Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 4. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Trung Sâm
Ngày gửi: 22h:27' 26-06-2008
Dung lượng: 248.5 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người


truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
Người soạn: Ngô Thị Ngọc Hà
Trường THPT Tống Văn Trân.
III. Tỡm hi?u tỏc ph?m
Nhõn v?t An Duong Vuong
Nhõn v?t M? Chõu
Nhõn v?t Tr?ng Th?y
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
- An Dương Vương có những phẩm chất của một nhà vua anh hùng.
+ Có bản lĩnh vững vàng: kiên trì, quyêt tâm, không sợ khó khăn, không nản chí trước thất bại.
+ Có trí tuệ sáng suốt: biết trân trọng người tài, dùng người hiền tài để kiến thiết đất nước.
+ Luôn đề cao trách nhiệm đối với việc giữ nước ngay cả khi đất nước đang hưng thịnh.


Hỏi: Vì sao An Dương Vương thành công? Qua đây em thấy được những phẩm chất gì của An Dương Vương với tư cách là nhà vua của nước Âu Lạc?
- An Duong Vuong đã làm được những công việc trọng đại để xây dựng và bảo vệ đất nước:
+ Xây Loa Thành
+ Chế được nỏ thần
+ Đánh thắng giặc xâm lược Triệu Đà
Hỏi: ở phần d?u của truyện em thấy An Dương Vương đã làm được những công việc gì?
1. Nhân vật An Dương Vương:
a. Vai trò của An Dương Vương trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Hỏi: Tìm những chi tiết thần kỳ trong phần đầu? ý nghĩa của những chi tiết thần kỳ đó?

truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
- T¸c gi¶ d©n gian ®· x©y dùng c¸c chi tiÕt thÇn kỳ:
+ ThÇn Kim Quy ®­îc cö ®Õn gióp nhµ vua x©y thµnh
+ ThÇn Kim Quy cho vua vuèt ®Ó chÕ ná thÇn
- C¸c chi tiết thần kỳ đã thể hiện sự đ¸nh gi¸ của nh©n d©n vÒ An D­¬ng V­¬ng.
+ Kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña An D­¬ng V­¬ng lµ chÝnh nghÜa “®­îc lßng trêi, hîp lßng ng­êi”.
+ ThÓ hiÖn th¸i ®é ngîi ca cña nh©n d©n ®èi víi ng­êi anh hïng An D­¬ng V­¬ng.
+ ThÓ hiÖn niÒm tù hµo cña d©n ¢u L¹c tr­íc nh÷ng thµnh qu¶ cña m×nh t¹o ra trong qu¸ tr×nh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
- An Dương Vương đã phạm phải những sai lầm:
+ Không hiểu kẻ thù, mơ hồ về bản chất ngoan cố của quân xâm lược.
+ Mất cảnh giác cao độ, tạo sơ hở để kẻ thù có thể "phá từ bên trong".
+ Chủ quan, tự mãn, khinh địch không lo phòng bị đối phó với giặc.
* Như vậy, An Dương Vương đã đánh mất mình, tự chuốc lấy thất bại để đất nước rơi vào tay giặc.
Hỏi: Qua những biểu hiện cụ thể đó em hãy đánh giá về sai lầm của An Dương Vương?
- Những biểu hiện mất cảnh giác của An Dương Vương:
+ An Dương Vương chấp nhận lời cầu hôn của Triệu Đà.
+ An Dương Vương cho Trọng Thuỷ vào ở rể trong Loa Thành, lơ là việc giữ gìn bí mật nỏ thần.
+ Nghe tin Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc, An Dương Vương vẫn điềm nhiên đánh cờ, cười giễu Triệu Đà.
Hỏi: Em hãy thống kê những biểu hiện mất cảnh giác của nhà vua?
b. Sai lầm của An Dương Vương dẫn đến việc để mất nước.
Hỏi: Khi nghe Rùa Vàng kết tội Mỵ Châu, An Dương Vương đã rút gươm chém đầu con gái. Về hành động này của An Dương Vương có những ý kiến:
Dó là một hành động tàn bạo, hồ đồ, không hợp đạo lý.
Dó l hnh d?ng dúng d?n để xử kẻ có tội.
ý kiến của em?
+ Hành động rút gươm chém Mỵ Châu là s? th?c t?nh mu?n m?n nhung c?n thi?t. An Dương Vương đứng về phía công lý, nhân dân để xử án kẻ có tội.
+ Hành động này gợi cảm nghĩ về một thảm cảnh đau đớn và khốc liệt của chiến tranh.
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
Hỏi: Truyền thuyết An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thuỷ đã thể hiện đánh giá, thái độ, tình cảm của nhân dân với nhân vật An Dương Vương như thế nào?
Nhân dân đã thể hiện một thái độ công bằng đối với công và tội của An Dương Vương:
+ Có tội phải bị trừng phạt: nhà vua phải chịu một kết cục bi thảm, tự tay giết con gái và cơ đồ đắm biển sâu.
+ Có công phải được ghi nhớ: nhân dân thể hiện lòng biết ơn, yêu mến và thương tiếc người anh hùng của mình bằng cách sáng tạo ra chi tiết An Dương Vương cầm sừng tê theo Rùa Vàng xuống biển. Chi tiết này đã bất tử hóa người anh hùng.
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
2. Nhân vật Mỵ Châu
Hỏi: Nêu đánh giá của em về việc Mỵ Châu lén đưa cho Trọng Thủy xem nỏ thần?
Mỵ Châu làm như vậy là chỉ thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩ vụ đối với đất nước.
Mỵ Châu làm theo ý chồng là hợp đạo lý, hợp lẽ tự nhiên.

truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
Đánh giá về việc Mỵ Châu làm lộ bí mật nỏ thần:
+ Nhiệm vụ của truyền thuyết là giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng ý thức công dân.
+ Quan điểm xã hội chính trị - thẩm mỹ của người dân Việt Nam không thể chấp nhận người công dân đặt tình riêng lên trên việc nước.
=> Vì thế, không thể ca ngợi việc làm của Mỵ Châu.
Hỏi: Cuộc đời của Mỵ Châu có kết cục như thế nào? Thể hiện thái độ tình cảm gì của nhân dân đối với nàng?
Kết cục của Mỵ Châu:
+ Mỵ Châu bị Rùa Vàng kết tội là giặc, bị cha chém chết.
+ Máu Mỵ Châu chảy xuống biển thành ngọc trai.
- Thái độ tình cảm của nhân dân đối với Mỵ Châu:
+ Phê phán hành động sai lầm của nàng, kết tội nàng là giặc, xử nàng bằng án tử hình.
+ Thấu hiểu tấm lòng trong sạch của Mỵ Châu. Nàng mắc tội do vô tình ngây thơ nhẹ dạ, nên để cho nàng hóa thân vào hình hài khác "để rửa sạch mối nhục thù".
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
Hỏi: Qua bi kịch tình yêu của Mỵ Châu - Trọng Thủy, em rút ra bài học gì?
Bài học rút ra từ bi kich tình yêu Mỵ Châu - Trọng Thủy:
+ Bài học về tinh thần cảnh giác với kẻ thù.
+ Bài học về trách nhiệm của công dân với đất nước.
+ Bài học về tình yêu.
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
3. Nhân vật Trọng Thủy
Hỏi: Đánh giá về Trọng Thủy có các ý kiến sau:
Trọng Thủy là tên gián điệp, là người chồng nặng tình.
Trọng Thủy là một kẻ xâm lược, là một nạn nhân của chiến tranh.
Trọng Thủy là một người chồng lừa dối, người con rể phản bội, kẻ thù của nhân dân Âu Lạc.
Theo em ý kiến nào là đúng nhất?
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
- Trọng Thủy là một kẻ xâm lược: hắn sang Âu Lạc để làm gián điệp phục vụ âm mưu xâm lược của Triệu Đà.
- Trọng Thủy là một nạn nhân của chiến tranh: trong quá trình chung sống Trọng Thủy nảy sinh tình yêu thật sự với Mỵ Châu. Khi mục đích xâm lược đã đạt được thì Trọng Thủy đánh mất tình yêu của mình phải sống trong thương tiếc, đau khổ và cuối cùng đâm đầu xuống giếng tự vẫn.
Hỏi: Cái chết của Trọng Thuỷ thể hiện điều gì?
Xung đột không thể giải quyết giữa tham vọng của một kẻ thù và tình yêu đối với một con người.
Sự trả giá tất yếu cho sự giả dối và phản bội.
Sự tỉnh ngộ muộn mằn trước tội lỗi do hắn gây ra.
Sự hoá giải hận thù giữa hai dân tộc.
Theo em phương án nào là đúng?
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
Cái chết của Trọng Thủy cho thấy sự bế tắc giữa hai tham vọng: tham vọng xâm chiếm Âu Lạc và tham vọng có được tình yêu của Mỵ Châu.
Hỏi: Kết thúc bi thảm của mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?
- Kết cục bi thảm của mối tình là lời tố cáo chiến tranh.
IV. Tổng kết:
Phân biệt cốt lõi lịch sử và yếu tố thần kỳ trong truyện?
Từ truyền thuyết này em rút ra bài học gì?
Nêu những đặc sắc nghệ thuật của truyện?
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ
V.Luyện tập
Bài 1:
Cả hai ý kiến đều sai
Mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy không phải là giả dối vì Trọng Thủy thật lòng yêu thương Mỵ Châu.
Mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy không phải là mối tình chung thủy vì nhân dân Việt Nam không khi nào lại sáng tạo hình ảnh nghệ thuật đẹp để ca ngợi kẻ thù.
Hình ảnh ngọc trai - giếng nước là sự kết hợp của ba chi tiết:
+ Chi tiết ngọc trai tượng trưng cho sự thanh minh của nhân dân với tấm lòng trong sáng của Mỵ Châu.
+ Chi tiết nước giếng có hồn Trọng Thủy, thể hiện mong muốn hóa giải tội lỗi do mình gây ra.
+ Chi tiết ngọc trai đem rửa nước giếng thì sáng đẹp, nói lên rằng: Trọng Thủy đã tìm được sự hóa giải của Mỵ Châu ở thế giới bên kia.
truyện an dương vương và mỵ châu -trọng thuỷ

Xin chân thành cám ơn!
Avatar
bài này hay nhưg mà làm bị lỗi n` lắm.Mr. chỉh sửa cho nó hoàn thiện hơn
No_avatarf
hyhy...kủm ơn đã pót bài nha...có mình xài ké..híhí
No_avatar
Bài giảng hay đấy Thầy!
 
Gửi ý kiến