Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dai hoi chau ngoan Bac Ho

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Lương
Ngày gửi: 20h:21' 12-11-2009
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
đại hội đại biểu
cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

đại hội đại biểu
cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự Đại hội
cháu ngoan bác hồ
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

văn nghệ chào mừng
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

chào cờ

đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu


Thông qua chương trình đại hội
1. Ổn định tổ chức. Đón tiếp ĐB
2. Văn nghệ chào mừng
3. Chào cờ theo Nghi thức Đội
4. Sinh hoạt truyền thống.
5. Thông qua chương trình làm việc.
6. Chọn cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH.
7. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
8. Báo công dâng Bác.
9. Các ý kiến phát biểu tham luận.
10. Phát biểu chỉ đạo của Huyện đoàn - Hội đồng đội huyện.
11. Phát biểu chỉ đạo của đại diện Chi bộ - BGH nhà trường.
12. Trao thi đua khen thưởng
13. Bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp huyện:
14. Đoàn đại biểu ra mắt và hứa trước ĐH.
15. Đọc thư của ĐH gửi đội viên, TN toàn Liên đội.
16. Bế mạc ĐH.
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

Sinh ho?t truy?n th?ng.
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệuchọn cử đoàn chủ tịch

1.Đoàn chủ tịch
- hà thị ánh
- Lâm thị trà my
- Hoàng thị thuỳ
2. thư ký:
- Hoàng thị thuỳ
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

báo công dâng bác
bác hồ kính yêu của chúng em
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại !
1. Lễ dâng hoa
2. Báo cáo biểu dương thành tích của Liên đội
3. Tham luận về học tập của lớp 5A1
4. Tham luận về đạo đức 4A1
5.Tham luận về làm thế nào để viết chữ đẹp của lớp 3A1
6. Đọc quyết định khen thưởng
7. Phát phần thưởng
8. Đại diện Đại biểu phát biểu
9. Cô Hiệu trưởng phát biểu
10. Bế mạc
o
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

1. Lễ dâng hoa
2. Báo cáo biểu dương thành tích của Liên đội
3. Tham luận về học tập của lớp 5A1
4. Tham luận về đạo đức 4A1
5.Tham luận về làm thế nào để viết chữ đẹp của lớp 3A1
6. Đọc quyết định khen thưởng
7. Phát phần thưởng
8. Đại diện Đại biểu phát biểu
9. Cô Hiệu trưởng phát biểu
10. Bế mạc
o
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu

tham luận
đại hội đại biểu cháu ngoan bác Hồ cấp cơ sở
năm học 2008-2009
Liên đội trường thcs tô hiệu


Chương trình đại hội cháu ngoan

Bác Hồ
1. Văn nghệ chào mừng
Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên thân mến sau đây các bạn đội viên xin gửi tới các tiết mục văn nghệ.
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Các thầy cô và các bạn đã vừa tưởng thức song các tiết mục văn nghệ rất hay và ý nghĩa của các bạn. Một lần nữa xin đậi hội 1 tràng pháo tay cô vũ và cảm ơn các bạn trong đội văn nghệ.
2. Xin mời các thầy cô giáo và các bạn đội viên chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ .

DCT: Phút sinh hoạt truyền thống xin được bắt đầu

DCT :Thay mÆt ng­êi lµm ch­¬ng tr×nh em xin th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®¹i héi
1. Chọn cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH.
2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
. 3. Báo công dâng Bác.
4. Các ý kiến phát biểu tham luận..
5. §äc quyÕt ®Þnh khen th­ëng
6.Trao thi đua khen thưởng
7. Phát biểu chỉ đạo của đại diện Chi bộ - BGH nhà trường
8. Bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp huyện:
9.Đoàn đại biểu ra mắt và hứa trước ĐH.
1o. Bế mạc ĐH.

DCT : §Ó ®¹i héi cã sù chØ ®¹o vµ diÔn ra thµnh c«ng vËy xin ®¹i héi cö ®oµn chñ tÞch vµ th­ ký
Dù kiÕn : §oµn chñ tÞch gåm : 1. Hµ Ngäc ¸nh
2. L©m Trµ My Liªn :®éi phã chi ®éi phã
3 Hoµng Ngäc Thuú : Liªn ®éi
DCT: NÕu ®Ëi héi ®ång ýd cho 1 trµng ph¸o tay

Dự kiến đoàn thư ký :


1 .Hoàng Thị Vân chi đội 9A
2. Phan Như Quỳnh chi đội 7C
DCT: Đại hội nhất trí cho 1 tràng pháo tay.
DCT : Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư kí lên làm việc.
II. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
DCT : Mời bạn Hà Ngọc ánh lên tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

DCT : Đại hội rất vinh dự được đón tiếp
1.Cô Hoàng Thị Thành hiệu trưởng nhà trường
2. Cô Giang kim Yến hiệu phó nhà trường
3. Cô Nông lan Hương chủ tịch công đoàn
4. Cô Nguyễn Thanh Lương tổng phụ trchs Đội , bí thư chi Đoàn Trường.
Cùng toàn thể các thầy cô giáo có mặt trong ngày hôm nay .
=> Xin các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự cớ mặt của các thâỳ cô.
III. Báo công dâng bác
DCT: Đến với đậi hhọi chấu ngoan Bấc Hồ hôm nay liên đội THCSTH xin được báo cáo thành tích với Bác . => Mời Bạn ánh thay mặt cho các bạn trong liên đội lên báo công dâng Bác.
DCT : Xin trân thành cảm ơn bạn ánh => Xin đại hội cho 1 tràng pháo tay vì kết qủa toàn liên đội đã cố gắng đạt được.
DCT : Mời các bạn đội viên có ý kiến với báo cáo bâo công với Bác

DCT : Mời tiết mục văn nghệ của bạn ..........

IV. Đọc bản tham luận
DCT : Đến với đại hội các chio đội có chuẩn bị bản tham luận
1 > Mời bản tham luận về học tập của chi đội 9 A.
2. Mời bản tham luận về đậo đức của chi đội 8 A.
3 mời bản tham luận về công tác đội của bạn Lâm tra My.
DCT : Xin đại hội có ý kiến với bản tham luận của các bạn......
DCT : Thay mặt cho c liên đội em xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ nhà trường : Mời cô Giang Kim Yến bí thư chi bộ có ý kiến chỉ đạo đối với toàn liên Đội.
DCT: Mời cô Thành hiệu trưởng có ý kiến chỉ đạo với đại hội.
DCT : Mời tiết mục văn nghệ của bạn ................
V. Đọc quyết định khen thưởng.
DCT : Mời cô Nguyễn Thanh Lương tổng phụ trách đội lên đọc quyết định khen thưởng.
VI. Trao giấy khen cho h.s
1.Mời đại diện của các chi đội lên nhận giấy khen.
=> Kính mời cô Hoàng thị Thành lên trao giấy khen cho các bạn
vii.. Phỏt bi?u ch? d?o c?a d?i di?n Chi b? - BGH nh tru?ng.
VIII. Bầu đại diện đi dự đậi hội cháu ngoan BH cấp huyện.
DCT : các bạn cử cho .... đội viên xuất sặc có học lực giỏi , đạo đức tốt đI dự đại hội cháu ngoan BH.
I x. Đoàn đại biểu ra mắt đại hội và hứa.
DCT: Mời các bạn ra mắt đại hội .

DCt : TôI xin bắt nhịp cho đại hội chúng ta hát bài :.......
" Những cháu ngoan Bác Hồ......"
 
Gửi ý kiến