4 năm 1288 (theo lược đo hình 33- SGK/64 )
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH CỦA LỚP 7B ? Trường THCS TR ẦN HÀO. ĐÃ GIÚP TÔI THỰC HIỆN THÀNH CÔNG TIẾT DẠY NÀY.
No_avatar

bai` soan kho hieu

khong dien dat dung

No_avatar

khong phong phu

 

No_avatar

rat hay nhung coi chung tao def]'/.  te c lon ha

 

No_avatarf

làm j` mà tức jận zậy cưng!Không biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượng

No_avatarf

nhưg bai` nay` giảg zở wá ah`!Lưỡng lự

No_avatarf

do wa ah

No_avatar

chữ trên bài giảng chồng lên nhau, khó nhìn quá

No_avatar

nho nhu long cac

Lưỡng lự

No_avatarf

Thông điệp này đã đi 8 vòng thế giới, bây giờ nó quay trở lại để mang đến may mắn cho bạn khi bạn đọc được nó.
Đây không phải là trò đùa.


Sự may mắn của bạn sẽ đến bằng mail hoặc Internet.

Hãy gửi một bản copy đến những người thật sự cần may mắn. 
Đừng gửi tiền bởi vì bạn không thể mua được vận may và không thể giữ nó ở lại bên cạnh hơn 96h (4 ngày ).
Đây là vài ví dụ của những người có được sự may mắn sau khi nhận được thông điệp này:
CONSTANTIN, người đã nhận bản đầu tiên vào năm 1953, ông đã yêu cầu thư ký sao ra 20 bản.

Và 9 giờ sau, ông đã trúng 99 triệu trong giải xổ số tại nước ông.
CARLOS - người làm thuê - cũng nhận được một bản tương tự, nhưng đã không gửi nó đi. Vài ngày sau anh ta đã bị mất việc làm.

Sau đó, anh thay đổi suy nghĩ, gửi nó đi, và anh trở nên giàu có.
Năm 1967, BRUNO nhận được 1 bản, anh ta cười nhạo và vứt bỏ nó, vài ngày sau con trai của anh ta bị bệnh.

Anh ta đã tìm kiếm lại và sao ra làm 20 bản để gửi đi. 9 ngày sau, anh nhận được tin là con trai anh đã bình an vô sự.
Thông điệp này được gửi bởi ANTHONY DE CROUD, một nhà truyền giáo từ Nam Phi.
TRƯỚC 96 GIỜ 

BẠN PHẢI GỬI THÔNG ĐIỆP NÀY ĐI.
May mắn sẽ đến với bạn trong vòng 4 ngày kể giây phút bạn nhận được thông điệp này nếu bạn làm theo những gì được yêu cầu thật nhanh chóng.
Đây là sự thật.

Thông điệp này được gửi đi vì sự may mắn của chính bạn.

May mắn sẽ gõ cửa nhà bạn.
Hãy gửi 20 bản copy đến những người quen, bạn bè và gia đình.

Chỉ một ngày sau là bạn sẽ nhận được tin tốt lành hoặc sự ngạc nhiên.
Tôi gửi thông điệp này và mong rằng nó sẽ đi khắp thế giới.
Bạn chỉ cần gửi đi 20 bản và đợi tin tốt lành vào ngày tiếp theo.
ĐIỀU QUAN TRỌNG:

HÃY GIỮ NGUYÊN VĂN THÔNG ĐIỆP MÀ TÔI GỬI CHO BẠN VÀ SAO CHÉP NÓ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC.

CHÚC MAY MẮN.

J.A.B.

 
Gửi ý kiến