Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chương trình TLV THPT 2009

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trương Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 20h:24' 03-01-2010
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 10
HỌC KÌ I.
Viết bài làm văn số 1: cảm nghĩ về một hiện tượng
đời sống (hoặc một tác phẩm văn học.)
Lập dàn ý bài văn tự sự
Trả bài làm văn số 1
Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
Viết bài làm văn số 2: văn tự sự
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 10
HỌC KÌ I.
Trả bài làm văn số 2
Tóm tắt văn bản tự sự
Viết bài làm văn số 3: văn tự sự
Trình bày một vấn đề
Trả bài làm văn số 3
Các hình thức kết cấu của văn bản thuỵết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 10
2. HỌC KÌ II.
Viết bài làm văn số 4: văn thuyết minh
Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Trả bài làm văn số 4
Viết bài làm văn số 5: văn thuyết minh
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Trả bài làm văn số 5:
Viết bài làm văn số 6: văn thuyết minh văn học
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 10
2. HỌC KÌ II.
Lập dàn ý bài văn nghị luận
Lập luận trong văn nghị luận
Trả bài làm văn số 6
Viết bài làm văn số 7: văn nghị luận
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo
Trả bài làm văn số 7

B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT


I. LỚP 11
HỌC KÌ I.
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.
Thao tác lập luận phân tích
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Trả bài làm văn số 1
Viết bài làm văn số 2: nghị luận văn học (bài
làm ở nhà)
Trả bài làm văn số 2
Thao tác lập luận so sánh.

B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 11
HỌC KÌ I.
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Luyện tập vậncdụng kết hợp các thao tác lập
luận phân tích và so sánh
Trả bài làm văn số 3
Bản tin
Luyện tập viết bản tin.
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 11
HỌC KÌ II.
Viết bài làm văn số 5: nghị luận văn học
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Trả bài làm văn số 5
Viết bài làm văn số 6: nghị luận xã hội
Tiểu sử tóm tắt
Trả bài làm văn số 6
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
Thao tác lập luận bình luận
Luyện tập thao tác lập luận bình luận
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 11
HỌC KÌ II.
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tóm tắt văn bản nghị luận
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần làm văn
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
LỚP 12
I.1. HỌC KÌ I.
Nghị luận về một tư tưởng đạo lý
Viết bài làm văn số 1: nghị luận xã hội
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Trả bài làm văn số 1
Viết bài làm văn số 2: nghị luận xã hội (bài làm
ở nhà)
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Trả bài làm văn số 2
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 12
I.1. HỌC KÌ II
Phát biểu theo chủ đề
Viết bài làm văn số 3: nghị luận văn học
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức
biểu đạt trong văn nghị luận
L. tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Trả bài làm văn số 3
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 12
HỌC KÌ II.
Viết bài làm văn số 5: nghị luận văn học
N. luận về 1 tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.
Trả bài làm văn số 5.
Viết bài làm văn số 6: nghị luận văn học (bài làm
ở nhà)
Thực hành về hàm ý
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Thực hành kỹ năng mở bài, kết bài trong văn
nghị luận.
B. CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN THPT
I. LỚP 12
HỌC KÌ II.
Trả bài làm văn số 6.
Diễn đạt trong văn nghị luận
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
Phát biểu tự do
Văn bản tổng kết
Ôn tập phần Làm văn

Cho
t?m
Bi?t,
h?n
g?p
l?i
 
Gửi ý kiến