Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: úb
Người gửi: Nguyễn Chi Em
Ngày gửi: 10h:00' 16-11-2009
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Bài 11
Tiết 13:
Trật tự thế giới mới
sau Chiến tranh thế giới thứ hai
I- Sự hình thành trật tự thế giới mới
Thành phố I-an-ta của nước CH Ukraine
Nơi diễn ra hội nghị I-an-ta
I. Sự hình thành trật tự thế giới mới:
Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào? Nội dung .
Nêu hoàn cảnh ra đời của Hội nghị I-an-ta.
I. Sự hình thành trật tự thế giới mới:
Sơc-sin
Ru-dơ-ven
Xta-lin
I. Sự hình thành trật tự thế giới mới:
1- Bối cảnh Hội nghi I-an-ta:
Từ 4 - 11/ 2/ 1945 : nguyên thủ 3 nước Liên Xô, Mĩ, Anh đã gặp gỡ tại I-an-ta
2- Nội dung :thông qua các quyết định quan trọng, phân chia khu vự ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ
* Ở châu Á : trả lại cho Liên Xô nam đảo Xa-kha-lin ; trả cho Trung Quốc những vùng đất bị Nhật chiếm đóng.
* Ở châu Âu : Liên Xô kiểm soát Đông Đức và Đông Âu ; Mĩ và Anh kiểm soát Tây Đức và Tây Âu.
- Triều Tiên được công nhận độc lập, tạm thời do Mĩ và Liên Xô chia nhau kiểm soát.
- Đông Nam Á, Nam Á .vẫn thuộc ảnh hưởng của các nước phương Tây.
3/ Hệ quả :
* Thiết lập trật tự thế giới hai cực do MĨ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.Còn gọi là trật tự 2 cực I-an-ta
Hệ quả của Hội nghị
I-an-ta?
II. Sự thành lập Liên Hợp Quốc
Cho biết sự thành lập Liên hợp quốc.
1/ Thành lập : Hội nghị I-an-ta thành lập
Liên hợp quốc.(6-1945)
II. Sự thành lập Liên Hợp Quốc
1/ Thành lập : Hội nghị I-an-ta thành lập
Liên Hợp Quốc.(6-1945)
Nhiệm vụ chính của LHQ là gì? LHQ đã làm được những gì cho thế giới?
II. Sự thành lập Liên Hợp Quốc
1/ Thành lập : Hội nghị I-an-ta thành lập
Liên Hợp Quốc.
2/ Nhiệm vụ: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới,phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo .
3/ Kết quả : duy trì hòa bình, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa.
Em hãy nêu: LHQ có bao nhiêu thành viên, VN gia nhập vào thời gian nào? Nêu sự giúp đỡ nhân dân Việt Nam của Liên Hợp Quốc mà em biết ?
Hiện nay Liên Hợp Quốc có 192 thành viên.(2007)
Ngày 20-9-1977 Việt Nam là thành viên thứ 149, từ đó dến nay đã nhận được sự giúp đỡ to lớn về nhiều mặt:Kinh tế, giáo dục, môi trường , nhân đạo..
+ UNDP : 270 triệu USD.
+ UNICEF : 300 triệu USD
+ FAO : 76,7 triệu USD
III. Chiến tranh lạnh:
Chiến tranh lạnh là gì? Tại sao thế giới lại có chiến tranh lạnh?
Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN.
III. Chiến tranh lạnh:
1/ Hoàn cảnh :
+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô đối đầu nhau
MÁY BAY B-52 MANG ĐẦU ĐẠN HẠT NHÂN
Máy bay Mĩ thả bom ở Việt Nam
Lính Mĩ lùng sục nhà dân, càn quét.
Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng "chiến tranh lạnh" và hậu quả của nó.
III. Chiến tranh lạnh:
1/ Hoàn cảnh :+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô đối đầu nhau
2/ Biểu hiện :+ Mĩ và các nước chạy đua vũ trang, lập các khối và căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước XHCN, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.
3/ Hậu quả :+ Thế giới căng thẳng, có nguy cơ bùng nổ chiến tranh.
+ Các cường quốc tập trung sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự.Trong khi loài người vẫn chịu nghèo đói, bệnh tật.
CHIẾN TRANH LẠNH KẾT THÚC (naêm 1989)
IV. Thế giới sau Chiến tranh lạnh:
* 12 - 1989 : Chiến tranh lạnh chấm dứt.
* Thế giới có 4 xu thế :
1/ Xu thế hòa hoãn, hòa dịu
2/ Xác lập Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
3/ Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
4/ Từ đầu những năm 90 : xung đột quân sự hoặc nội chiến ở nhiều khu vực
Hiện nay : xu thế chung là hòa bình
ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?
Xu thế chung hiện nay?
Trước xu thế phát triển của thế giới, theo em, nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta trong tình hình hiện nay là gì , nhiệm vụ của học sinh là gì?
Nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất, áp dụng thiết bị và kỹ thuật hiện đại, làm ra nhiều của cải, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.Học sinh phải học tốt, năng động, góp phần trong nhiệm vụ chung.
Thảo luận
* Söï hình thaønh traät töï theá giôùi hai cöïc ñaõ daãn ñeán nhöõng heä quaû gì ?
1. Sự thành lập Liên Hợp Quốc
2. "Chiến tranh lạnh" : Đối đầu giữa hai phe
TBCN và XHCN
DẶN DÒ
Hoïc baøi 11 – Traû lôøi caâu hoûi SGK.
Xem tröôùc baøi 12:Chuù yù nguyeân nhaân, yù nghóa vaø taùc ñoäng cuûa CM KH-KT.
Caâu hoûi chuaån bò :
+ Em ñaõ laøm nhöõng gì ñeå haïn cheá haäu quaû tieâu cöïc cuûa cuoäc caùch maïng KH-KT?
Cảm ơn quý Thầy Cô
Chúc quý thầy cô
dồi dào sức khoẻ
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
HỌC TẬP TỐT
No_avatar

khá hayTuyệt

 

 
Gửi ý kiến