Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngọc Trung
Ngày gửi: 09h:42' 27-11-2009
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người
Ác crai tơ
Máy kéo sợi bằng
sức nước
Crôm tơn
Cải tiến máy
kéo sợi
Giêm Oát
Phát minh máy
hơi nước
Máy dệt chạy bằng
sức nước
Ét mơn crai tơ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Lập bảng thống kê những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh. Thành tựu nào có ý nghĩa to lớn nhất?
?
?
Trình bày hệ quả của cách mạng công nghiệp?
Bài 33:
Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
?
Vì sao Đức và Italia phải tiến hành thống nhất đất nước? Quá trình thống nhất được diễn ra như thế nào? Kết quả và ý nghĩa?
(Tiết 1)
Người soạn: ĐẶNG NGỌC TRUNG
Lớp: Sp Sử K.29
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
a. Nguyên nhân
Kinh tế:
Từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp
Xã hội:
Chính trị:
Giai cấp công nhân ra đời và phát triển nhanh chóng
Đất nước bị chia xẻ thành 38 vương quốc
Hình thành các trung tâm công nghiệp
Phổ và Áo là 2 vương quốc phát triển nhất
Xuất hiện tầng lớp Quý tộc tư sản hoá – Gioong ke
 Thống nhất đất nước
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
a. Nguyên nhân
b. Diễn biến
+ Chiến tranh với Đan Mạch (1864), Áo (1866)
Liên bang Bắc Đức ra đời
+ Chiến tranh với Pháp (1870 - 1871)
 Quá trình thống nhất đất nước được hoàn thành
Bixmac (1815 - 1898)
- Hình thức: Thống nhất từ trên xuống, thông qua các cuộc chiến tranh:
- Lãnh đạo: quý tộc quân phiệt Phổ, đứng đầu là Bixmac
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
a. Nguyên nhân
b. Diễn biến
c. Kết quả, ý nghĩa lịch sử
- Ngày 18/1/1871, Đế chế Đức được thành lập tại cung điện Vecxai
- Tháng 4/1871, ban hành Hiến pháp mới
+ Kết quả
+ Ý nghĩa
- Làm nhiệm vụ của cuộc CMTS
- Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển
- Góp phần hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu
Đế chế Đức được thành lập tại Vécxai
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
2. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ITALIA
a. Nguyên nhân
Chính trị
Nằm dưới sự thống trị của Đế quốc Áo
Vương quốc
Piêmôntê
Đất nước bị chia xẻ thành 7 vương quốc
Theo chế độ Quân chủ lập hiến
Tương đối tự do, không lệ thuộc vào Áo
Theo chế độ QCCC (trừ Piêmôntê)
Kinh tế
Không phát triển
Kinh tế TBCN phát triển nhanh
 Thống nhất đất nước
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
2. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ITALIA
a. Nguyên nhân
b. Diễn biến
- Lãnh đao: Quý tộc tư sản hoá Piêmôntê, đại diện là Cavua
- Hình thức: Kết hợp “thống nhất từ trên xuống”và “thống nhất từ dưới lên”
Cavua
+ Giai đoạn 1: Tháng 4/1859, Cavua liên minh với Pháp
tấn công Áo, nhân dân miền Trung nổi dây
 Bắc, Trung Italia sáp nhập vào Piêmôntê (3/1860)
+ Giai đoạn 2: Tháng 4/1860, nhân dân Nam Italia nổi
dậy, được đội quân “áo đỏ” của Garibanđi giúp sức.
 Nam Italia được giải phóng.
+ Giai đoạn 3: Liên minh với Phổ giải phóng Vênêxia
(1866), và Rôma (1870).
 Hoàn thành quá trình thống nhất đất nước
- Diễn biến: 3 giai đoạn
BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
1. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
2. CUỘC ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ITALIA
a. Nguyên nhân
b. Diễn biến
c. Ý nghĩa lịch sử
Giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của Đế quốc Áo, đất nước được thống nhất
Làm nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản
Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
Góp phần hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ
Thống nhất đất
nước
Chống Áo, thống
nhất đất nước
Quần chúng
nhân dân
Quần chúng
nhân dân
Quý tộc tư sản hoá
Gioongke
Đại tư sản
Thống nhất
từ trên xuống
Kết hợp thống nhất
từ trên xuống và
từ dưới lên
Đất nước thống nhất
KT.TBCN phát triển
Đất nước thống nhất
KT.TBCN phát triển
Lập bảng so sánh cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và cuộc đấu tranh thống nhất Italia theo các tiêu chí.
?
?
Củng cố
Bài tập về nhà
- Sưu tầm tài liệu về A. Lincôn
- Hình thành khái niệm “cách mạng tư sản”
KẾT THÚC BÀI HỌC
Ga-ri-ban-đi
ĐAN MẠCH
ÁO
PHÁP
LIN BANG B?C D?C
NAM 1867
LIN BANG D?C
NAM 1871
Garibandi (1807 - 1882)
- Người anh hùng của hai châu lục
- Xuất thân trong một gia đình thuỷ thủ ở Giê nô va và trở thành thuyền trưởng.
- 1833 tham gia tổ chức “Nước Italia trẻ”, tham gia khởi nghĩa chống Áo và đi sang Nam Mỹ
- 1848 ông trở về nước nhận chức chỉ huy quân đội
- 1860 Ông cùng “Đội quân áo đỏ” giúp nhân dân miền Nam chống lại quân Áo
- 1870 Ông sang Pháp cùng nhân dân Pháp chống lại Phổ
Đội quân áo đỏ
Chủ nghĩa quân phiệt Đức: Kẻ châm ngòi cho những cuộc chiến tranh
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Hítle phát động thế chiến lần thứ hai
 
Gửi ý kiến