Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chu trinh cacbon

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày gửi: 06h:19' 04-03-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 765
Số lượt thích: 0 người
CHU TRÌNH CACBON
NHÓM I - LỚP DH06QM
THỰC HIỆN : NGUYỄN TUẤN ANH
PHAN TUẤN ANH
NGUYỄN THỊ BÉ BI
TRẦN THỊ MỘNG DUYÊN
NGUYỄN VĂN BÁU
VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHU TRÌNH TUẦN HOÀN CACBON
I. KHÁI QUÁT VAI TRÒ CỦA VSV TRONG VÒNG TUẦN HOÀN CACBON
II. SỰ PHÂN GIẢI XENLULOZA
III. SỰ PHÂN GIẢI TINH BỘT
IV. SỰ PHÂN GIẢI ĐƯỜNG ĐƠN
V. Co
NHOÙM I
DH06QM
I.KHÁI QUÁT VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG VÒNG TUẦN HOÀN CACBON
Cacbon trong tự nhiên nằm ở rất nhiều dạng hợp chất khác nhau,từ các hợp chất vô cơ đến các hợp chất hữu cơ. Các dạng này không bất biến mà luôn luôn chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác,khép kín thành một chu trình chuyển hoá hoặc vòng tuần hoàn cacbon trong tự nhiên, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong một số khâu chuyển hoá của vòng tuần hoàn này.
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Chu trình cacbon
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
II.SỰ PHÂN GIẢI XENLULOZA
1. Xenluloza trong tự nhiên
Xenluloza là thành phần chủ yếu của màng tế bào thực vật.Hàng ngày, hàng giờ, một lượng lớn xenluloza được tích luỹ trong đất
M?t c?t ngang c?a m?t cây gỗ thuỷ tùng
Bãi rác
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Xenluloza có cấu tạo dạng sợi, có cấu trúc phân tử là 1 polime mạch thẳng, mỗi đơn vị là một disaccarit gọi là xenlobioza. Xenlobioza có cấu trúc từ 2 phân tử D - glucoza Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 rất phức tạp thành cấu trúc dạng lớp gắn với nhau bằng lực liên kết hydro Lực liên kết hydro trùng hợp nhiều lần nên rất bền vững, bởi vậy xenluloza là hợp chất khó phân giải
Cấu tạo phân t? Cellulose:màu nâu-cacbon màu đỏ-oxy,màu tr?ng-hydro.
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
2. Cơ chế của quá trình phân giải xenluloza nhờ vi sinh vật
Xenlulza là một cơ chất không hoà tan, khó phân giải. Bởi vậy vi sinh vật phân huỷ xenluloza phải có một hệ enzym gọi là hệ enzym xenlulaza gồm 4 loại enzym khac nhau
enzym + : xenlobiohydrolaza
+ : Endoglucanaza và Exogluconaza
+ -glucosidaza

Xenluloza xenluloza xenlobioza glucoza
Tự nhiên
vô định hình
-glucosidaza


LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
3. Vi sinh vật phân huỷ xenluloza
Trong tự nhiên có nhiều nhóm vi sinh vật có khả năng phân huỷ xenluloza nhờ có hệ enzym xenlulaza ngoại bào. Trong đó vi nấm là nhóm có khả năng phân giải mạnh vì nó tiết ra môi trường một lượng lớn enzym đầy đủ các thành phần. Các nấm mốc có hoạt tính phân giải xenluloza đáng chú ý là Tricoderma
Họ nấm Tricoderma
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Trong nhóm vi nấm ngoài Tricoderma còn có nhiều giống khác có khả năng phân giải xenluloza như Aspergillus, Fusarium, Mucor .v.v..
Aspergillus fumigatus Muccor Fusarium
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Nhiều loại vi khuẩn cũng có khả năng phân huỷ xenluloza, tuy nhiên cường độ không mạnh bằng vi nấm. Nguyên nhân là do số lượng enzym tiết ra môi trường thường nhỏ hơn, thành phần các loại enzym không đầy đủ
Nhóm vi khuẩn hiếu khí bao gồm Pseudomonas, xenllulomonas, Achromobacter.
Pseudomonas aeruginosa
Achromobacter
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Nhóm vi khuẩn kỵ khí bao gồm Clostridium và đặc biệt là nhóm vi khuẩn sống trong dạ cỏ của động vật nhai lai Chính nhờ nhóm vi khuẩn này mà trâu bò có thể sử dụng được xenluloza có trong cỏ, rơm rạ làm thức ăn. Đó là những cầu khuẩn thuộc chi Ruminococcus có khả năng phân huỷ xenluloza thành dường và các axít hữu cơ.
Ruminococcus
Clostridium butunilum
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Ngoài vi nấm và vi khuẩn, xạ khuẩn và niêm vi khuẩn cũng có khả năng phân huỷ xenluloza. Người ta thường dùng xạ khuẩn đặc biệt là chi Streptomyces trong việc phân huỷ rác thải sinh hoạt
Họ Streptomyces
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
III.SỰ PHÂN GIẢI TINH BỘT
1. Tinh bột trong tự nhiên
Tinh bột là chất dự trữ chủ yếu của thực vật
Nhóm vi sinh vật phân huỷ tinh bột sống ở trong đất sẽ tiến hành phân huỷ chất hữu cơ này thành các hợp chất đơn giản, chủ yếu là đường và các axít hữu cơ.
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
Tinh bột gồm 2 thành phần amilo và amipectin. Amilo là những chuỗi không phân nhánh bao gồm hàng trăm đơn vị glucoza liên kết với nhau bằng dãy nối 1,4 glucozit. Amilopectin là các chuỗi phân nhánh; các đơn vị glucoza liên kết với nhau bằng dây nối 1,4 và 1,6 glucozit( liên kết 1,6 glucozit tại những chỗ phân nhánh)
AMYLOSE
AMYLOSEPECTINE
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
2.Cơ chế của quá trình phân giải tinh bột nhờ vi sinh vật.
Vi sinh vật phân giải tinh bột có khả năng tiết ra môi trường hệ enzym amilaza bao gồm 4 enzym
glucoamilaza
glucoamilaza
-amiaza
-amilaza
-amiaza
-amilaza
-amilaza
-amiaza
amilo 1,6glucosidaza
-amilaza
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
3. Vi sinh vật phân giải tinh bột
Trong đất có nhiều loại vi sinh vật phân giải tinh bột. Một số vi sinh vật có khả năng tiết ra môi trường đầy đủ các loại enzym amilaza. Như một số vi nấm: các chi Aspergillus, Fusarius, Rhizopus. Trong nhóm vi khuẩn: chi Bacillus, Cytophaga, Pseudomonas . Xạ khuẩn cũng có một số chi có khả năng phân giải tinh bột.
Bacillus
Pseudomonas
Rhizopus
fusarius
Đa số các vi sinh vật không có khả năng tiết đầy đủ hệ enzym amilaza phân huỷ tinh bột. Chúng chỉ có thể tiết ra môi trường một hoặc một vài men trong hệ đó


Aspergillus niger
Aspergillus candidus
Aspergillus oryzae
clostridium pastuerianum
IV.SỰ PHÂN GIẢI ĐƯỜNG ĐƠN
kết quả của quá trình phân giải xenluloza và tinh bột đều tạo thành đường đơn ( đường 6 cacbon ). Đường đơn tích luỹ lại trong đất được tiếp tục phân giải các nhóm vi sinh vât phân giải đường. Có hai nhóm vi sinh vật phân giải đường: nhóm háo khí và nhóm lên men.
Cấu tạo phân tử đường đơn
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
1. Sự phân giải đường nhờ các quá trình lên men
Sản phẩm của sự phân giải đường nhờ các quá trình lên men là những chất hữu cơ chưa được oxy hoá triệt để. Dựa vào các sản phẩm sinh ra người ta dặt tên cho các quá trình đó: Quá trình lên men etylic, Quá trình lên men Lactic..

LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
2. Sự phân giải đường nhờ các quá trình oxy hoá:
Ngoài các quá trình lên men, trong thiên nhiên còn có các nhóm vi sinh vật có khả năng phân giải đường bằng con đường oxy hóa.
Đó là các nhóm vi sinh vật háo khí có khả năng phân huỷ triệt để đường glucoza thành và qua chu trình Krebs. Sản phẩm của các quá trình háo khí không phải là các chất hữu cơ như ở các quá trình lên men mà là và .
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
3. Sự cố định :
Là quá trình quang hợp của cây xanh và vi sinh vật tự dưỡng quang năng. Quá trình chuyển hoá thành chất hữu cơ - sản phẩm của quá trình quang hợp.

6

+ 6
+ 6
LỚP DH06QM - NHÓM I -BỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG - ĐHNL TP.HCM
THE END
No_avatar

thật tuyệt, đúng cái mình đang cần tìm,cảm ơn bạn nhiều nha

No_avatar
bạn nên đổi  font chữ về  times new roman .khi mình down về ko thể nào đọc đc và phải type lại toàn bộ
No_avatar
co ai biet vai tro cua vi sinh vat trong phan huy chat huu co khong?
No_avatar
ai có tài liệu về vòng tuần hoàn của Cacbon thì bôt lên mình với nhé.thank
No_avatarf
cảm ơn bạn nhiu nhiu
No_avatarf
đổi lại font đi bạn Mỉm cười
No_avatar
doc thi duoc tren web thui, tai ve doc ko tai nao duoc, chan that, nhung du sao cung cam on nhe, hjc hjc, lam powerpoint phai dung time new roman thi moi thong dung, ai cung co the doc duoc, hjc hjc
No_avatar
có ai biết về cơ chế phân hủy rác thải vô cơ và hữu cơ không. giúp minh với nhé! thanks
No_avatarf

cam on ban nha.nhung font chu k dep lam.doi lai nha ban.

 

 
Gửi ý kiến