Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SK
Người gửi: Phương Hạnh
Ngày gửi: 10h:55' 04-01-2008
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 585
Số lượt thích: 0 người
Luyện tập
khởi động cùng Bạn đồng hành
tan = hsg cña (D)
x
Tính giờ
Đường thẳng đi qua điểm M(xo;yo) và có véctơ pháp tuyến
Phương trình tổng quát
Đường thẳng đi qua điểm M(xo;yo) và có véctơ chỉ phương
Phương trình tham số
Đường thẳng đi qua điểmM(xo;yo) và song song hoặc vuông góc với một đường thẳng cho trước
Biết tọa độ hai điểm phân biệt A,B thuộc đường thẳng.
Phương trình chính tắc


Phương trình đoạn chắn
khởi động cùng Bạn đồng hànhtìm giải pháp?
tình huống 1
Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho đường thẳng
và điểm M(xo;yo). Hãy lập thuật toán
*Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của M trên đường
thẳng .
*Tìm tọa độ điểm đối xứng với M qua đường thẳng .

*Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng .
Cỏch 1:


Cỏch 2:
B??c 1: Vi?t ph??ng trỡnh ???ng th?ng (d) ?i qua M v vuụng gúc v?i ???ng th?ng .
B??c 2: ?i?m H l giao ?i?m c?a ???ng th?ng (d) v ???ng th?ng .
Cỏch 3:
L?y m?t ?i?m N b?t k? thu?c ???ng th?ng .Khi ?ú H l hỡnh chi?u vuụng gúc c?a M trờn ???ng th?ng .

THAM KHẢO MỘT SỐ CÁCH GiẢI QUYẾT TÌNH HuỐNG
Tìm tọa độ điểm đối xứng với điểm M qua đường thẳng ?
Cách 1:
Bước 1:Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng
Bước 2: Điểm M’ là điểm đối xứng với M qua đường thẳng khi và chỉ khi H là trung điểm MM’.
Cách 2:
M’ là điểm đối xứng với M qua đường thẳng

Cách 3:
Bước1:
Nếu M, M’ đối xứng qua đường thẳng thì

Bước 2:
Tính tọa độ trung điểm H của MM’ theo tọa độ điểm M’ và M. Điểm H thuộc
đường thẳng .Từ đó ta tìm được tọa độ điểm M’.

THAM KHẢO MỘT SỐ CÁCH GiẢI QUYẾT TÌNH HuỐNG

Nhóm 1 :
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình
x-y+1=0,M(-1;4).
1.Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng .
2.Tìm tọa độ điểm M1 đối xứng với M qua đường thẳng .
Nhóm 2 :Trong mặt phẳng toạ độ cho đường thẳng
có phương trình , một điểm M(-1;4)

1.Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng .
2.Tìm tọa độ điểm M2 đối xứng với M qua đường thẳng .
Nhóm 3 :Trong mặt phẳng toạ độ cho A(3;4),B(-2;-1),M(-1;4).
1.Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng AB.
2.Tìm tọa độ điểm M3 đối xứng với M qua đường thẳng AB .
tình huống 1:thực hành
Tính giờ
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng (d) có phương trình ax+by+c=0 và hai điểm A,B không thuộc đường thẳng.Tìm điểm M trên đường thẳng (d) sao cho (MA+MB) đạt giá trị nhỏ nhất?

A’
Nếu A,B nằm về hai phía đối với
đường thẳng (d) thì M= AB (d).
Nếu A,Bnằm về cùng một phía
so với đường thẳng (d) thì:
Bước 1: Tìm tọa độ điểm A’đối
xứng với A qua (d).
Bước 2: M= A’B (d).
Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho A(2;4), B(3;1), C(1;4) và đường thẳng (d) có phương trình x-y-1=0
1.Tìm điểm M thuộc (d) sao cho (MA+MB) nhỏ nhất.
2.Tìm N thuộc (d) sao cho (AN+CN) nhỏ nhất.
CÂU HỎI
Các em hãy tìm thêm các ứng dụng khác của bài toán tìm tọa độ một điểm đối xứng với một điểm qua đường thẳng?
1.Kỹ năng sử dụng các dạng phương trình đường thẳng cho phù hợp với từng yêu cầu bài toán.

2. Kỹ năng tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm trên một đường thẳng.

3. Kỹ năng tìm tọa độ điểm đối xứng với một điểm qua đường thẳng.

các kỹ năng cần ghi nhớ
CHÚ Ý
Các cách giải quyết vấn đề trên còn phụ thuộc vào dạng của phương trình của đường thẳng
Đường thẳng cho dưới dạng tổng quát
Cách 1
Đường thẳng cho dưới dạng tham số hoặc chính tắc
Cách 2
Tìm người thắng cuộc?
1.Cho phương trình tham số của đường thẳng d:

trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng (d)
A. 3x+2y+27=0 B.3x-2y-17=0

C.2x+3y-37=0 D.2x+3y+17=0

2. Cho phương trình tổng quát của đường thẳng (d):3x+5y+2007=0.Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A. (d) có véctơ chỉ phương B. (d) có véctơ pháp tuyến

C. (d) có hệ số góc k =5/3 D.(d) song song với đường thẳng 3x+5y=0

3.Trong hệ trục tọa độ xOy,véctơ chỉ phương của đường phân giác góc phần tư tứ nhất có tọa độ là:
A.(1;-1) B. (-1;1) C.(-1;0) D.(1;1)


Tính giờ
Trong mặt phẳng t?a độ xOy cho tam giác ABC có A(1;3),phương trình hai đường trung tuyến lần lượt là (d1):x-2y+1=0 và(d2): y-1=0.Viết phương trình đường thẳng chứa các cạnh của tam giác ABC.
tình huống 2
Theo các em có bao nhiêu cách giải quyết
tình huống trên?
Trình bày ngắn gọn sơ đồ thuật toán giải quyết tình huống trên của nhóm em?
Về nhà các em hãy nêu thuật toán giải quyết cho bài toán tổng quát với giả thiết tương tự như trên ?
Các dạng phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ.
?ng dụng của bài toán tìm điểm đối xứng với một điểm cho trước qua một đường thẳng .
phương trình đường thẳng _áp dụng trong các
bài toán có liên quan đến tam giác.
*K? n?ng tỡm ra thu?t toỏn gi?i quy?t cho m?i tỡnh hu?ng v bi toỏn c? th?.
*K? n?ng tỡm thu?t toỏn ỏp d?ng thớch h?p cho n?i dung tr?c nghi?m v t? lu?n.
*Kh? n?ng t?ng quỏt v?n ?? t? m?t bi toỏn c? th? t? ?ú xõy d?ng cỏch lm cho d?ng toỏn t??ng t?.
Hoàn thành phiếu học tập sau:Tự đánh giá những kỹ năng của bản thân và đề ra những hướng giải quyết.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Hon thnh cỏc n?i dung ?ó giao.
S?u t?m cỏc bi toỏn t?ng quỏt v c? th? v? ph??ng trỡnh ???ng th?ng trong m?t ph?ng t?a ??,t?p h?p theo nhúm v s? trỡnh by trong bu?i t? h?c tu?n sau.
Chu?n b? ki?n th?c cho bi h?c tiộp theo.
Tìm thuật toán cho các bài toán sau:

Bài toán 1: Cho tam giác ABC biết tọa độ đỉnh A và phương trình hai đường phân giác BP và CQ.Viết phương trình đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác.
Bài toán 2: Cho tam giác ABC biết toạ độ đỉnh A và phương trình đường phân giác BK, đường trung tuyến CM. Viết phương trình đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác.
Bài toán 3: Cho tam giác ABC biết tọa độ đỉnh A và phương trình đường phân giác BK, đường cao CE. Viết phương trình đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1
Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết
C(4;-1), đường cao và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh có phương trình tương ứng là (d1) 2x-3y+12=0 , (d2) 2x+3y=0.
Bài 2
Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho tam giác ABC có trọng tâm
G(-2;-1) và phương trình đường thẳng chứa các cạnh
AB : 4x+y+15=0, AC: 2x+5y+3=0.
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ; phương trình cạnh BC và tính các góc của tam giác.
ĐỊA CHỈ CÁC TRANG THAM KHẢO
ToanTHPT.com.vn
ToanTHPT.net.vn
Tracnghiem.com.vn
Địa chỉ liên lạc của giáo viên
Phuonghanh_nguyen@yahoo.com.vn

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.

KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
No_avatar

rất chi tiết cảm ơn cô

No_avatar

Bài soạn của cô rất hay. Cảm ơn cô!

 

 

 

 

 

 

 

 

No_avatar

Thank you Miss Hạnh very much!!!Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến