Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Hô hấp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tuấn-Thảo
Người gửi: Phan Thị Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:48' 21-05-2008
Dung lượng: 491.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Man Hinh Cho
Bai Cu
BÀI CŨ:
Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp và nêu ý nghĩa của quá trình đó ?
Khai Niem Ho Hap
Tiết 14 : HÔ HẤP CÂY XANH VÀ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT
YẾM KHÍ
I. Khái niệm về hô hấp tế bào:
Khái niệm:
Là quá trình phân giải chất hữu cơ đồng thời giải phóng năng lượng.
Phương trình tổng quát:
C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Năng lượng
? Bản chất của hô hấp tế bào:
Co Che Ho Hap Te Bao 1
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
2. Nguyên liệu:
3. Quá trình:
chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít)
So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
ATP
Đường phân
Glucozo ? 2 Axit
Pyruvic
NADH
2 Axetyl
CoA
NADH
FADH2
TRYỀN ĐIỆN
TỬ
Ti Thể
ATP
ATP
NADH
SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÔ HẤP
Co Che Ho Hap Te Bao 2
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
2. Nguyên liệu:
3. Quá trình:
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít)
gồm 3 giai đoạn.
Duong Phan
Phương trình phản ứng
Glucôzơ(6 cacbon)
Fructô
A2PG
Co Che Ho Hap Te Bao 3
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
ATP
Đường phân
Glucozo ? 2 Axit
Pyruvic
NADH
2 Axetyl
CoA
NADH
FADH2
TRYỀN ĐIỆN
TỬ
Ti Thể
ATP
ATP
NADH
Co Che Ho Hap Te Bao 4
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
Xảy ra ở ti thể
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
CREP
Phương trình phản ứng
Co Che Ho Hap Te Bao 5
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
Xảy ra ở ti thể
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
Duong Phan - CREP
Co Che Ho Hap Te Bao 6
c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
Xảy ra ở ti thể
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
So Do Tom Tat Qua Trinh Ho Hap Te Bao
ATP
Đường phân
Glucozo ? 2 Axit
Pyruvic
NADH
2 Axetyl
CoA
NADH
FADH2
TRYỀN ĐIỆN
TỬ
Ti Thể
ATP
ATP
NADH
Co Che Ho Hap Te Bao 7
c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
Xảy ra ở ti thể
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
Hoan Thien So Do
ATP
Đường phân
Glucozo ? 2 Axit
Pyruvic
NADH
2 Axetyl
CoA
NADH
FADH2
TRYỀN ĐIỆN
TỬ
Ti Thể
ATP
ATP
2
6
34
2
2
2
38 ATP
NADH
2
Co Che Ho Hap Te Bao 8
c, Chuỗi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
II. Cơ chế của hô hấp tế bào.
2. Nguyên liệu: chất hữu cơ (chủ yếu là Gluxít).
3. Quá trình: gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân:
Xảy ra ở tế bào chất.
b, Chu trình CREP:
Xảy ra ở ti thể
1. Hô hấp diễn ra ở mọi tế bào sống và ở mọi lúc.
? Tổng năng lượng giải phóng: 4ATP + 34ATP = 38 ATP.
SO DO
LIPÍT
GLUXÍT
PRÔTÊIN
AXÍT BÉO
ĐƯỜNG ĐƠN
AXÍT AMIN
AXÍT PYRUVIC
AXETIN
COENZIM A
H2O
C4
C6
C5
CO2
ĐƯỜNG PHÂN
Chu trình CREP
Tom Luoc
Tóm lại
? Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển hóa năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ.
?
Năng lượng ATP
? Hô hấp tế bào có 3 giai đoạn chính :
? Đường phân.
? Chu trình CREP.
? Chuỗi truyền điện tử.
So Do
Đường phân
Axít pyruvic
6CO2 + 6H2O + 674 KCal
Không có Oxy
?
Glucô
B. LEN MEN
B. SỰ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT YẾM KHÍ.
1. Khái niệm:
Một số sinh vật chuyển hóa Glucô tạo năng lượng nhưng không cần Oxy gọi là lên men.
2. Các nhóm vi sinh vật lên men:
a. Lên men rượu:
b. Lên men lắc tíc:
Ho Hap Cay Xanh
A. HÔ HẤP Ở CÂY XANH
I. Khái niệm về hô hấp.
1. Khái niệm
2.Phương trình tổng quát
3. Bản chất của hô hấp tế bào
II. Cơ chế hô hấp:
1. Diễn ra trong các tế bào sống ở mọi lúc.
2. Nguyên liệu.
3. Quá trình:
gồm 3 gai đoạn.
a, Đường phân.
b, Chu trình CREP.
c, Chuổi truyền điện tử và tổng hợp ATP.
B. LÊN MEN.
1. Lên men rượu
2. Lên men Lắctíc
HÔ HẤP CÂY XANH VÀ LÊN MEN Ở VI SINH VẬT YẾM KHÍ
Cung Co
Củng cố:
Sự giống và khác nhau giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật bậc cao ?
Mối liên quan giữa hai quá trình đó ?
- Trong tế bào chứa lục lạp.
- Trong tất cả các tế bào sống.
- Ngoài ánh sáng.
- Cả ngày và đêm.
- CO2 và H2O.
- Chủ yếu là Glucô.
- Chất hữu cơ, oxy.
- CO2 , H2O, năng lượng.
- Tích lũy năng lượng, biến quang năng thành hoá năng trong hợp chất hữu cơ.
- Giải phóng năng lượng, biến hóa năng trong hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng: ATP.
Moi Lien Quan
Mối liên quan
Bai Tap Ve Nha
BÀI TẬP VỀ NHÀ
2. Lập bảng so sánh hô hấp và lên men.
3. Đọc trước bài sự trao đổi chất ở sinh vật dị dưỡng.
(^_^)
The End
Protec Click 1st
Warring - Protec Click 2nd
Avatar

hơ hơ ... bài này gửi lộn địa chỉ rồi bạn ơi!

 

Avatar
:) lở nhầm rồi giờ tính sao ta
Avatar
Bạn nhấp vào nút "chỉnh sửa" phía trên bài giảng, nhập lại mục Môn học, lưu.
 
Gửi ý kiến