Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §5. Xác suất của biến cố

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thắng
Ngày gửi: 23h:47' 27-11-2009
Dung lượng: 624.5 KB
Số lượt tải: 493
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 32: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THẮNG
Tổ chuyên môn: Toán – Lý – Tin học
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài toán: Gieo một con súc sắc đồng chất, cân đối.
a) Tính xác suất của các biến cố sau:
A: “Nhận được mặt có số chấm là chẵn”
B: “Nhận được mặt có số chấm lá lẻ”


b) Hãy nêu mối liên hệ giữa biến cố A và biến cố B; nhận xét về xác suất của các biến cố ở trên?
?
Bài giải:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài giải:
biến cố
là một biến cố chắc chắn
Hơn nữa:
II. TÍNH CHẤT CỦA XÁC SUẤT
1. Định lí:
Cho A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện.
a) Hãy nhận xét về giá trị của biến cố A?
b) khi A và B xung khắc nhau, Hãy nhận xét về n(A), n(B) với
Từ đó suy ra mối liên hệ giữa: P(A), P(B) với
?
a) Ta thấy:
b) Khi A và B xung khắc nhau thì:
Do đó:
II. TÍNH CHẤT CỦA XÁC SUẤT
1. Định lí:
Khi A và B là hai biến cố đối nhau. Hãy nhận xét về P(A) và P(B) ?
?
Do A và B là đối nhau nên A xung khắc với B suy ra:
Ví dụ 1: Từ một hộp chứa ba quả cầu xanh, hai quả cầu đỏ (hình vẽ H.1), lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Hãy tính xác suất sao cho hai quả đó:
a) Khác màu; b) Cùng màu
Giải:
Gọi A là biến cố “Hai quả cầu cùng màu”
B là biến cố “Hai quả cầu khác màu”
a). Số khả năng thuận lợi cho biến cố A là:
II. TÍNH CHẤT CỦA XÁC SUẤT
1. Định lí:
?
?
Biến cố A và B có mối quan hệ với nhau như thế nào?
?
?
?
Ví dụ 2: Một hộp chứa 20 quả cầu đánh số từ 1 đến 20. lấy ngẫu nhiên một quả. Tính xác suất của các biến cố sau:
a) A: “Nhận được quả cầu ghi số chẳn”.
b) B: “Nhận được quả cầu ghi số chia hết cho 3”.

d) C: “Nhận được quả cầu ghi số không chia hết cho 6”.
Giải:
?
?
?
?
Giải:
d) Ta có:
?
?
Hãy nhận xét mối liên hệ giữa biến cố C và
?
?
Ví dụ 3: Bạn An có một đồng tiền, Bạn Bình có một con súc sắc (đều cân đối, đồng chất). Xét phép thử “bạn An gieo đồng tiền, bạn Bình gieo con súc sắc”.
a) Mô tả không gian mẫu của phép thử này.
b) Tính xác suất của các biến cố:
A: “Đồng tiền xuất hiện mặt sấp”.
B: “Con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm”.
C: “Con súc sắc xuất hiện mặt lẽ”.
Giải:
a) Không gian mẫu của phép thử là:
b) Ta thấy:
?
?
Ví dụ 3: Bạn An có một đồng tiền, Bạn Bình có một con súc sắc (đều cân đối, đồng chất). Xét phép thử “bạn An gieo đồng tiền, bạn Bình gieo con súc sắc”.
Giải:
a) Không gian mẫu của phép thử là:
b) Ta thấy:
Suy ra:
?
Giải:
b) Ta thấy:
Suy ra:
?
Giải:
?
Trong ví dụ 3, việc xuất hiện mặt “sấp” hay mặt “ngữa” của đồng xu có phụ thuộc vào sự xuất hiện mỗi mặt của con súc sắc không?
?
Ta nhận thấy, việc xuất hiện mặt “sấp” hay mặt “ngữa” của đồng xu không phụ thuộc vào việc xuất hiện mỗi mặt của con súc sắc.
Nếu sự xẩy ra hay không xẩy ra của biến A không ảnh hưởng đến xác suất xẩy ra của một biến cố khác thì ta nói hai biến cố đó là độc lập.
III. CÁC BIẾN CỐ ĐỘC LẬP, CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT
Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu sự xẩy ra hay không xẩy ra của biến A không ảnh hưởng đến xác suất xẩy ra của biến cố B.
Trong ví dụ 3, biến cố A độc lập với biến cố B. biến cố A là độc lập với biến cố C.
Dựa vào ví dụ 3, Em hãy cho biết hai biến cố A và B bất kỳ là độc lập với nhau khi nào?
?
(Công thức nhân xác suât)
5) A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi
(Công thức nhân xác suất)
CỦNG CỐ
Em hãy nhắc lại các tính chất về xác suất của biến cố
?
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Các em về nhà làm các bài tập 7 sách giáo khoa trang 75
TIẾT HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
CHÚC CÁC EM HỌC SINH LÀM TỔT BÀI TẬP Ở NHÀ VÀ VẬN DỤNG TỐT KIẾN THỨC ĐÃ HỌC VÀO CÁC BÀI TẬP CÓ LIÊN QUAN
 
Gửi ý kiến