Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quỳnh Chi
Ngày gửi: 18h:51' 10-04-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1217
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Trần Quỳnh Chi
Trường Trung học phổ thông Chuyên
Câu hỏi:
Em hãy nêu những việc làm của phái Lập Hiến sau khi lên nắm chính quyền?
Kiểm tra bài cũ:
Những việc làm của Đại tư sản Lập Hiến
Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789)
Hiến pháp (9/1791) quy định chế độ quân chủ Lập hiến
Ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp. Khuyến khích công thương phát triển.
Chia ruộng đất thành lô lớn, bán với giá cao cho nông dân.
Trước tình hình "Tổ Quốc lâm nguy", Đại tư sản do dự, lo sợ phong trào quần chúng, muốn dừng cách mạng lại.
Những việc làm trên không đáp ứng được nguyện vọng của đa số quần chúng lao động, đe doạ trực tiếp độc lập của Tổ Quốc Pháp -> Quần chúng tiếp tục nổi dậy đấu tranh!
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỉ XVIII
(Tiết 2)
Tiết 39:

Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Những nội dung cơ bản:
II. Tiến trình của cách mạng:
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh- đỉnh cao của cách mạng Pháp.
4. Thời kì thoái trào.
III. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
* Sự thành lập:

Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Khởi nghĩa ngày 10/8/1792
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Ngày 10/8/1792, quần chúng nổi dậy khởi nghĩa, vua và hoàng hậu bị bắt. Phái Girôngđanh lên nắm chính quyền.
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
* Những việc làm của tư sản công thương:
+ Bầu quốc hội mới theo chế độ phổ thông đầu phiếu.
+ 21/9/1792, phế truất vua, thiết lập nền Cộng Hòa.
+ 21/1/1793, Vua Lui XVI bị xử tử.


Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Xử tử vua Lui XVI (21/1/1793)
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
* Sự sụp đổ:
Ngày 31/5 và 2/6/1793, quần chúng khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh, thành lập chuyên chính Gia-cô-banh.
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
II. Tiến trình của cách mạng:
3. Nền chuyên chính Giacôbanh- đỉnh cao của cách mạng Pháp
* Hoàn cảnh lịch sử:
+ Trong nước: bọn phản cách mạng quấy rối, đời sống nhân dân khó khăn.
+ Ngoài nước: Liên minh phong kiến đang tìm cách bóp chết cách mạng Pháp.
-> Chuyên chính Giacôbanh được thành lập. Lãnh tụ là Rôbexpie.

ROBESPIERRE
<1758 -1794>
Robespierre, sinh 1758, tại thành phố Anzat (Pháp). Là một luật sư luôn bào chữa cho người nghèo.
+ Tham gia cách mạng Pháp từ 5/5/1789, là đại biểu xuất sắc của Đẳng cấp III.
Teõn tuoồi cuỷa oõng gaộn lien vụựi cuoọc CM TS Phaựp vú ủaùi.
--- o O o ---
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
* Những chính sách tiến bộ của phái Giacôbanh
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Hoạt động nhóm
Nhóm 1+2:
Tìm hiểu chính sách của phái Giacôbanh và điền vào bảng sau:
Nhóm 3+4:
So sánhchính sách kinh tế- chính trị của phái Giacobanh với Đại tư sản lập hiến qua bảng sau?
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Thông tin phản hồi
Nhóm 1+2:
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
+ Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao
+ Chia đều đất công thành nhiều mảnh nhỏ, trả dần trong 10 năm
+Cấm công nhân bãi công hội họp
+ Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi
+ Ban hành luật giá tối đa
Huy động được sức người, sức của để chiến thắng thù trong giặc ngoài,
đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Nhóm 3+4:
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
-
* Sự sụp đổ:
Nguyên nhân:

Do mâu thuẫn nội bộ, phái Giacôbanh suy yếu.
- Ngày 27/7/1794, cuộc đảo chính lật đổ phái Giacôbanh, chính quyền rơi vào tay tư sản phản cách mạng.


4. Thời kì thoái trào:
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Lược đồ thoái trào của cách mạng tư sản Pháp
11-1815
Napôlêông (Đế chế I)
11-1799
Chế độ Đốc chính
27-7-1794
Chuyên chính Gia-côbanh
Quân chủ
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Na-pô-lê-ông Bô-na-pác
Nhà quân sự nổi tiếng của nước Pháp cuối thế kỉ XVIII
đầu thế kỉ XIX.
-11-1799 đảo chính,thiết lập chế độ độc tài quân sự
-1804 lên ngôi hoàng đế->đế chế I
-1815 sau thất bại trận Oa-téc-lô-> chế độ quân chủ
được phục hồi

Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
III. ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Đối Với nước Pháp
Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.
Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân
Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.
Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, xứng đáng là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, điển hình nhất.
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
-- Giai cấp tư sản có vai trò lãnh đạo nhưng quần chúng nhân dân là người quyết định những biến cố lớn của cách mạng.
14/7/1789
10/8/1792
21/1/1793
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
ĐôiĐối với thế giới:
+ Cách mạng tư sản Pháp góp phần cổ vũ các nước khác đang chìm trong chế độ phong kiến tiến hành cách mạng tư sản.
Đánh giá về ý nghĩa cách mạng Pháp, Lê Nin đã viết:
""Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. Nó đã làm được biết bao nhiêu việc cho giai cấp nó, tức là giai cấp tư sản, đến nỗi thế kỉ XIX, là thế kỉ đem lại van minh và van hoá cho toàn thể nhân loại đã diễn tiến dưới dấu hiệu của cách mạng Pháp"
(Trích Lênin toàn tập Tập 3).
Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp (Tiết 2)
Phần củng cố
Sơ đồ tiến trình cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Quân chủ
chuyên chế
Quân chủ lập hiến (14/7/1789)
Nền Cộng hoà I
(10/8/1792)
Chuyên chính Gia-cô-banh
(2/6/1793)
Chế độ Đốc chính (27/7/1794)
Đế chế I (11/1799)
Quân chủ (1815)
No_avatar

Chúc mừng cho sự thành công trong việc soạn và giảng của cô!
Dù gì thì dạy bài CMTS Pháp tiết hai bao giờ cũng khoai hơn!!!!???

No_avatar
Trong trang 21 cô dùng từ lược đồ tôi thấy hình như không phù hơp!???? Bởi nó giống bài giảng đã có ở trên mạng từ trước đó cũng vấp phải phải lỗi này- dùng từ " Lược đồ" để chỉ "sơ đồ". Trong trang 27 cuối cùng lại dùng từ " Sơ đồ"..... Vậy thì dùng từ nào cho phù hợp đây?????
Avatar
Cười cam on co em dang rat can
No_avatar
trang 24 có van đề tu nhien có 2 ý giống nhau
 
Gửi ý kiến