Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TH Hứa Tạo
Người gửi: Lê Thê (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:58' 09-01-2010
Dung lượng: 835.0 KB
Số lượt tải: 482
Số lượt thích: 0 người
Lớp 5A - Trường Tiểu học H?a T?o
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
d?n thăm lớp và dự giờ
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Bài cũ:
Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
Trần Thủ Độ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với những câu đương khác.
Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?
Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Luyện đọc:
Từ khó:
sửng sốt, thu hoạch, đòi hỏi
Câu:
Số tiền này làm người giữ “tay hòm chìa khoá” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quĩ của Đảng chỉ còn có … 24 đồng.
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Tìm hiểu bài:
đồn điền
Từ ngữ:
tổ chức
quĩ Độc lập
tay hòm chìa khoá
Tuần lễ Vàng
tài trợ
đồng Đông Dương
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:
a) Trước Cách mạng:
Trước Cách mạng, năm 1943, ông ủng hộ quĩ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.
b) Khi Cách mạng thành công:
Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng, góp vào quĩ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương.
c) Trong kháng chiến
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc.
d) Sau khi hoà bình lập lại:
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Đồn điền Chi Nê 25 - 10 - 1940
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?
Cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước?
Người công dân phải có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước. Phải biết hi sinh vì Cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người công dân phải biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
* Nội dung:
Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
* Đọc diễn cảm
Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ “ tay hòm chìa khoá” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn có....// 24 đồng.
Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng. Với quỹ độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ.
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
Tập đọc:
Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Theo Phạm Khải
Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2009
DẶN DÒ
* Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
* Chuẩn bị bài “ Trí dũng song toàn” .
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến