Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Minh Tân
Người gửi: Phạm Hoài Ngọc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:34' 22-10-2009
Dung lượng: 693.6 KB
Số lượt tải: 628
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: nguyễn thị hải
Phòng GD đông hưng
Trường thcs minh tân
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Viết định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Câu 2: Viết định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Với A ? 0; B ? 0
Với A ? 0; B > 0
1. Lí thuyết
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Câu 1: Viết định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Câu 2: Viết định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Cho ví dụ.
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
(VớI B>0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
(VớI A.B?0;B?0)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Câu 1: Thực hiện phép tính
Ta được kết quả là:
2. Bài tập trắc nghiệm
1. Lí thuyết
Câu 2: Giá trị của biểu thức
Chọn đáp án đúng?
Câu 3: Khử mẫu biểu thức
Ta được kết quả là:
với a?0
Câu 4: Giá trị của biểu thức
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau
tại m =1,5
tại a =
Lời giải
b,
Ta có
Ta có
Vậy
B = 1 - 3.1,5 = - 3,5
Với m=1,5 < 2
giá trị của biểu thức
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Lời giải
Các công thức biến đổi căn thức
(VớI A?0;B?0)
(VớI A?0;B>0)
(VớI B?0)
(VớI A?0;B?0)
(VớI A<0;B?0)
(VớI B>0)
(VớI A.B?0;B?0)
(VớI A?0;A?B2 )
(VớI A?0;A ?B)
Ta có
Ta có
Vậy
Với m=1,5<2 giá trị của biểu thức B
B=1-3.1,5=-3,5
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 b;c trang 40.SGK )
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau
tại m=1,5
tại a =
Vậy
Nếu a ?
Nếu a >
thì
thì
Thay vào biểu thức ta có:
với a =
* Nếu
* Nếu
Lời giải
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Chứng minh các đẳng thức sau
Bài tập 2: (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Hoạt động nhóm
Nhóm 1,2: Câu c
Nhóm 3,4: Câu d
kết quả hoạt động nhóm
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
Các bước thực hiện:
- Quy đồng mẫu.
- Thực hiện các phép toán
(Giống như đối với phân thức ở lớp 8)
- Rút gọn biểu thức
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Đại Số 9
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
b, C < - 1
?
< 0
?
?

(TM ĐKXĐ)
Vậy x > 16 thì C < -1
?
Đại Số 9
Ôn tập chương i ( Tiết 2)
Bài tập 1: (Bài 73 a;b trang 40.SGK )
Bài tập 2 : (Bài 75 c;d trang 41.SGK )
Bài tập 3 : (Bài 108 trang 20.SBT )
Bài giải
c, Tìm số nguyên x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên.
c, Tìm số nguyên x để biểu thức nhận giá trị là một số nguyên.
Ta có:

(TMĐK)
Vậy với x = 1 thì biểu thức nhận giá trị là
một số nguyên.
Để biểu thức

Hướng dẫn về nhà
Ôn lại theo kiến thức của chương.
Bài tập về nhà:
73(a,d)75 (a,b) trang 76/SGK
104;105;106 trang 85/SBT
nghiên cứu thêm về bài 108 câu c
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓