Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huu Duy
Ngày gửi: 08h:37' 08-01-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 1024
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Thu Thương)
Tiết 20 - Bài 16:
Dặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
Tiết 20: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC
ĐÔNG NAM Á
- Là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.
? Dựa vào nội dung SGK kết hợp với hiểu biết hãy cho biết các nước DNA có những thuận lợi gi` cho tăng trưởng kinh tế ?
? Thực trạng chung của nền KT - XH các nước NA khi còn là thuộc địa của các nước đế quốc, thực dân ?
1
2
3
4
Ti`nh hi`nh tăng trưởng kinh tế của một số nước Dông Nam á
(% GDP tăng so với năm trước)
Nu?c
Nam
Nước có mức tăng không đều: Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo
Nước có mức tăng đều: Malaixia; Philippin ; Việt Nam.
Nước kinh tế phát triển kém năm trước: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan.
Nước có mức tăng trưởng giảm nhưng không lớn: Việt Nam, Xingapo
- Nuớc đạt mức tăng > 6%: Malaixia, Việt Nam, Xingapo
- Nước đạt mức tăng < 6%: Inđônêxia, Philippin, Thái Lan
* Nhóm 1: Cho biết ti`nh hi`nh tăng trưởng kinh tế của các nước DNA trong giai đoạn 1990 - 1996.
(- Nước nào có mức tăng đều ? Tăng bao nhiêu?)
(- Nước nào tăng không đều ? Nước nào giảm?)
*Nhóm 2: Ti`nh hi`nh tăng trưởng kinh tế của các nước DNA trong giai đoạn 1998
(- Nước nào kinh tế phát triển kém năm, trước ?)
(- Nước nào có mức tăng trưởng giảm nhưng không lớn ?)
Nhóm 3. Ti`nh hi`nh tăng trưởng kinh tế của các nước ĐNA giai đoạn năm 2000.
(- những nước đạt mức tăng > 6%, những nước < 6% ?)
? So sánh với mức tăng trưởng bi`nh quân của thế giới ?
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh
song chưa vững chắc.
Tiết 20 - Bài 16:
Dặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
-Là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.
? Qua phân tích trên em hãy nhận xét tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước ĐNA trong thời gian vừa qua ?
-Kinh tế phát triển khá nhanh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao,
điển hình như: Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.
? Tại sao mức tăng trưởng kinh tế ĐNA trong giai đoạn 1997 - 1998 lại giảm sút mạnh ? Vì sao Việt Nam vẫn ở mức tăng trưởng khá cao (5,8%) ?
* Nguyên nhân do : cuộc khủng hoảng tiền tệ 1997, áp lực nợ nước ngoài quá lớn ở một số nước ĐNA. (Thái Lan nợ 62 tỉ USD). Khủng hoảng tiền tệ bùng nổ ở các nước ĐNA bắt đầu từ ngày 2/7/1997, tại Thái Lan với sự thả nổi đồng Bạt tiếp đến là Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo. Lúc đó Việt Nam chưa hội nhập kinh tế rộng với các nước trong khu vực nên ít bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này.
? Qua tìm hiểu ở trên em hãy đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế của khu vực ĐNA ?
Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc :
+Dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Tốc độ tăng trưởng GDP không đều
? Cho biết thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương em, ở Việt Nam và các nước láng giềng ?
+ MT chưa được chú trọng bảo vệ.
"Phá rừng, cháy rừng, khai thác TN quá mức"
Hệ thống xả thải bí mật của Cty Vê đan ra sông Thị Vải ( Dồng Nai )
Nước thải của nhà máy Vê đan xả xuống sông Thị Vải ( Dồng Nai )
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
Tiết 20 - Bài 16:
Dặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
- Là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.
- Kinh tế phát triển khá nhanh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, điển hi`nh như: Xingapo, Malaixia, Việt Nam
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc:
+ Dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Tốc độ tăng trưởng GDP không đều
+ MT chưa được chú trọng bảo vệ.
2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.
Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của một số nước Dông Nam á (%)
? Dựa vào bảng số liệu trên cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?
Kết quả tăng, giảm tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia DNA.
? Qua bảng trên, em hãy nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các quốc gia trong khu vực ?
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
Tiết 20 - Bài 16:
Dặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
- Là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.
- Kinh tế phát triển khá nhanh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, điển hình như: Xingapo, Malaixia, Việt Nam
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc:
+ Dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Tốc độ tăng trưởng GDP không đều
+ MT chưa được chú trọng bảo vệ.
2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế có sự thay đổi rõ rệt ( tỉ trọng NN giảm, CN- DV tăng lên) phản ánh quá tri`nh CNH ở các nước.
NX sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp ?
NX sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, thực phẩm ?
Cây lương thực:

- Cây công nghiệp:
- Luyện kim:
.
- Chế tạo máy:
- Hoá chất, lọc dầu:
- Cây lương thực: Lúa gạo tập chung ở ĐBCT, vùng ven biển.
- Cây CN: Cà phê, cao su, mía trồng trên cao nguyên
- Khí hậu nóng ẩm , nguồn nước tưới tiêu chủ động.
- Đất đai và kĩ thuật canh tác lâu đời, khí hậu nóng, khô
- Luyện kim: Việt Nam, Thái Lan, Mianma, Philippin, Inđônêxia (phân bố ven biển)
- Tập trung các mỏ kim loại.
- Gần biển thuận tiện cho việc xuất, nhập nguyên liệu.
- Chế tạo máy: Có ở hầu hết các nước, chủ yếu ở các trung tâm CN gần biển
- Gần hải cảng thuận tiện nhập nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm.
- Hoá chất, lọc dầu tập trung ở bán đảo Mã Lai, Inđônêxia, Brunây.
- Nơi có nhiều mỏ dầu lớn.
- Khai thác,vận chuyển, xuất khẩu thuận tiện.
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
Tiết 20 - Bài 16:
Đặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
- Là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.
- Kinh tế phát triển khá nhanh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, điển hình như: Xingapo, Malaixia, Việt Nam
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc:
+ Dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Tốc độ tăng trưởng GDP không đều
+ MT chưa được chú trọng bảo vệ.
2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế có sự thay đổi rõ rệt ( tỉ trọng NN giảm, CN- DV tăng lên) phản ánh quá trình CNH ở các nước.
? Qua bản đồ v phân tích trên hãy nhận xét sự phân bố của
cây lương thực, cây CN và các nghành sản xuất CN trên ?
1. Nền kinh tế của các nước Dông Nam á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
Tiết 20 - Bài 16:
Đặc điểm kinh tế các nước Dông Nam á
-Có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế
- Kinh tế phát triển khá nhanh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, điển hình như: Xingapo, Malaixia, Việt Nam
- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc:
+ Dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Tốc độ tăng trưởng GDP không đều
+ MT chưa được chú trọng bảo vệ.
2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế có sự thay đổi rõ rệt ( tỉ trọng NN giảm, CN- DV tăng lên) phản ánh quá trình CNH ở các nước .
- Các ngành sản xuất tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng và
ven biển
* Luyện tập
? Làm bài tập 2 SGK ?
- Cách vẽ :
+ Vẽ 2 biểu đồ hình tròn : 1 thể hiện SL lúa, 1 thể hiện SL cà phê
+ Tính phần trăm trước khi vẽ :
Cách tính % : Sản lượng lúa ĐNA x 100
Sản lượng lúa TG
Tương tự Châu á, Cà phê cũng tính như trên
...... %
+ Sau khi tính xong % ta quy đổi ra độ bằng cách nhân kết quả % với 3,6 sẽ ra số độ cần vẽ . (Vẽ xong cần có tên biểu đồ và có chú thích)
Dường lên đỉnh Olimpia
? Nền kinh tế Dông Nam á khá phát triển, đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua, nhưng sự phát triển đó chưa vững chắc được biểu hiện qua:
Mức tăng trưởng thường không đều, lúc cao, lúc thấp.
Môi trường chưa được quan tâm đúng mức.
Câu a đúng, b sai.
Cả a + b đều đúng.
? Xu hướng thay đổi tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm của một số nước Dông Nam á là:
Nông nghiệp tăng, công nghiệp giảm và dịch vụ tăng
Nông nghiệp tăng, công nghiệp tăng, dịch vụ giảm.
Nông nghiệp giảm, công nghiệp tăng, dịch vụ tăng mạnh.
? Tại sao các ngành kinh tế của các nước DNA chủ yếu tập trung ở đồng bằng ?
a. Điều kiện tự nhiên thuận lợi ( Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào)
b. Dân cư tập trung đông
c. Gần biển, thuận lợi xuất nhập hàng hoá, nguyên liệu.
d. Câu a + b đúng, câu c sai
đ. Cả a + b + c đều đúng
 
Gửi ý kiến