Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Phi Hạt
Ngày gửi: 09h:57' 23-10-2009
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 722
Số lượt thích: 0 người
Chương 2
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
BI 15:
LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
Quan sát hình ảnh cày đất
Những dụng cụ và phươngtiện thường dùng để cày đất ?
Làm đất gồm những công việc nào ?
MỘT SỐ DỤNG CỤ LÀM ĐẤT
Quan sát hình ảnh cày đất
Quan sát hình ảnh cày đất chú ý mặt của đất sau khi cày ?
Toàn bộ bề mặt trên của đất bị úp sâu xuống dưới đất có tác dụng gì ?
I. Các công việc làm đất
I. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 - 30 cm
-> Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại

Bề mặt đất sau công đoạn này như thế nào ?
Quan sát hình ảnh cày đất
Sau khi bừa, bề mặt ruộng, cỏ và phân như thế nào ? Dụng cụ bừa đất có đặc điểm gì ?
-> Vậy, bừa đất có tác dụng gì ?
I. Các công việc làm đất
1. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 - 30 cm
-> Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
2. Bừa và đập đất
-> Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng

Hãy kể các loại cây cần được lên luống ?
Theo em thì vì sao các loại cây trồng này cần phải được lên luống ?
-> Vậy, lên luống có tác dụng gì ?lên luống được tiến hành như thế nào?
Hãy sắp xếp các công đoạn sau thành 1 quy trình lên luống :
Làm phẳng mặt luống
Xác định kích thước luống
Xác định hướng luống
Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
c. Xác định hướng luống
b. Xác định kích thước luống
d. Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
a. Làm phẳng mặt luống
Theo em, những cây trồng sau, cây nào cần được lên luống ? Giải thích vì sao cần phải lên luống ?
Khoai tây
Rau cần tây
Cải sú
Khoai lang
Lúa
I. Các công việc làm đất
1. Cày đất
Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 - 30 cm
-> Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
2. Bừa và đập đất
-> Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng .
3. Lên luống : thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp với cây trồng
-> Leân luoáng ñeå deã chaêm soùc, choáng ngaäp uùng vaø taïo taàng ñaát daøy cho caây sinh tröôûng vaø phaùt trieån .

Bài tập : Qua những tìm hiểu trên hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để thể hiện mục đích của làm đất
Làm đất giúp cho đất tăng khả năng và chất dinh dưỡng, đồng thời diệt trừ và mầm mống tạo điều kiện cho cây và phát triển tốt
tơi xốp
giữ nước,
cỏ dại
sâu bệnh
sinh trưởng,
I. Các công việc làm đất
1. Cày đất
: Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 - 30 cm
-> Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại
2. Bừa và đập đất
-> Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng .
3. Lên luống :
Lên luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển .
II. Làm đất nhằm mục đích gì ?
Giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt
Quan sát 2 hình ảnh bón phân cho biết khác nhau ở điểm nào ?
Bón phân trước khi trồng
Bón phân sau khi trồng
Phân nào được dùng để bón lót ? Chúng có đặc điểm gì ?
Nêu cách bón lót (ruộng trồng lúa, ruộng trồng hoa màu mà em biết ?Bón loại phân gì ?
Quy trình bón phân lót?
III. BÓN PHÂN LÓT
Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc cây.
Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới.
? Đất trồng lúa người ta bón lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón vãi trước khi bừa, dùng phân chuồng.
? Đất trồng rau, màu bón phân lót thế nào? Dùng loại phân gì?
Bón theo hốc hay theo hàng, dùng phân chuồng trộn với lân.
? Tại sao sau khi bón phân phải vùi phân xuống dưới đất ngày?
Để không cho chất dinh dưỡng trong phân mất đi, đồng thời tạo điều kiện cho phân tiếp tục hoai mục
III. Bón phân lót
- Sử dụng phân lân hoặc hữu cơ để bón
- Quy trình

+ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây
+ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới

CỦNG CỐ:
Hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?
Em hãy nêu qui trình bón phân lót ?
* Đọc ghi nhớ SGK trang 38
Bài tập : Ghép câu ở cột A với cột B cho phù hợp
Công việc về nhà :
Học thuộc bài , trả lời các câu hỏi sau bài học
Tìm hiểu thời vụ gieo trồng ở địa phương
Các phương pháp gieo trồng ở địa phương
No_avatar
cung binh thuong
No_avatarf

cũng được

No_avatar

đượcLưỡng lự

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓