Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 08-11-2009
Dung lượng: 779.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Người thực hiện : Giáo viên Nguyễn Thị Huệ
Chúc mừng các em đến với tiết học hôm nay
LỊCH SỬ LỚP 9
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
a- Về chính trị :
b- Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
a- Phong trào cách mạng :
b - Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
c - Thành tựu xây dựng CNXH :
Laø vuøng ñaát môùi, ñöôïc phaùt hieän theá kyû XV.Laø moät khu vöïc roäng lôùn traõi daøi töø Meâ- Hi- Coâ ôû Baéc Mó xuoáng Nam Mó
Thành phần dân cư đa dạng .
Đa số nhân dân nói tiếng Bồ Đào Nha.Phong trào giải phóng phát triển mạnh từ đầu thế kỷ XIX.
-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhiều nước giành độc lập nhưng trở thành "sân sau" của Mĩ

- Sau chiến tranh thế giới hai : có nhiều biến động
1959 cách mạng Cu Ba thắng lợi

- Những năm 60 đến 80 trở thành " lục địa bùng cháy "
I/ Những nét chung :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Thảo luận : Những biến động của Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai là gì?
a- Về chính trị :
Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La Tinh khác với ở Châu á, Châu Phi như thế nào ?
Vì sao những năm
60-80 Mĩ La Tinh được gọi là lục địa bùng cháy ?
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
+ Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ .
+ Chính phủ dân tộc dân chủ nhân dân được thành lập , tiến hành nhiều cải cách tiến bộ
( Chi Lê ; Ni Ca Ga Oa )
Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ La Tinh thu được kết quả gì ?
- Kết quả
a- Về chính trị
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
b - Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước :
Trong công cuộc xây dựng và phát triểnkinh tế mĩ La Tinh đã giành được những thắng lợi gì?
-Thu được nhiều thắng lợi
( SGK)
- Những năm 90 kinh tế gặp khó khăn thậm chí có lúc căng thẳng
Những năm 90 tình hình kinh tế của các nước Mĩ La Tinh như thế nào ?
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
Có hình dạng như một con cá sấu , vươn dài trên vùng biển Ca ri bê.
Rộng 111000km, số dân 11.3 triệu người
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
Tình hình Cu Ba sau chiến tranh thế giới thứ hai ra sao ?
Nhân dân Cu Ba đã phản đối lại chế độ đôc tài như thế nào ?
Phi- den cátxtơrô sinh nam 1927T?i th? tr?n Mai-a- ri, phía b?c t?nh
Ô-ri -en- tê. Trong một gia đình điền chủ
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
3-1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
26 -7 -1953 Phi đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa.
=> Mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang ở Cu ba.Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
- 26 -7 -1953 Phi Đen cát xtơ rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo

- 11 -1956 Phi Đen cùng 81 đồng chí về nước tiếp tục chiến đấu
- 1 -1 - 1959 chế độ độc tài bị lật đổ ,cách mạnh giành thắng lợi
Cuộc đấu tranh bến bỉ
của nhân Cu ba đã đạt
Kết quả như thế nào ?

Thu đươc nhiều thắng lợi ( Sgk )

- 4 -1961 đánh bại cuộc xâm lược của Mĩ tại bờ biển Hi Rôn => Cu Ba tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
a. Phong trào cách mạng :
Để xây dựng đất nước Cu Ba đã thực hiện những chính sách gì? Kết quả ?
Sự kiện nào đựơc coi là quan trọng nhất của Cu Ba trong công cuộc bảo vệ đất nước ?
b .Công cuộc xây dựng và bảo vệ
đất nước :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
I/ Những nét chung :
II/Cu Ba - Hòn đảo anh hùng
- XD một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các nghành hợp lý .
- Nền nông nghiệp đa dạng
- Giáo dục , y tế , văn hoá và thể thao phát tri?n mạnh mẽ
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
Cu Ba đã giành được những thắng lợi gì ?
c -Thành tựu xây dựng CNXH :
a- Phong trào cách mạng :
b -Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước :
BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
BÀI TẬP
TIẾT HỌC HÔM NAY ĐÃ KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến