Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Chính sách đối ngoại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vưu Công Sơn
Ngày gửi: 00h:00' 13-02-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi kiểm tra bài cũ
Vì sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?
- Phương hướng và biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh?
QUỐC HỘI
Khi xem hai hình ảnh sau đây em hãy cho biết
hình nào là đối nội và đối ngoại ?
Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
1- Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

- Các em có thể cho biết đối ngoại là gì?
- Chính sách đối ngoại là gì?
Câu hỏi thảo luận
Nhóm 1: chính sách đối ngoại có vai trò như thế nào đối với nước ta?
Nhóm 2 : nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là gì?
Chính sách đối ngoại có vai trò gì?
Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa
nước ta hội nhập chung với sự phát triển của nhân loại,
tạo ra các điều kiện để phát triển đất nước, nâng cao vị
thế nước ta trên trường quốc tế.
Vai
trò
Nhiệm vụ của chính sách này là gì
Giữ vững môi
trường hòa bình
Đẩy mạnh phát triển KT – XH,
CNH – HĐH đất nước.
- Góp phần vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH
2- Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau - Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Nguyên tắc của chính sách
đối ngoại của Đảng và Nhà Nước ta:
3- Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại
Chủ động và tích
cực hội nhập kinh tế
quốc tế và khu vực.
Đoạn phim nói về hoạt động hội nhậpkinh te quốc tếá
- Củng cố tăng cường quan hệ với các ĐCS, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân góp phần vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ XH
- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người
- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.
Đoạn phim nói về hoạt động kinh tế đối ngoại
4- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Ñảng và nhà nước.
- Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế
- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, giao tiếp bằng ngoại ngữ để đối ngoại
- Khi quan hệ với đối tác nước ngoài cần có ý thức dân tộc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị đoàn kết lịch sự tế nhị.
Củng cố kiến thức đã học
Dựa vào bài học các em tuần tự trả lời câu hỏi 1,2,3 phần bài tập trong sách giáo khoa.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓