Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Trần Trung
Ngày gửi: 20h:38' 20-12-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 586
Số lượt thích: 1 người (Đào Thị Sính)
1
Tiết 56. Bài 25. Phong trào Tây Sơn (Tiếp )
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta

2
Tam Điệp
Biện Sơn
THĂNG LONG
Quân ta rút
Quân địch tiến sang
- Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân , chia 4 đường tiến đánh nước ta.
- Quân ta:Tạm rút khỏi Thăng Long, xây dựng phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn.
3
1. Quân Thanh xâm lược nước ta

Tiết 56. Bài 25. Phong trào Tây Sơn (Tiếp )
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
2. Quang Trung Đại phá quân Thanh (1789)
4
2. Quang Trung Đại phá quân Thanh (1789)
a- Kế hoạch chuẩn bị :
5
Quang Trung đại phá quân Thanh
6
2. Quang Trung Đại phá quân Thanh (1789)
a- Kế hoạch chuẩn bị :
-22/12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế (lấy hiệu là Quang Trung), lập tức tiến quân ra Bắc
7
Núi Bân (TT Huế)- N¬i NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng ®Õ
8
THĂNG LONG
Tam Điệp
Biện Sơn
Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung và dẫn quân ra bắc quyết chiến . Đến Nghệ An, Thanh Hoá ông dừng lại nghỉ ngơi và tuyển thêm quân, sau đó hội quân tại Tam Điệp , Biện Sơn .


9
QuânTây Sơn tấn công
Quân Tây Sơn tập kết
LƯỢC ĐỒ DIỄN BIẾN TRẬN NGỌC HỒI - ĐỐNG ĐA
Quâ nTây Sơn tấn công
Q Tây Sơn chặn đánh
Đại bản doanh địch
Đồn địch bị tiêu diệt
Cầu phao
Q.Thanh rút chạy
THĂNG LONG
TÂY LONG
Quang Trung
HÀ HỒI
NGỌC HỒI
Đô Đốc Bảo
ĐẦM MỰC
Đê sông Hồng
Đê sông Hồng
Văn Điển
Đô đốc Long
ĐỐNG ĐA
10
b- Diễn biến:
- Đêm 30 tết, quân ta tiêu diệt địch ở đồn tiền tiêu.
- Đêm mồng 3 tết: Ta bao vây, tiêu diệt đồn Hà Hồi.
- Sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi. (Hà Nội), tấn công đồn Đống Đa.
=>Tướng giặc là sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử .Tôn Sĩ Nghị khiếp sợ , trốn về nước .
Lược đồ diễn biến trận đánh Ngọc Hồi-Đống Đa
Quaõn Taõy sụn Taọp keỏt
11
3. Tiến quân ra Đàng Ngoài, lập lại nền thống nhất đất nước và kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi
“Đánh cho để dài tóc
Đáng cho để đen răng
Đánh cho nó chính luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
(Bài hiểu dụ của vua Quang Trung)
Ý nghĩa của bài hiểu dụ?
Thể hiện tinh thần dân tộc cao cả, ý thức quyết tâm bảo vệ độc lập; cổ vũ, tạo khí thế quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn.
12
*c- Kết quả :
- Quân Thanh đại bại.
- Trưa mồng 5 Tết Kỉ Dậu, Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào Thăng Long.
13
Trưa mồng 5 (30-1-1789) ,vua Quang trung dẫn đầu đoàn quân tiến vào Thăng Long trong sự vui mừng của nhân dân
Mây tạnh mù tan trời lại sáng
Đầy thành già trẻ mặt như hoa
Chung vai sát cánh cùng nhau nói
Cố đô vẫn thuộc núi sông ta .
14
Tiết 56. Bài 25. Phong trào Tây Sơn (Tiếp )
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
3. Nguyên nhân thắng lợi v ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
a- Nguyên nhân thắng lợi :
- ý chí đấu tranh và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân.
- Sự lãnh đạo, tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân .
15
Tiết 56. Bài 25. Phong trào Tây Sơn (Tiếp )
IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
3. Nguyên nhân thắng lợi v ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
a- Nguyên nhân thắng lợi :

b- ý nghĩa:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến, lập lại thống nhất đất nước
-Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm - Thanh
16
Tượng đài Quang Trung
17
18
Chọn c©u
Sử
19
Câu 1: Nối thời gian ở cột bên phải với sự kiện ở cột bên trái sao cho đúng?
Back
20
trò chơi Giải ô chữ
6
5
4
3
2
1
1. Phòng Tuyến mà quân ta xây dựng ở Ninh Bình khi rút khỏi Thăng Long là?
2. Đêm mồng 3 tết Kỉ Dậu nghĩa quân Tây Sơn bao vây và hạ đồn nào của quân giặc?
3. Chiến thắng mà quân Tây Sơn đánh tan 5 vạn quân Xiêm là chiến thắng nào?
4. Đội quân xâm lược nước ta cuối năm 1788 là?
5. Tướng giặc thắt cổ tự tử tại gò Đống Đa năm 1789 tên là gì?
6. Tướng giặc chỉ huy 29 vạn quân Thanh xâm lược nước ta năm 1788 là?
Câu 2:
21
Hướng dẫn về nhà
Hoàn thành các bài tập trong vở BT ,trả lời câu hỏi trong SGK
Chuẩn bị bài mới Tiết 57. Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
+ Những chính sách để phục hồi phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa của dân tộc,
+ Chính sách quốc phòng và đường lối ngoại giao của Quang Trung.
 
Gửi ý kiến