Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày gửi: 01h:48' 16-01-2010
Dung lượng: 382.0 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
TỔ TOÁN
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
VÕ HỮU HÀ
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐường thẳng vuông góc với mặt phẳng
I) Định nghĩa:
II.Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý:Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

Ví dụ
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi D`là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh SD.
1) CMR: BC (SAB).
2) CMR: AD` SC.
3) CMR:
HD:

Vì SA (ABCD) nên SA BC.
mặt khác AB BC

A
B
C
D
S
D’
Lµm thÕ nµo ®Ó chøng minh mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mét mÆt ph¼ng
Chứng minh đủ ba điều kiện của định lý
2)
Chøng minh t­¬ng tù ta cã

Do ABCD lµ h.vu«ng nªn

Cã c¸ch nµo ®Ó chøng minh ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b?
Chứng minh a vuông góc với (P)
còn b thuộc (P).
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

I) Định nghĩa:
II) Điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng:
III) Tính chất:
Tính chất 1:
Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm
cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
Định nghĩa:
Mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB
và vuông góc với AB gọi là mặt phẳng trung trực của AB
Tính chất 2:
Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm
cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
I) Định nghĩa: II) Điều kiện:III) Tính chất:IV) Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc
của đường thẳng và mặt phẳng
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với
một đường thẳng, thì chúng song song với nhau.
B : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với
một mặt phẳng, thì chúng song song với nhau.
C : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với
một mặt phẳng, thì chúng vuông góc với nhau.
D :Một đường thẳng và một mặt phẳng cùng vuông
góc với một đường thẳng khác, thì chúng song
song với nhau.
Câu 2: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A : Nếu a //(P) và b (P) , thì a b
B : Nếu a //(P) và b a, thì b (P)
C : Nếu a //(P) và b// (P) , thì a // b
D : Nếu a (P) và b a , thì b//(P).


Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
I) Định nghĩa: II) Điều kiện:


III) Tính chất:

IV) Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ
vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
Bài tập về nhà:
Bài tập 2, 3, 5, 6 trang 104, 105 sgk.
Đọc trước phần V: Phép chiếu vuông góc
và định lý ba đường vuông góc.
 
Gửi ý kiến