Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Từ Nhân Hội
Ngày gửi: 11h:23' 09-01-2010
Dung lượng: 22.6 MB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH.
GIÁO VIÊN: PHẠM NGỌC CHUNG
10
Haừy choùn yự traỷ lụứi ủuựng trong caực caõu sau
Câu 1: Co quan sinh sản của hạt trần là
A. Nón
B. Bào tử
C. Hoa
D. Quả
Câu 2: Nón thông khác hoa ở những đặc điểm cơ bản.
A. Chưa có cấu tạo nhị và nhụy điển hình.
B. Chưa có bầu nhụy chứa noãn ở bên trong.
C. Không có màu sắc sặc sỡ để thu hút sâu bọ.
D. Cả A và B
Câu 3: Đặc điểm chủ yếu của các cây thuộc ngành hạt trần là
A. Cây thân gỗ.
B. Thân có mạch dẫn
C. Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.
D. Lá có kích thước nhỏ.
Câu 4: Nhóm cây thuộc ngành hạt trần là
A. Lim, dừa, vạn tuế.
B. Thông, trắc bách diệp, pơmu.
C. Hoàng đàn, cau, táo.
D. Trắc, kim giao, mít.
10
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết: 51 Bài: 41
HẠT KÍN
ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
* Yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật về:
Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng:
Xác định dạng rễ.
Xác định loại thân.
Xác định cách mọc của lá, kiểu lá ( lá đơn hay lá kép ), kiểu gân lá.
Đặc điểm cơ quan sinh sản:
Cách mọc hoa( mọc thành cụm hay đơn độc).
Cánh hoa rời hay dính, màu sắc cánh hoa.
Quan sát quả, xác định loại quả ( quả khô nẻ, quả khô không nẻ, quả mọng hay quả hạch).
Dùng dao cắt ngang qủa, quan sát hạt, xác định vị trí của hạt..
Xác định môi trường sống của các cây quan sát.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Thảo luận nhóm hoàn thành nội dung sau:
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Bảng kiến thức.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Nghiên cứu nội dung bảng thảo luận và quan sát một sát một số tranh ảnh để trả lời câu hỏi.
Cây su hào
Thân leo
Lá kép
Gân hình mạng
Các dạng lá
Cây rau dền
Cây mít
Cây đậu leo
Cây củ cải
Cành hoa hồng
Thân leo
Gân hình mạng
Lá đơn
Rễ chùm
Thân cột
Lá kép
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Cây mướp
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Gân hình cung
Thân mọng nước
Lan Hồ Điệp
Xương rồng
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Mồng tơi
RỄ CỦ
Củ từ
Cà rốt
Củ đậu
Khoai lang
Khoai mì
Trau ba
Hồ tiêu
Trầu không
RỄ MÓC
Rễ cây Đước
Rễ cây Bụt mọc
Cây Đước
Rễ thở
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
MỘT SỐ LÁ BIẾN DẠNG.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Thực vật hạt kín có những loại rễ, thân, lá, kiểu gân lá nào?
Rễ cọc, rễ chùm, và một số loại rễ biến dạng. Thân gỗ, thân cột, thân leo, thân bò và một số thân biến dạng. Lá đơn, lá kép. Gân hình mạng, gân hình cung, gân song song.
Em có nhận xét gì về rễ, thân, lá ở thực vật hạt kín?
Rất đa dạng.
Quan sát một số tranh ảnh sau.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Hoa mọc thành cụm
Cánh hoa rời
Hoa mọc thành cụm
Cánh hoa dính
Cánh hoa rời
Hoa mọc đơn độc
Hoa mọc đơn độc
Cánh hoa dính
Hoa mọc thành cụm
Cánh hoa rời
Hoa mọc thành cụm
Cánh hoa rời
Hoa mọc thành cụm.
Cánh hoa rời
Cánh hoa rời
Hoa mọc đơn độc
Hoa đơn tính
Hoa đực
Hoa cái
Hoa lưỡng tính
Nhị
Nhụy
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Em có nhận xét gì về cấu tạo hoa, cách xếp hoa, màu sắc hoa của thực vật hạt kín?
Rất đa dạng.
Quan sát 1 số tranh ảnh sau.
10
Quả hạch.
Hạt
Hạt
Hạt
Quả mơ
Quả táo
Hạt
Quả khô không nẻ
Quả khô nẻ
Hạt một lá mầm.
Phôi nhũ
Lá mầm
Chồi mầm
Thân mầm
Rễ mầm
Hạt hai lá mầm.
Thân mầm
Chồi mầm
Rễ mầm
Lá mầm
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Thực vật hạt kín có những loại quả và hạt nào?
Quả gồm: quả khô và quả thịt.
Hạt gồm hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm.
Hạt nằm ở đâu?
Hạt nằm trong quả.
Sự khác nhau về rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt ở các cây hạt kín có ý nghĩa gì?
Gíup chúng thích nghi với điều kiện sống.
Ngoài đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản. Thực vất hạt kín còn đa dạng về gì?
Đa dạng về môi trường sống
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trương sống.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
Rễ
Thân

Hoa
Quả
Hạt
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
10
Hãy cho biết đặc điểm chung của thực vật hạt kín?
Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có cơ quan sinh dưỡng phát triển. Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
I. SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có cơ quan sinh dưỡng phát triển . Trong thân có mạch dẫn phát triển. Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.
10
Tiết : 51
Bài : 47
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN
Quan sát một số hình ảnh sau.
Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín.
Cơ quan sinh sản của thực vật hạt trần
Nón cái.
Cụm nón đực.
10
No_avatarf

hay lam

Avatar

Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến