Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hinh hoc 7 tiet 68

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diệp Thanh Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:00' 19-11-2009
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập cuối năm
Bài tập 1 – SGK trang 91
Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau.
a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (Ha), MK vuông góc với b (Kb). Nêu cách vẽ.
b) Qua M vẽ đường thẳng xx’ song song với a và đường thẳng yy’ song song với b. Nêu cách vẽ.
c) Viết tên các cặp góc bằng nhau, bù nhau.
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
x
x’
Bài tập 1 – SGK trang 91
H
K
x
x’
Bài tập 2 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau:
a) Giải thích vì sao a//b
b) Tính số đo góc NQP
Bài tập 3 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau: cho biết a//b, CÂ=440 , DÂ=1320. Tính số đo góc COD
Bài tập 3 – SGK trang 91
Xem hình vẽ sau: cho biết a//b, CÂ=440 , DÂ=1320. Tính số đo góc COD
Bài tập 4 – SGK trang 92
Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E. Gọi C là giao điểm của hai đường trung trực đó. Chứng minh rằng:
a) CE = OD b) CE  CD
c) CA = CB d) CA // DE
e) Ba điểm A, B, C thẳng hàng
Bài tập 4 – SGK trang 92
D
E
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
Bài tập 4 – SGK trang 92
 
Gửi ý kiến